Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 06-05-2022

Titel en nr. wetsvoorstel1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 35287VV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496VVV
Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen 35514VVVV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523VVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 35589VV
Wet vrachtwagenheffing 35910VVVV
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 35929VVV
Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 36004VVV
Wet toekomst pensioenen 36067V
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 36080V
Wetsvoorstel digitaal oprichten bv 36085V
Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 36088V