Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief m.b.t. hardheidsclausules bij belastingen en invordering

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000076587 - 24-03-2023

Nieuws

Positieve kabinetsappreciatie over Windsor-akkoord

Alg - Bericht Ministerie van Buitenlandse Zaken - BZDOC-551179310-16 - 17-03-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bezorgers Deliveroo werkten in dienstbetrekking

Alg - Arrest Hoge Raad - 21/02090 - ECLI:NL:HR:2023:443 - 24-03-2023

Jurisprudentie

Overdrachtsbelasting juist berekend / inbrengvrijstelling niet van toepassing

WBR - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/5806 - ECLI:NL:RBDHA:2022:15679 - 20-12-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over btw-sportvrijstelling zweefvliegen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 20-03-2023

...Meer