Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Beleidsvrijheid voor Inspecteur bij vaststellen ingangsdatum sectorindeling

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01480 - ECLI:NL:GHARL:2018:3315 - 10-04-2018

Jurisprudentie

Overdracht kantoorcomplex geen overdracht algemeenheid van goederen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00319 - ECLI:NL:GHARL:2018:3015 - 04-04-2018

Jurisprudentie

Niet aangegeven omzet / geen boete voor grove schuld als opzet is bewezen

BTW / VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/3530 en 16/3578 - ECLI:NL:RBGEL:2018:1623 - 11-04-2018

Jurisprudentie

Oostenrijk hief ten onrechte btw over intracommunautaire driehoekstransacties

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-580/16 - ECLI:EU:C:2018:261 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Aftrek van voorbelasting is ook achteraf nog mogelijk

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-140/17 - ECLI:EU:C:2018:273 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Sectorindeling werknemersverzekeringen / belang van vervallen circulaire

SV - Arrest Hoge Raad - 17/03370 - ECLI:NL:HR:2018:628 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over tariefindeling 'large format informatiedisplays'

Alg - Arrest Hoge Raad - 16/00410 - ECLI:NL:HR:2018:630 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Bestuurder had geen taak bij zetelverplaatsing / onterechte aansprakelijkstelling

VPB - Arrest Hoge Raad - 16/03041 - ECLI:NL:HR:2018:637 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid Belgische bestuurder voor zetelverplaatsing naar Israël / disculpatie

VPB - Arrest Hoge Raad - 16/03040 - ECLI:NL:HR:2018:640 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03715 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 - 19-04-2018

Volgende