Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 in verband met opheffing WKA-depots

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1277M - 09-10-2015

Besluiten

Artikelen 11c en 36 Wet LB en OESO-modelverdrag

LB - Besluiten van de staatssecretaris - DB98/2028 - 26-05-1998

Besluiten

Besluit over oneigenlijke pensioenhandelingen vanaf 2001

LB - Besluiten van de staatssecretaris - nr. CPP2000/2971 - 21-12-2000

Besluiten

Leden van gedeputeerde staten en wethouders vanaf 2006 in de loonbelasting

LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2005/5489M - 19-10-2005

Besluiten

Besluit internationale inlichtingenuitwisseling met Georgië

FB / IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-6098M - 02-12-2015

Besluiten

Besluit internationale inlichtingenuitwisseling tussen Nederland en Curaçao

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5008M - 18-09-2015

Besluiten

Besluit toepassing afzien wettelijke carpoolregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - DB98/838 en DB98/842 - 03-03-1998

Besluiten

Verlegging afdrachtvermindering loonbelasting / premie volksverzekeringen kinderopvang

LB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2003/970M - 23-09-2003

Volgende