Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Overdracht nationaal pensioen naar pensioenregeling EU/ geen herwaardering

Alg / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑132/18 P - ECLI:EU:C:2019:413 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Zweedse berekening gegarandeerd pensioen / pro-rataberekening niet toegestaan

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:946 - 07-12-2017

Jurisprudentie

Belgische inhoudingen op pensioenuitkeringen aan niet-inwoner strijdig met EU-recht

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-269/15 - ECLI:EU:C:2016:802 - 26-10-2016

Jurisprudentie

Geen AOW-pensioen voor voormalig zeevarenden met Oostenrijkse nationaliteit

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-465/14 - ECLI:EU:C:2016:820 - 27-10-2016

Jurisprudentie

Aanvangstijdstip verzekeringsplicht Awbz en Zvw

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-543/13 - ECLI:EU:C:2015:359 - 04-06-2015

Jurisprudentie

Werknemers met Duitse mini-jobs zijn in Nederland niet verzekerd

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑95/18 en C‑96/18 - ECLI:EU:C:2019:767 - 18-09-2019

Jurisprudentie

Status van een E101-verklaring bij fraude

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑370/17 en C‑37/18 - ECLI:EU:C:2020:260 - 02-04-2020

Jurisprudentie

Weigering toelage aan topsporter / discriminatie op grond van nationaliteit

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑447/18 - ECLI:EU:C:2019:1098 - 18-12-2019

Jurisprudentie

Franse steunregeling voor aquacultuur- en visserijbedrijven niet strijdig met VWEU

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-212/19 - ECLI:EU:C:2020:726 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Toepassing socialezekerheidsregelingen bij werkzaamheden in twee lidstaten

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-89/16 - ECLI:EU:C:2017:538 - 13-07-2017

Volgende