Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

Het ministerie van Financiën publiceert periodiek een overzicht van wetsvoornemens en wetsvoorstellen in internetconsultatie. De laatste dateert van 19 mei 2020.

Stand van zaken per 10-05-2021

Titel en nr. wetsvoorstel1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 35216VV
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287VV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496VV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523VVV
Wet implementatie richtlijnen elektronische handel 35527VVVVVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 35589VV
Wet betaald ouderschapsverlof 35613VVVV
Fiscale Verzamelwet 2022 35708V