Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Belastingdienst start invordering weer op

Alg - Belastingdienst - geen - 23-09-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terechte naheffing accijns / juiste bewijslastverdeling

Alg - Arrest Hoge Raad - 19/02338 - ECLI:NL:HR:2021:1348 - 24-09-2021

Jurisprudentie

Afschaffing terugwerkende herziening sectorindeling strijdig met artikel 1 EP

SV - Arrest Hoge Raad - 20/02576 - ECLI:NL:HR:2021:1239 - 24-09-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen / geen cassatieberoep

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000191131 - 23-09-2021

...Meer