Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Opheffing behandelvoorbehoud EU-voorstellen belastingheffing digitale economie

Alg - Tweede Kamer - 34941-6 - 19-06-2018

Nieuws

Vaststelling grenzen gemiddeld uurloon Jeugd-LIV 2018

LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000103163 - 11-06-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling sportaccommodaties onderworpen aan verlaagd btw-tarief

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00961, 17/00962, 18/00002 en 18/00003 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1478 - 15-06-2018

Jurisprudentie

Bijdragen Btw-compensatiefonds i.v.m. re-integratiekosten en outplacementkosten

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00004 t/m 18/00010 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1474 - 15-06-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Samenvoeging en actualisering besluiten overdrachtsbelasting en ondernemingsfaciliteiten

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-50125 - 25-05-2018

...Meer