Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 1 november 2022

Titel en nr. wetsvoorstel1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 35287VV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496VVVV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523VVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 35589VV
Wet vrachtwagenheffing 35910VVVVVV
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 35929VVVV
Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 36004VVVVVV
Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus 36053VVV
Wet toekomst pensioenen 36067VVV
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 36080VVVVVV
Wetsvoorstel digitaal oprichten bv 36085VVV
Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 36088VVVVVV
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden 36102V
Fiscale verzamelwet 2023 36107VVV
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief 36128V
Wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens 36154V
Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting ((EU) 2021/2101) 36157V
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 36172V
Belastingplan 2023 36202VVV
Overgangsperiode bij invoering van mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 36205VV
Wet minimum CO2-prijs industrie 36206VV
Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) 36219V