Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

'Thermale inschrijvingen' onder voorwaarden vrijgesteld van btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑513/20 - ECLI:EU:C:2022:18 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Verdeling privégebruik auto / heroverweging beroep op hardheidsclausule

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00360 - ECLI:NL:GHDHA:2022:9 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Duitse btw-regeling inzake fiscale eenheden niet EU-proof

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑141/20 - ECLI:EU:C:2022:11 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Goederen voor diplomatieke betrekkingen; Letse voorwaarde accijnsvrijstelling ongeoorloofd

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑326/20 - ECLI:EU:C:2022:7 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Geen antidumpingrechten voor uit Korea ingevoerd thermisch papier

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑260/20 P - ECLI:EU:C:2022:13 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Vergissing inzake toepassing btw-vrijstelling / weigering aftrek voorbelasting

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑156/20 - ECLI:EU:C:2022:2 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Terugbetaling van door een lidstaat in strijd met het Unierecht geïnde bedragen / rentebetaling

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑415/20, C‑419/20 en C‑427/20 - ECLI:EU:C:2022:14 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Naheffing inzake toekenning aandelen / vso vernietigbaar door dwaling Inspecteur / geen opzet

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/3466 - ECLI:NL:RBNHO:2021:11943 - 23-12-2021

Jurisprudentie

Geen bijdrage uit Btw-compensatiefonds voor aanleg noodaanlanding

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/308 - ECLI:NL:RBNHO:2021:11901 - 08-12-2021

Volgende