Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Wethouder was van rechtswege verplicht verzekerd voor de Waz

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 00/1912 - 18-07-2001

Jurisprudentie

Wethouder was van rechtswege verplicht verzekerd voor de Waz

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 00/1912 - 18-07-2001

Jurisprudentie

Geen verzekeringsplicht voor twee dga's met middellijk aandelenbelang van ieder 40%

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 14/00883 t/m 14/00887 en 16/00047 t/m 16/00094 - ECLI:NL:GHAMS:2016:911 - 01-03-2016

Jurisprudentie

Payrollbedrijf is voor premieheffing terecht in Sector 52 (Uitzendbedrijven) ingedeeld

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 14/00411 - ECLI:NL:GHAMS:2015:5755 - 20-08-2015

Jurisprudentie

Herziening Hofuitspraak betreffende Rijnvarende / toekenning kostenvergoeding

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00854 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2649 - 29-09-2020

Jurisprudentie

Ook de directeur van een BV waarvan uitsluitend zijn echtgenote en haar vader (indirect) grootaandeelhouder zijn, is voor de WAZ een zelfstandige

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 03/02945 (AQ1699) - 22-06-2004

Jurisprudentie

Coffeeshop terecht ingedeeld in sector Horeca en niet in Detailhandel en ambachten

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 09/00750 (BN2552) - 10-06-2010

Jurisprudentie

Vrijwillige WAO-verzekering staat niet in de weg aan aanslag WAZ-premie

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 07/00079 (BD4323) - 25-01-2008

Volgende