Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Buitenlandse dochter in beginsel geen vaste inrichting / plaats van dienst

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - C‑547/18 - ECLI:EU:C:2019:976 - 14-11-2019

Jurisprudentie

Wijziging Oostenrijkse staatssteunregeling vrijgesteld van aanmeldingsverplichting

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑585/17 - ECLI:EU:C:2019:969 - 14-11-2019

Jurisprudentie

Terechte correctie voorbelasting inzake bouw woning, inventaris en inrichting

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/2523 - ECLI:NL:RBNNE:2019:4060 - 03-10-2019

Jurisprudentie

Duitse bronbelasting voor niet-ingezeten pensioenfondsen / strijd met Unierecht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑641/17 - ECLI:EU:C:2019:960 - 13-11-2019

Jurisprudentie

Ook aan ex-echtgenote doorbetaald deel pensioen behoort tot bijdrage-inkomen Zvw

Alg / P&L - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00380 en 18/00381 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3474 - 19-09-2019

Jurisprudentie

Rvu-heffing / vrijwillige ontslagregeling / betalingen gedurende opzegtermijn

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3414 - ECLI:NL:RBDHA:2019:11233 - 12-09-2019

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief alcoholhoudende drank bij maaltijd in restaurant

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/00405 - ECLI:NL:HR:2019:1724 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Goed koopmansgebruik / fiscale verantwoording waardemutataties interest rate swaps

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/01352 - ECLI:NL:HR:2019:1721 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Tariefindeling van tonijnchuncks / snijvolgorde van delen vis niet relevant

Alg - Arrest Hoge Raad - 18/00768 - ECLI:NL:HR:2019:1710 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Herziening van douaneaangifte / tijdstip mededeling geoorloofd

Alg - Arrest Hoge Raad - 16/01523 - ECLI:NL:HR:2019:1686 - 08-11-2019

Volgende