Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Terugvragen buitenlandse bronbelasting door Nederlandse lichamen

Alg - Belastingdienst - geen - 05-06-2023

Nieuws

Kamerbrief over nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2023-0000306682 - 06-06-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hoeveelheid ingevoerde goederen groter dan in douaneaangifte vermeld / nieuwe aangifte / passende sancties

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑640/21 - ECLI:EU:C:2023:457 - 08-06-2023

Jurisprudentie

Luxemburg verleende Amazon geen onrechtmatige staatssteun

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - C‑457/21 P - ECLI:EU:C:2023:466 - 08-06-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het BBBB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-110608 - 17-05-2023

Besluiten

Besluit verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-31118 - 16-05-2023

...Meer