Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Inschrijving online Intermediairdagen 2020 van start

Alg - Belastingdienst - geen - 26-10-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toegekende schadevergoeding is causaal toe te rekenen aan dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/96 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7995 - 20-10-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van de Leidraad FATCA / CRS

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-21259 - 05-10-2020

Besluiten

Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - ZW/S&B/2020-0000398876 - 29-09-2020

...Meer