Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Vorige | Volgende
Besluiten

Actualisering besluit over de levering en verhuur van onroerende zaken

BTW / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1686M - 19-09-2013

Besluiten

Besluit ondernemersfaciliteiten overdrachtsbelasting

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB/2013/1130M - 10-07-2013

Besluiten

Besluit over diverse onderwerpen betreffende de vrijstelling van overdrachtsbelasting

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB/2013/642M - 21-06-2013

Besluiten

Aanpassing BTW-vrijstelling beroepsonderwijs en aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting bij interne reorganisaties

BTW / WBR / VPB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DB/2013/226M - 14-06-2013

Besluiten

Nieuwe goedkeuring voor vrijstelling overdrachtsbelasting bij uitvoering informele wil

S&E / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/88M - 25-03-2013

Besluiten

Kopers van nieuw zakelijk vastgoed kunnen vanaf 1 november 2012 langer een beroep doen op samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting

WBR / BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/1752M - 31-10-2012

Besluiten

Teruggaafregeling overdrachtsbelasting bij ongedaanmaking overdracht

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/791M - 11-09-2012

Besluiten

Voorjaarsnota 2012: Overdrachtsbelasting structureel naar 2%

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/863M - 25-05-2012

Vorige | Volgende