Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd in het algemeen toegestaan

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 14/6146 en 14/6794 - ECLI:NL:CRVB:2016:2502 - 18-07-2016

Jurisprudentie

Docenten die cursisten opleiden voor de psycho-pastorale zorg zijn niet in dienst van stichting die cursus (alleen) aanbiedt

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 05/2384 (AW1586) - 23-03-2006

Jurisprudentie

ZVW-bijdrage voor in een andere EU-lidstaat wonende gepensioneerden is niet strijdig met EU-recht

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 08/1714 en 08/1717 (BU7125) - 13-12-2011

Jurisprudentie

Acteurs bij rollenspelen zijn in dienst bij trainingsbureau / VAR sluit dit niet uit

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 02/4059 ALGEM (AS3450) - 05-01-2005

Jurisprudentie

Geen verplichte verzekering AOW door mogelijk ten onrechte ingehouden premie

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/1429 AOW - ECLI:NL:CRVB:2020:1743 - 05-08-2020

Jurisprudentie

Bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor premieschuld die bij zijn aantreden al bestond / schuld kon worden betaald

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 05/1737 CSV (AX8930) - 11-05-2006

Jurisprudentie

Stroman terecht als bestuurder aansprakelijk gesteld voor premieschuld CV

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 99/5295 - 10-01-2002

Jurisprudentie

Bestuurder hoeft geen toelichting op de mededeling van betalingsonmacht van een BV te geven als de BV tijdens de beantwoordingtermijn failliet gaat

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 03/2849 CSV en 03/2851 CSV (AT0225) - 24-02-2005

Jurisprudentie

Ter vervanging van VUT-regeling ontvangen levensloopbijdrage is terecht verrekend met de WAO-uitkering / ongelijke behandeling bewust in stand gelaten

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 09/4020 en 09/4064 (BN2788) - 16-08-2010

Jurisprudentie

Voor bestuurdersaansprakelijkheid geldt als vestigingsplaats niet de statutaire zetel, maar de plaats van de werkelijke activiteiten

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 02/1285 CSV (AO8378) - 20-04-2004

Volgende