Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Btw-heffing over omzetting door gemeente van eeuwigdurend vruchtgebruik in eigendomsrecht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑604/19 - ECLI:EU:C:2021:132 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Compensatie dubbele belasting / bovengrens verrekenbaar belastingkrediet geoorloofd

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑403/19 - ECLI:EU:C:2021:136 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Tariefindeling voor douanerechten van vliegtuigsleper

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑772/19 - ECLI:EU:C:2021:141 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Andalusische bankenbelasting grotendeels strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑712/19 - ECLI:EU:C:2021:137 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Criterium voor verlaging tarief Italiaanse registratie- en de kadasterbelasting is geoorloofd

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑478/19 en C‑479/19 - ECLI:EU:C:2021:148 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Overdracht vastgoedportefeuille / compromis over maatstaf van heffing

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00273 - ECLI:NL:GHAMS:2021:483 - 19-01-2021

Jurisprudentie

Tenietgaan douaneschuld door verjaring / tijdige terpostbezorging niet aannemelijk

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 20/00119 - ECLI:NL:GHAMS:2021:484 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Naheffing btw alleen onterecht voor zover aflossing lening is geboekt als omzet

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00395 - ECLI:NL:GHSHE:2020:4125 - 31-12-2020

Jurisprudentie

Naheffing gefactureerde maar niet aangegeven omzetbelasting / boete

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00393 - ECLI:NL:GHSHE:2020:4124 - 31-12-2020

Jurisprudentie

Onttrekking aan het douanetoezicht van verse knoflook / douaneschuldenaar

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00499, 18/00500, 18/00501 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3785 - 29-09-2020

Volgende