Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Het verbreken van de aandeelhoudersrelatie brengt niet met zich dat een onzakelijke lening alsnog zakelijk wordt

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00321 - ECLI:NL:GHARL:2020:4742 - 03-07-2020

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor enkele beheersdienst voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-231/19 - ECLI:EU:C:2020:513 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor colocatiediensten?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-215/19 - ECLI:EU:C:2020:518 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Verbod van achteraf kunnen corrigeren van btw-facturen strijdig met EU-recht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑835/18 - ECLI:EU:C:2020:520 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Invordering belastingschulden / rechtsgevolgen toepassing Roemeens huwelijksvermogensrecht

Alg - Arrest Hoge Raad - 18/05311 - ECLI:NL:HR:2020:885 - 15-05-2020

Jurisprudentie

Twee jaar celstraf wegens ontduiking tabaksaccijns

Alg - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 08-993163-19 - ECLI:NL:RBOVE:2020:2146 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Ontvoeging uit fiscale eenheid / geen kwijtscheldingswinstvrijstelling

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00332 - ECLI:NL:GHARL:2020:4459 - 16-06-2020

Jurisprudentie

Plaats van beleggingsbeheersdiensten verricht voor een charitable trust

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - C‑459/19 - ECLI:EU:C:2020:496 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Betwisting bestuurdersaansprakelijkheid / op de zaak betrekking hebbende stukken

Alg - Arrest Hoge Raad - 19/00062 - ECLI:NL:HR:2020:1107 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Douanerechten / Unierechtelijke verdedigingsbeginsel deels geschonden

Alg - Arrest Hoge Raad - 19/03226 - ECLI:NL:HR:2020:1144 - 26-06-2020

Volgende