Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 18-09-2018

Nieuws

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 18-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Zwarte omzet niet aannemelijk gemaakt; recht op drie dwangsommen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00588 t/m 17/00590 - ECLI:NL:GHARL:2018:7812 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Naheffing loonbelasting wegens zwarte lonen; klikordner; dwangsom

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00567 en 17/00568 - ECLI:NL:GHARL:2018:7810 - 04-09-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M over fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/121069 - 20-08-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (toepassing KOR)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-71700 - 03-07-2018

...Meer