Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Verhuurderheffing niet strijdig met artikel 1 EP

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00305 - ECLI:NL:GHDHA:2018:3019 - 02-02-2018

Jurisprudentie

Tariefindeling voor douanerechten van rijst / monsterneming

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/5504 - ECLI:NL:RBNHO:2018:9662 - 22-10-2018

Jurisprudentie

Terechte naheffing van op factuur vermelde omzetbelasting / grove schuld

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00918 - ECLI:NL:GHARL:2018:9440 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Voorgenomen niet gerealiseerde verkoop aandelen valt niet binnen werkingssfeer btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-502/17 - ECLI:EU:C:2018:888 - 08-11-2018

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling vervoersdiensten / bewijsregeling inzake uitvoer van goederen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-495/17 - ECLI:EU:C:2018:887 - 08-11-2018

Jurisprudentie

Geen gewekt vertrouwen op basis van beschikking tot toepassing tonnageregeling

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/05999 - ECLI:NL:HR:2018:2086 - 09-11-2018

Jurisprudentie

Geen premiedeel heffingskortingen voor werkneemster Europol

SV - Arrest Hoge Raad - 17/05348 - ECLI:NL:HR:2018:2081 - 09-11-2018

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor budgetdiensten aan verstandelijk beperkte cliënten

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2972 en 17/2975 - ECLI:NL:RBNNE:2018:4384 - 11-10-2018

Jurisprudentie

Absolute winstgrens vpb-plicht vereniging die nog geen vijf jaar bestaat

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2083 - ECLI:NL:RBGEL:2018:4520 - 23-10-2018

Jurisprudentie

Vrijstelling omzetbelasting voor vermogensbeheerdiensten

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00347 - ECLI:NL:GHAMS:2018:2367 - 10-07-2018

Volgende