Zoekresultaat

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Eerste Kamer - 34 555 en 34 662 - 07-03-2017

Nieuws

Verslag van een mondeling overleg in Eerste Kamer over de notitie Fiscaal Verdragsbeleid

Alg - Eerste Kamer - 25 087 nr. A - 04-05-2011

Nieuws

Brede steun Eerste Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

SV - Eerste Kamer - 35223 - 02-07-2019

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wet bronbelasting 2021

Alg - Eerste Kamer - 35305 - 17-12-2019

Nieuws

Parlementaire voortgang novelle uitfasering PEB

LB / P&L / VPB - Eerste Kamer - 34 662 - 16-02-2017

Nieuws

Wetsvoorstel 'Spoedreparatie fiscale eenheid' aangenomen door Eerste Kamer

VPB - Eerste Kamer - 34 959 - 23-04-2019