Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Terugwerkende kracht nieuwe regeling premieheffing ZW vangnetters niet geoorloofd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05894 - ECLI:NL:PHR:2018:834 - 27-07-2018

Jurisprudentie

Overdracht nationaal pensioen naar pensioenregeling EU/ geen herwaardering

Alg / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑132/18 P - ECLI:EU:C:2019:413 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Geen Zweeds gegarandeerd pensioen vanwege Poolse pensioeninkomsten

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:329 - 03-05-2017

Jurisprudentie

Zweedse berekening gegarandeerd pensioen / pro-rataberekening niet toegestaan

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:946 - 07-12-2017

Jurisprudentie

Belgische inhoudingen op pensioenuitkeringen aan niet-inwoner strijdig met EU-recht

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-269/15 - ECLI:EU:C:2016:802 - 26-10-2016

Jurisprudentie

Aan in Nederland wonende weduwe toegekend Belgisch 'overlevingspensioen' hoort niet tot het Nederlandse premie-inkomen

P&L / SV - Arrest Hoge Raad - 12/01758 - ECLI:NL:HR:2013:CA1498 - 31-05-2013

Jurisprudentie

Belgisch overlevingspensioen terecht betrokken in grondslag voor Nederlandse premieheffing

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 11/02688 (BV1433) - 21-12-2011

Jurisprudentie

Premie AWBZ en bijdrage Zvw verschuldigd over in Australië belast pensioen

SV - Arrest Hoge Raad - 15/03689 - ECLI:NL:HR:2016:704 - 22-04-2016

Jurisprudentie

Geen AOW-pensioen voor voormalig zeevarenden met Oostenrijkse nationaliteit

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-465/14 - ECLI:EU:C:2016:820 - 27-10-2016

Volgende