Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Vergunning met terugwerkende kracht / geen temporele toepassing artikel 211 DWU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑825/19 - ECLI:EU:C:2021:869 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Verkrijging woning geheel uitgezonderd van overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/01094 - ECLI:NL:GHARL:2021:9560 - 12-10-2021

Jurisprudentie

Geen verrekening van in 2015 door Uruguay ingehouden bronbelasting / cassatieberoep ongegrond

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/00521 - ECLI:NL:PHR:2021:903 - 30-09-2021

Jurisprudentie

Door zwemschool gegeven zwemonderwijs valt niet onder artikel 132 Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑373/19 - ECLI:EU:C:2021:873 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Mogelijkheid tot correctie teruggaafverzoek na vergissing btw-plichtige

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑396/20 - ECLI:EU:C:2021:867 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Tijdstip van ontstaan van recht op aftrek van voorbelasting / teruggaaftijdvak / creditering

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-80/20 - ECLI:EU:C:2021:870 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Betekeningskosten dwangbevel terecht in rekening gebracht

Alg - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00962, 20/00963, 20/00964, 20/00965 - ECLI:NL:GHARL:2021:9193 - 28-09-2021

Jurisprudentie

Verzoek om rangschikking van landgoed onder NSW is terecht afgewezen

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/3655 - ECLI:NL:RBDHA:2021:10550 - 29-09-2021

Jurisprudentie

Vennootschap kwalificeert niet als btw-ondernemer / geen recht op teruggaaf btw

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00132, 21/00133 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1925 - 23-09-2021

Jurisprudentie

Terechte naheffing omzetbelasting in verband met verzwegen omzetten

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/3618 - ECLI:NL:RBDHA:2021:10834 - 29-06-2021

Volgende