Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 5.13. Vrijstelling groene beleggingen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 28. Reikwijdte en definities

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (hoofdstuk 5 van de wet)

Wettekst

Artikel 5.8. Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 5.10. Vrijstelling bepaalde rechten

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 41. Voorwaarden uitvoering nettopensioen

01-01-2019 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 9. Nettopensioen

Wettekst

Artikel 5.16c. Onregelmatige handelingen met nettolijfrenten

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 5.17e. Onregelmatige handelingen met nettopensioen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 8.19. Korting voor groene beleggingen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 8. Heffingskorting

Wettekst

Artikel 17a. Waardering woningen; correctie op WOZ-waarde

01-01-2019 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (Hoofdstuk 5 van de wet)

Wettekst

Artikel 5.2. Voordeel uit sparen en beleggen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Volgende