Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid voor zetelverplaatsing naar Israël

FB / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03039 - ECLI:NL:PHR:2017:193 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden van BV

FB / LB / VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 15/3134 - ECLI:NL:RBDHA:2015:14995 - 01-12-2015

Jurisprudentie

Bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor door BV niet betaalde loonbelasting en premies

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 07/00271 (BD3481) - 28-05-2008

Jurisprudentie

Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor zetelverplaatsing naar Israël

FB / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03041 - ECLI:NL:PHR:2017:200 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Ook voor een procederende rechtspersoon kan het griffierecht worden kwijtgescholden

FB / VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 13/01175 - ECLI:NL:GHSHE:2016:706 - 26-02-2016

Jurisprudentie

Disculpatie bestuurdersaansprakelijkheid / vertrouwen op advies adviseurs

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03132 - ECLI:NL:PHR:2019:478 - 07-05-2019

Jurisprudentie

Belgische bestuurder aansprakelijk voor zetelverplaatsing naar Israël

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03040 - ECLI:NL:PHR:2017:199 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid voor zetelverplaatsing naar Israël / disculpatie

VPB - Arrest Hoge Raad - 16/03039 - ECLI:NL:HR:2018:506 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid Belgische bestuurder voor zetelverplaatsing naar Israël / disculpatie

VPB - Arrest Hoge Raad - 16/03040 - ECLI:NL:HR:2018:640 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid bestuurder voor zetelverplaatsing naar Israël / compromis na verwijzing

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 18/00599 - ECLI:NL:GHDHA:2019:871 - 16-04-2019

Volgende