Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Kantinemaaltijden onder werkkostenregeling / geen te belasten loonvoordeel

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2743 - ECLI:NL:RBNNE:2019:1122 - 19-03-2019

Jurisprudentie

Privaatrechtelijke dienstbetrekkingen dga’s ondanks managementovereenkomsten

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/6839, 17/6842 en 17/6843 - ECLI:NL:RBGEL:2019:1115 - 15-03-2019

Jurisprudentie

Betrokkenheid bij voorhanden hebben van accijnsgoederen / terechte naheffing

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00554 - ECLI:NL:GHSHE:2019:162 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Ontoereikend gemotiveerd staatssteunbesluit is nietig

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑766/16 - ECLI:EU:T:2019:173 - 20-03-2019

Jurisprudentie

Kwijtscheldingswinst mag aan jaar 2011 worden toegerekend

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/1233 - ECLI:NL:RBGEL:2019:1064 - 13-03-2019

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief voor entreegelden gaysauna

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00098 - ECLI:NL:GHAMS:2019:301 - 07-02-2019

Jurisprudentie

Niet aangeworven uit het buitenland / 30%-regeling niet van toepassing

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/263 - ECLI:NL:RBZWB:2018:5471 - 16-08-2018

Jurisprudentie

Toepassing 30%-regeling terecht geweigerd / niet voldaan aan 24-maandstoets

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3565 - ECLI:NL:RBZWB:2018:5470 - 16-08-2018

Jurisprudentie

Bij overdracht klantenbestand is geen vordering ontstaan / geen afwaardering

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00163 - ECLI:NL:GHARL:2019:1935 - 05-03-2019

Jurisprudentie

Franse solidariteitsverzekering kwalificeert als sociale verzekering

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑372/18 - ECLI:EU:C:2019:206 - 14-03-2019

Volgende