Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Terugwerkende kracht nieuwe regeling premieheffing ZW vangnetters niet geoorloofd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05894 - ECLI:NL:PHR:2018:834 - 27-07-2018

Jurisprudentie

Belgisch overlevingspensioen terecht betrokken in grondslag voor Nederlandse premieheffing

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 11/02688 (BV1433) - 21-12-2011

Jurisprudentie

Uit sociaal plan volgende looninhoudingen behoren tot het premieplichtig loon

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 07/13543 (BH9189) - 06-03-2009

Jurisprudentie

Sectorindeling gemeente Rotterdam bij uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/05720 - ECLI:NL:PHR:2015:684 - 12-05-2015

Jurisprudentie

Sectorindeling franchisegever in fastservicefoodmarket

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03623 - ECLI:NL:PHR:2019:439 - 23-04-2019

Jurisprudentie

AOW-korting voor niet-verzekerde jaren niet discriminatoir

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/02284 - ECLI:NL:PHR:2013:1947 - 29-11-2013

Jurisprudentie

Terechte AOW-korting voor zeelieden zonder woonplaats aan wal?

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/02710 - ECLI:NL:PHR:2015:152 - 19-02-2015

Jurisprudentie

Verhaalde WGA-premie kwalificeert als negatief loon

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 09/05031 (BP2256) - 23-12-2010

Jurisprudentie

A-G adviseert prejudiciële vragen over verzekeringsplicht mini-jobs

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03748 - ECLI:NL:PHR:2017:222 - 16-03-2017

Volgende