Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Zonnepanelenzaak / tijdigheid teruggaveverzoek / informele bestuurlijke lus

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1870T - ECLI:NL:RBZWB:2019:5731 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Verkrijging van woning niet vrijgesteld / geen gezamenlijke verkrijging

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3196 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5854 - 20-12-2019

Jurisprudentie

Navordering toegestaan na belastingcontrole d.m.v. steekproef

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/994 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5440 - 05-12-2019

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon voor directeur transportbedrijf niet te hoog vastgesteld

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00705 en 18/00706 - ECLI:NL:GHSHE:2020:63 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Bewezenverklaring van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte

Alg - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21-001316-16 - ECLI:NL:GHARL:2019:11156 - 18-12-2019

Jurisprudentie

Btw-ondernemer diende ten onrechte nihilaangiften in / terechte naheffing en boete

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00386 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3403 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Verzoek om teruggaaf OB die niet zal worden voldaan / grenzen van het geschil

BTW - Arrest Hoge Raad - 19/00976 - ECLI:NL:HR:2020:24 - 10-01-2020

Jurisprudentie

Berekening aftrek voorbelasting voor exploitant sportzalen (gemeente)

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/00350 - ECLI:NL:HR:2020:22 - 10-01-2020

Jurisprudentie

Dividenduitkering als inkomen uit aanmerkelijk belang onderworpen aan vpb-heffing

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/00219 - ECLI:NL:HR:2020:21 - 10-01-2020

Jurisprudentie

Werkzaamheden voor bezwaaradviescommissies ministeries / geen btw over vergoedingen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/02684 - ECLI:NL:PHR:2019:1327 - 12-12-2019

Volgende