Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Hogere aftrek voorbelasting gemengd gebruikte goederen / diensten bankinstelling

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00313 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1066 - 27-03-2020

Jurisprudentie

Zonder rechtmatig verblijf geen recht op premiedeel algemene heffingskorting

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00564 - ECLI:NL:GHAMS:2020:589 - 10-03-2020

Jurisprudentie

Betrokkenheid bij voorhanden hebben van onveraccijnsde diesel

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6957 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1127 - 05-03-2020

Jurisprudentie

Eigenrisicodragerschap voor WGA-vast en WGA-flex ondanks omissie garantsteller

SV - Arrest Hoge Raad - 18/04202 - ECLI:NL:HR:2020:520 - 27-03-2020

Jurisprudentie

Onterechte beëindiging eigenrisicodragerschap WGA / herstelbaarheid verzuim

SV - Arrest Hoge Raad - 19/01054 - ECLI:NL:HR:2020:439 - 27-03-2020

Jurisprudentie

Sectorindeling franchisenemer bouwmarktformule / beoordelingsvrijheid Inspecteur

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00412 - ECLI:NL:GHARL:2020:2100 - 10-03-2020

Jurisprudentie

Duitse regels voor aftrek voorbelasting strijdig met Btw-richtlijn?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-46/20 - 09-03-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over het recht op aftrek van voorbelasting in Duitsland

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-45/20 - 09-03-2020

Jurisprudentie

Geen levering van nieuw vervaardigd goed / geen vrijstelling overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00177 - ECLI:NL:GHSHE:2020:834 - 05-03-2020

Jurisprudentie

Daggeldvergoedingen chauffeurs vallen onder aftrekbeperking vpb

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/4966 - ECLI:NL:RBNHO:2020:2232 - 28-02-2020

Volgende