Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Zwarte omzet niet aannemelijk gemaakt / recht op drie dwangsommen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00588 t/m 17/00590 - ECLI:NL:GHARL:2018:7812 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Naheffing loonbelasting wegens zwarte lonen / klikordner / dwangsom

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00567 en 17/00568 - ECLI:NL:GHARL:2018:7810 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Aanvullende teruggaaf afvalstoffenbelasting o.g.v. overgangsregeling

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00910 - ECLI:NL:GHARL:2018:8162 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Rijnvarende in Nederland premieplichtig o.g.v. Rijnvarendenovereenkomst

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/439 t/m 18/442 - ECLI:NL:RBDHA:2018:10541 - 12-06-2018

Jurisprudentie

Kunstvoorwerpen verworven van makers uit andere lidstaten / winstmargeregeling

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-264/17 - ECLI:EU:C:2018:722 - 13-09-2018

Jurisprudentie

Tariefindeling camera / beantwoording prejudiciële vragen Rechtbank Noord-Holland

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-372/17 - ECLI:EU:C:2018:708 - 13-09-2018

Jurisprudentie

Verzoek voorlopig getuigenverhoor / samenloop met strafrechtelijk onderzoek?

Alg - Arrest Hoge Raad - 17/05787 - ECLI:NL:HR:2018:1433 - 07-09-2018

Jurisprudentie

Geen bezwaar en beroep tegen beslissing inzake aangifte na naheffingsaanslag

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/815 - ECLI:NL:RBNNE:2018:3227 - 21-08-2018

Jurisprudentie

Verwervingen door 'inactief' verklaarde belastingplichtige / recht op btw-aftrek

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-69/17 - ECLI:EU:C:2018:703 - 12-09-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over het btw-neutraliteitsbeginsel

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-446/18 - 15-08-2018

Volgende