Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Kamervragen over BelastingTelefoon en alternatieve manieren van communiceren

Alg - Tweede Kamer - 2018Z14187 - 17-07-2018

Nieuws

Berekening uitkeringen oorlogsslachtoffers (aanpassing aan box 3)

SV - Bericht Ministerie van VWS - 34 879 - 16-07-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aanslagen naar aanleiding van boekenonderzoek juist en tijdig vastgesteld

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/5775 en 16/5776 - ECLI:NL:RBGEL:2018:2954 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Voormalig schoolgebouw is geen woning

WBR - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/822 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2686 - 05-07-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (toepassing KOR)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-71700 - 03-07-2018

Besluiten

Actualisering besluit over de maatstaf van heffing voor de btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018/84956 - 29-06-2018

...Meer