Zoekresultaat

Nieuws

Geen betalingskorting omdat niet binnen de termijn was betaald

VPB - Nationale Ombudsman - 99/281 - 28-06-1999

Nieuws

Belastingdienst wijst terecht beslissing op verzoek uitstel van betaling af

VPB - Nationale Ombudsman - 2017/069 - 09-06-2017

Nieuws

Belastingdient betaalde bevrijdend een belastingteruggave op een rekeningnummer van een failliet gegane BV die tot het faillissement tot een fiscale eenheid behoorde

VPB - Nationale Ombudsman - 2007/067 - 23-04-2007

Nieuws

Verzoek om ambtshalve herziening van een verliesbeschikking ten onrechte afgewezen wegens termijnoverschrijding / termijn kon voor dergelijke gevallen met nogmaals vijf jaar worden verlengd

VPB - Nationale Ombudsman - 2006/299 - 22-08-2006