Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 28. Reikwijdte en definities

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (hoofdstuk 5 van de wet)

Wettekst

Artikel 5.13. Vrijstelling groene beleggingen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 5.13. Vrijstelling groene beleggingen

01-01-2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 28. Reikwijdte en definities

01-01-2018 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (hoofdstuk 5 van de wet)

Wettekst

Artikel 5.8. Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 5.8. Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap

01-01-2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 5.10. Vrijstelling bepaalde rechten

01-01-2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 5.10. Vrijstelling bepaalde rechten

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 41. Voorwaarden uitvoering nettopensioen

13-01-2019 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 9. Nettopensioen

Wettekst

Artikel 41. Voorwaarden uitvoering nettopensioen

01-07-2018 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 9. Nettopensioen

Volgende