Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking / nota van wijziging

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 35216 - 17-10-2019

Nieuws

Goedkeuringsvoorstel nieuw verdrag met Ierland naar Tweede Kamer

Alg - Bericht Ministerie van Buitenlandse Zaken - geen - 17-10-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling bij uitvoer naar niet-geïdentificeerde afnemer?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑653/18 - ECLI:EU:C:2019:876 - 17-10-2019

Jurisprudentie

Strafbare feiten gepleegd door zaakvoerder / medeschuldenaar accijns

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑579/18 - ECLI:EU:C:2019:875 - 17-10-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000159976 - 02-10-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 / correctie nieuwe KOR

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - IZV 2019-0000150548 - 16-09-2019

...Meer