Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Conceptwetsvoorstel 'Hersteloperatie toeslagen'

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000214014 - 25-10-2021

Nieuws

Aanpassing wetsvoorstel inzake keuzerecht uitbetaling pensioenbedrag ineens

Alg / P&L - Bericht Ministerie van SZW - 2021-0000158530 - 25-10-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vergunning met terugwerkende kracht / geen temporele toepassing artikel 211 DWU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑825/19 - ECLI:EU:C:2021:869 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Verkrijging woning geheel uitgezonderd van overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/01094 - ECLI:NL:GHARL:2021:9560 - 12-10-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Dividendbelasting. Verzamelbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-14557 - 06-10-2021

Besluiten

Besluit Hybridemismatches

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-20014 - 01-10-2021

...Meer