Zoekresultaat

Jurisprudentie

Geen sprake van betalingsonmacht / juiste tarieftoepassing

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00460 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2755 - 26-09-2017

Jurisprudentie

Belgische sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen komen niet in aftrek op Nederlandse winst

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00908 en 11/00909 - ECLI:NL:GHDHA:2013:4597 - 05-11-2013

Jurisprudentie

Redelijke wetstoepassing vereist dat heffing van AOW-premie achterwege blijft in het geval de verzekerde in de loop van het jaar 65 wordt en in dat jaar alleen inkomsten geniet na datum verjaardag

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 02/03843 - 22-12-2003

Jurisprudentie

Aanslag Zvw terecht en naar juist bedrag opgelegd

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00791 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1302 - 25-05-2018

Jurisprudentie

Aanslag Zvw terecht en naar juist bedrag opgelegd

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00791 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1302 - 25-05-2018

Jurisprudentie

Aanwijsregels Rijnvarendenovereenkomst / verzekerings- en premieplicht

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00549 en 18/00550 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1884 - 29-05-2019

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht Rijnvarende / geen A1- of E101-verklaring

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00775 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2389 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Rijnvarendenverdrag geldt zodra een schip voornamelijk met winstoogmerk in de Rijnvaart wordt gebruikt / opvarende premieplichtig in Nederland

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00542 en 11/00543 (BX1637) - 10-07-2012

Jurisprudentie

Rijnvarende is in Nederland verzekerd omdat Luxemburgs binnenvaartschip wordt geëxploiteerd door in Nederland gevestigde onderneming

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00275 (BX4979) - 24-04-2012

Jurisprudentie

Onterechte naheffing premies / geen privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00552 t/m 18/00556 - ECLI:NL:GHDHA:2019:98 - 15-01-2019