Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Australisch overheidspensioen behoort tot het Nederlandse premie-inkomen

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00605 en 14/00606 - ECLI:NL:GHARL:2015:4789 - 30-06-2015

Jurisprudentie

Buitenlands pensioen terecht tot het bijdrage-inkomen voor de Zvw gerekend

IB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00710 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2929 - 12-07-2018

Jurisprudentie

Terechte heffing van inkomensafhankelijke premie Zvw

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00521 en 16/00522 - ECLI:NL:GHARL:2017:5327 - 27-06-2017

Jurisprudentie

Australisch pensioen behoort tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen Zvw

IB / SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00407 t/m 17/00413 - ECLI:NL:GHARL:2017:11206 - 19-12-2017

Jurisprudentie

Italiaans staatspensioen is terecht tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen gerekend

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03579 en 16/03580 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5581 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Nederlander die na zijn emigratie naar Australië vrijwillig verzekerd bleef voor de AOW, is premies verschuldigd over zijn AOW- en ABP-pensioen

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 00/02663 (BA2045) - 31-01-2007

Jurisprudentie

Geen sprake van betalingsonmacht / juiste tarieftoepassing

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00460 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2755 - 26-09-2017

Jurisprudentie

Belgische sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen komen niet in aftrek op Nederlandse winst

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00908 en 11/00909 - ECLI:NL:GHDHA:2013:4597 - 05-11-2013

Jurisprudentie

Geen aftrek Belgische RSVZ-bijdrage als uitgaven voor inkomensvoorzieningen

IB / SV - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 15/00199 en 15/00200 - ECLI:NL:GHAMS:2016:827 - 07-01-2016

Volgende