Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 40a. Scholingsuitgaven; afgifte EVC-verklaringen

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 26d. Werknemer bij een werkmaatschappij in geval van schenking van aandelen in een holding

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (hoofdstuk 4 van de wet)

Wettekst

Artikel 399a

01-01-2020 - Burgerlijk Wetboek Boek 7 - Boek 7. Bijzondere overeenkomsten

Wettekst

Artikel 45f. Definitie starterslening

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 10bis. Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Wettekst

Artikel 40a. Scholingsuitgaven; afgifte EVC-verklaringen

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Volgende