Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Model jaaropgaaf 2017 beschikbaar

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 17-01-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Deense regeling internationale verliesverrekening strijdig met artikel 49 VWEU

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑650/16 - ECLI:EU:C:2018:15 - 17-01-2018

Jurisprudentie

Italiaans staatspensioen is terecht tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen gerekend

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03579 en 16/03580 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5581 - 14-12-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling pensioenlichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-224004 - 14-12-2017

Besluiten

Actualisering toelichting Tabel I bij Wet OB per 1 januari 2018

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-16288 - 22-12-2017

...Meer