Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Besluit over vaststelling marktrente

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-2954 - 30-03-2018

Besluiten

Vaststelling Leidraad Invordering BES

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12811 - 16-03-2018

Besluiten

Wijziging besluit over teruggaaf dividendbelasting in verband met digitalisering procedures

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-20130 - 22-02-2018

Besluiten

Wijziging Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen in verband met digitalisering teruggaaf dividendbelasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-20128 - 22-02-2018

Besluiten

Vernieuwd vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-0000032038 - 13-03-2018

Besluiten

Wijziging van de Leidraad FATCA/CRS en intrekking van het besluit CRS landenlijst deelnemende rechtsgebieden

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-0000032039 - 13-03-2018

Besluiten

Nieuw verzamelbesluit aanmerkelijk belang

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-27139 - 09-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5551 - 05-02-2018

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling pensioenlichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-224004 - 14-12-2017

Volgende