Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Aanslagen naar aanleiding van boekenonderzoek juist en tijdig vastgesteld

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/5775 en 16/5776 - ECLI:NL:RBGEL:2018:2954 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Voormalig schoolgebouw is geen woning

WBR - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/822 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2686 - 05-07-2018

Jurisprudentie

Premiepercentage Whk / Inspecteur gebonden aan uitlatingen medewerker UWV

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/3544 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2573 - 05-07-2018

Jurisprudentie

Geen boete wegens niet voldoen aan suppletieplicht omdat geen aangifte is gedaan

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/3317 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2759 - 12-07-2018

Jurisprudentie

Bezwaren tegen voldoening op aangifte terecht niet-ontvankelijk verklaard

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/3264 t/m 17/3268 - ECLI:NL:RBNNE:2018:226 - 16-01-2018

Jurisprudentie

Niet voldoen aan suppletieplicht is geen strafbaar feit

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-003061-16 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2879 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Bewijs van feit dat goederen zijn uitgevoerd buiten de EU / TIR-carnets

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-495/17 - ECLI:EU:C:2018:573 - 12-07-2018

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon dat deels niet is uitbetaald, is toch genoten

IB / LB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00871 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1639 - 29-05-2018

Jurisprudentie

Inbrengvrijstelling bij ontbinden en aangaan nieuwe maatschap met wijziging winstverdeling

WBR - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/4752 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2629 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Inbrengvrijstelling bij aangaan nieuwe maatschap

WBR - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/4751 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2589 - 10-07-2018

Volgende