Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Aan in Nederland wonende weduwe toegekend Belgisch 'overlevingspensioen' hoort niet tot het Nederlandse premie-inkomen

P&L / SV - Arrest Hoge Raad - 12/01758 - ECLI:NL:HR:2013:CA1498 - 31-05-2013

Jurisprudentie

Premie AWBZ en bijdrage Zvw verschuldigd over in Australië belast pensioen

SV - Arrest Hoge Raad - 15/03689 - ECLI:NL:HR:2016:704 - 22-04-2016

Jurisprudentie

Leerovereenkomst van adspirant-registerloods terecht als arbeidsovereenkomst aangemerkt

SV - Arrest Hoge Raad - 12/01078 - ECLI:NL:HR:2013:BY8742 - 03-05-2013

Jurisprudentie

Belgische socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen aftrekbaar van Nederlandse winst

IB / SV - Arrest Hoge Raad - 13/06189 - ECLI:NL:HR:2015:850 - 10-04-2015

Jurisprudentie

Discriminatie bij berekening van bijdrage-inkomen Zvw; rechtsherstel

SV - Arrest Hoge Raad - 17/03140 - ECLI:NL:HR:2018:2175 - 23-11-2018

Jurisprudentie

Geen AOW voor Nederlandse Ingezetenen met Duitse mini-jobs

SV - Arrest Hoge Raad - 16/03746bis - ECLI:NL:HR:2020:17 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Beperking verzekeringsplicht volksverzekeringen tot ingezetenen is niet discriminatoir

SV - Arrest Hoge Raad - 13/02284 - ECLI:NL:HR:2014:291 - 14-02-2014

Volgende