Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

Besluiten

Besluit WOB-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000039296 - 13-03-2020

Besluiten

Wijziging Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000030255 - 02-03-2020

Besluiten

Besluit WOB-verzoek model vaststellingsovereenkomsten

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-08.1.W08.beslissing - 03-03-2020

Besluiten

Besluit toelichting fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-20786 - 30-01-2020

Besluiten

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / ingetrokken cassatieberoep

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019- 0000212366 - 08-01-2020

Besluiten

Intrekking diverse besluiten

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-26178 - 23-12-2019

Besluiten

Wijziging van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / Toeslagen

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-26315 - 20-12-2019

Besluiten

Bijstellingsregeling indirecte belastingen en bestuurlijke boetes 2020

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000202068 - 20-12-2019

Volgende