Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

Het ministerie van Financiën publiceert periodiek een overzicht van wetsvoornemens en wetsvoorstellen in internetconsultatie. De laatste dateert van 19 mei 2020.

Stand van zaken per 4-12-2020

Titel en nr. wetsvoorstel1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK7. EK
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 35216VVV
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287VVV
Fiscale verzamelwet 2021 35437VVVVVVV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496VV
Wet verandering koppeling AOW-leeftijd 35520VVVVVVV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523V
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 35526VVVVVVV
Wet 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen 35555VVVVVV
Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling 35568VVVVV
Belastingplan 2021 35572VVVVVV
Overige fiscale maatregelen 2021 35573VVVVV
Wet CO2-heffing industrie 35575VVVVVV
Wet differentiatie overdrachtsbelasting 35576VVVVVV
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 35579VVVVVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 35589VV
Wet betaald ouderschapsverlof 35613VVV