Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Handreiking voorwaarden lage WW-premie

Alg / LB - Belastingdienst - geen - 16-01-2020

Nieuws

Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

LB - Bericht Ministerie van SZW - geen - 15-01-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Zonnepanelenzaak / tijdigheid teruggaveverzoek / informele bestuurlijke lus

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1870T - ECLI:NL:RBZWB:2019:5731 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Verkrijging van woning niet vrijgesteld / geen gezamenlijke verkrijging

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3196 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5854 - 20-12-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / ingetrokken cassatieberoep

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019- 0000212366 - 08-01-2020

Besluiten

Intrekking diverse besluiten

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-26178 - 23-12-2019

...Meer