Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Voortgang vrachtwagenheffing / globaal ontwerp naar Tweede Kamer

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENW/BSK-2019/5087 - 21-01-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toepassing meestbegunstigingsclausule in het belastingverdrag met Zuid-Afrika

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/04584 - ECLI:NL:HR:2019:57 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Levering matrassen met unieke formule / proefslapen / geen verlaagd btw-tarief

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01119 en 17/01120 - ECLI:NL:GHARL:2019:18 - 08-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Kazachstan

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-209451 - 09-12-2018

Besluiten

Intrekking diverse besluiten

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-31167 - 27-12-2018

...Meer