Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00662 - ECLI:NL:GHAMS:2021:2143 - 22-04-2021

Jurisprudentie

Levering 14 nieuwbouwappartementen belast met btw

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/4387 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3562 - 13-07-2021

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / grove schuld verhindert tijdige melding betalingsonmacht

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/4174 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3260 - 25-06-2021

Jurisprudentie

Naheffing / niet voldaan aan voorwaarden fiscale eenheid

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/1959 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3550 - 13-07-2021

Jurisprudentie

Tegen invorderingsmaatregelen staat geen beroep bij de bestuursrechter open

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/4104 - ECLI:NL:RBDHA:2021:3462 - 30-03-2021

Jurisprudentie

Onbetaald gebleven kansspelbelasting / bestuurdersaansprakelijkheid

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/450 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3569 - 15-07-2021

Jurisprudentie

Ingehouden loonheffing kwalificeert niet als aftrekbare gift

IB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00703 - ECLI:NL:GHARL:2021:6738 - 13-07-2021

Jurisprudentie

Artikel 10a Wet VpB 1969 / overnameschuld / groepsfinanciering / geen renteaftrek

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03948 - ECLI:NL:PHR:2021:666 - 29-06-2021

Jurisprudentie

Toepassing renteaftrekbeperking in een private-equitystructuur

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03946 - ECLI:NL:PHR:2021:665 - 29-06-2021

Jurisprudentie

(Geen) afwaardering panden naar lagere bedrijfswaarde

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00662, 20/00663 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1256 - 29-06-2021

Volgende