Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Hoge Raad vraagt uitstel bij Hof van Justitie over prejudiciële vragen dividendbelasting

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180803 - 14-08-2018

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek willekeurige afschrijving zeeschepen

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000096932 - 24-07-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Naheffing omzetbelasting i.v.m. onterechte afwaardering voorraad

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/6123 - ECLI:NL:RBDHA:2018:4363 - 09-04-2018

Jurisprudentie

Schenking aandelen terecht als loon uit dienstbetrekking belast

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/7314 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9041 - 19-06-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Intrekking cassatieberoep / bewijs gewonnen buitenlandse prijzen

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-000121937 - 16-07-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (toepassing KOR)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-71700 - 03-07-2018

...Meer