Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Buitenlands pensioen terecht tot het bijdrage-inkomen voor de Zvw gerekend

IB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00710 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2929 - 12-07-2018

Jurisprudentie

Italiaans staatspensioen is terecht tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen gerekend

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03579 en 16/03580 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5581 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Nederlander die na zijn emigratie naar Australië vrijwillig verzekerd bleef voor de AOW, is premies verschuldigd over zijn AOW- en ABP-pensioen

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 00/02663 (BA2045) - 31-01-2007

Jurisprudentie

In België wonende Nederlander is premies AOW verschuldigd

IB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03846 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5018 - 16-11-2017

Jurisprudentie

Inspecteur heeft bij dubbelgepensioneerde juiste uitvoering gegeven aan Nikula-arrest / voor wat betreft de nominale premie voor de zorgverzekering is de belastingrechter onbevoegd

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 12/00638 - 07-06-2013

Jurisprudentie

Uitgezonden baggeraar wel premieplichtig voor de volksverzekeringen

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 01/04096 (AO6725) - 20-02-2004

Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd over aan inwoner van Thailand uitbetaalde WAO-uitkering

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 12/00729 - ECLI:NL:GHSHE:2013:4889 - 17-10-2013

Jurisprudentie

Gepensioneerde die nog als oproeppiloot werkt is na emigratie niet meer premieplichtig / werkzaamheden zijn eerder een hobby en worden in elk geval deels in Duitsland uitgevoerd

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 07/00340 (BG5743) - 19-09-2008

Jurisprudentie

Verhoogde franchise toegekend op grond van het vertrouwensbeginsel

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 02/02232 (AP1811) - 21-04-2004

Volgende