Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé; gevolgen voor btw; definitie verhuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2020:736 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Herziening ineens van oorspronkelijke aftrek btw niet strijdig met Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑791/18 - ECLI:EU:C:2020:731 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Uitbreiding van weg die toebehoort aan gemeente; aftrek voorbelasting

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑528/1 - ECLI:EU:C:2020:712 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Waterpijptabak is in zijn geheel aan accijns op tabak onderworpen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑674/19 - ECLI:EU:C:2020:710 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Vastgoedtransactie stille maatschap; tot voldoening van btw gehouden belastingplichtige

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑312/19 - ECLI:EU:C:2020:711 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Vaststelling douanewaarde bij invoer van elektronische producten die zijn uitgerust met software

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-509/19 - ECLI:EU:C:2020:694 - 10-09-2020

Jurisprudentie

Duitse btw-vrijstelling voor levering van warmte door VvE aan eigenaren geoorloofd?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑449/19 - ECLI:EU:C:2020:689 - 10-09-2020

Jurisprudentie

Diensten van samenwerkingsverband schoolbesturen vallen onder koepelvrijstelling

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/3463, 19/4277 en 19/4278 - ECLI:NL:RBDHA:2020:7544 - 22-07-2020

Jurisprudentie

Fiscus boekt in kort geding succes in KB-Luxzaak

Alg - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - C/13/664256 / HA ZA 19-364 - ECLI:NL:RBAMS:2020:4452 - 09-09-2020

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling sportaccommodaties onderworpen aan verlaagde btw-tarief?

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/03224 - ECLI:NL:HR:2020:1407 - 11-09-2020

Volgende