Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Criterium voor verlaging tarief Italiaanse registratie- en de kadasterbelasting is geoorloofd

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑478/19 en C‑479/19 - ECLI:EU:C:2021:148 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Hof van Justitie volgens A-G niet bevoegd in Duitse zaak over belastinggeheim

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑620/19 - ECLI:EU:C:2020:649 - 03-09-2020

Jurisprudentie

Voorwaarden voor het heffen van een indirecte belasting op elektriciteit

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-103/17 - ECLI:EU:C:2018:170 - 07-03-2018

Jurisprudentie

Commissie besliste ten onrechte dat staatssteun niet kon worden teruggevorderd

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-622/16 P t/m C-624/16 P - ECLI:EU:C:2018:229 - 11-04-2018

Jurisprudentie

Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑274/14 - ECLI:EU:C:2019:802 - 01-10-2019

Jurisprudentie

Begrip normale verblijfplaats voor verhuisboedelvrijstelling

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑528/14 - ECLI:EU:C:2015:818 - 17-12-2015

Jurisprudentie

Spaanse regionale heffing op windmolens volgens A-G toegestaan

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-215/16, C-216/16, C-220/16 en C-221/16 - ECLI:EU:C:2017:422 - 01-06-2017

Jurisprudentie

Werkingssfeer Dienstenrichtlijn / leges aanleg glasvezelnetwerk / bestemmingsplan

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-360/15 en C-31/16 - ECLI:EU:C:2017:397 - 18-05-2017

Jurisprudentie

Bijzondere heffing op grote detailhandelszaken niet strijdig met EU-recht

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-236/16 en C-237/16 - ECLI:EU:C:2017:854 - 09-11-2017

Jurisprudentie

Cosmetisch product met gedenatureerde alcohol genuttigd als drank; toch vrijstelling accijns

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑567/17 - ECLI:EU:C:2018:960 - 28-11-2018

Volgende