Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen vrijstelling van btw voor verleende kaartbetalingsdiensten bij verkoop bioscoopkaartjes

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-607/14 - ECLI:EU:C:2016:355 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Is omzetting recht van eeuwigdurend vruchtgebruik in eigendomsrecht belast?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-604/19 - 16-10-2019

Jurisprudentie

Belgische beursbelasting niet strijdig met VWEU en EER

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑725/18 - ECLI:EU:C:2020:54 - 30-01-2020

Jurisprudentie

Betaalplan via automatische incasso voor tandheelkundige zorg niet vrijgesteld

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-5/17 - ECLI:EU:C:2018:592 - 25-07-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over geheimhoudingsplicht bij faillissementen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-620/19 - 27-09-2019

Jurisprudentie

CV is een kapitaalvennootschap in de zin van richtlijn 2008/7 (indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal)

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-357/13 - ECLI:EU:C:2015:253 - 22-04-2015

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid douaneschulden bij vervoer onder dekking van TIR-carnet

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-224/16 - ECLI:EU:C:2017:880 - 22-11-2017

Jurisprudentie

Btw-heffing bij levering onroerende zaken als tegenprestatie voor inkoop aandelen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-421/17 - ECLI:EU:C:2018:432 - 13-06-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over heffing van assurantiebelasting in grensoverschrijdende situaties

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-74/18 - 21-03-2018

Jurisprudentie

Moet de ontvanger van een factuur onderzoek doen naar ketendeelnemers?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-611/19 - 23-10-2019

Volgende