Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Tariefindeling voor douanerechten van tonijnvlees

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00031 - ECLI:NL:GHAMS:2018:85 - 11-01-2018

Jurisprudentie

Toepassing één btw-tarief op ’World of Ajax’-tour

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑463/16 - ECLI:EU:C:2018:22 - 18-01-2018

Jurisprudentie

Franse regeling betreffende bijdrage aan sociale zekerheid geoorloofd

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑45/17 - ECLI:EU:C:2018:18 - 18-01-2018

Jurisprudentie

Italiaans staatspensioen is terecht tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen gerekend

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03579 en 16/03580 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5581 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Deense regeling internationale verliesverrekening strijdig met artikel 49 VWEU

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑650/16 - ECLI:EU:C:2018:15 - 17-01-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag over Portugese btw-regularisatieregeling

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-672/16 - 08-01-2018

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk beroep aanslag / ontvankelijk beroep boete / juiste boete

FB / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00611 - ECLI:NL:GHARL:2017:11209 - 19-12-2017

Jurisprudentie

Premieheffing WGA voor WSW-instelling niet strijdig met artikel 1 EP

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01058 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5281 - 30-11-2017

Jurisprudentie

21% btw voor alcoholhoudende drank in horecagelegenheid

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03807 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5774 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Werknemersbonussen toch aftrekbaar / deelnemerschapslening / geen renteaftrek

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 15/3265 en 15/3266 - ECLI:NL:RBNHO:2017:11359 - 01-12-2017

Volgende