Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 5 juni 2023.

Titel en nr. wetsvoorstelDatum indiening1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 3528716-09-2019VVV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 3552310-07-2020VVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 3558901-10-2020VV
Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus 3605313-06-2022VVVVVV
Wet toekomst pensioenen 3606729-03-2022VVVVVV
Wetsvoorstel digitaal oprichten bv 3608521-04-2022VVVVVV
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief 3612807-06-2022V
Wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens 3615430-06-2022VV
Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting ((EU) 2021/2101) 3615701-07-2022VVVV
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 3617207-07-2022VVVVVV
Overgangsperiode bij invoering van mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 3620520-09-2022VVVV
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen 3626705-12-2022VVVVVV
Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling 3631227-02-2023VVVVVV
Fiscale verzamelwet 2024 3634213-04-2023VVVV
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde virtueel verrichte diensten 3636215-05-2023VVVV
Wet minimumbelasting 2024 3636930-05-2023VVVV
Belastingplan BES eilanden 2024 3641919-09-2023vVVV
Overige fiscale maatregelen 2024 3642019-09-2023VVVV
Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 3642119-09-2023VVVV
Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling 3642219-09-2023VVVV
Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling 3642319-09-2023VVVV
Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen 3642519-09-2023VVVV
Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw 3642619-09-2023VVVV
Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit 3643219-09-2023VVVV
Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing 3645323-10-2023V
Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 3645826-10-2023V