Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Geen afwaarderingsverlies voor waardeloze vorderingen

FB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210704 - ECLI:NL:RBDHA:2021:4778 - AWB - 19/6849 - 04-07-2021

Nieuws

Wetsvoorstel 'Invoering conditionele bronbelasting op dividenden' / nota n.a.v. het verslag

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 35779 - 23-06-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Artikel 10a Wet VpB 1969 / overnameschuld / groepsfinanciering / geen renteaftrek

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03948 - ECLI:NL:PHR:2021:666 - 29-06-2021

Jurisprudentie

Toepassing renteaftrekbeperking in een private-equitystructuur

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03946 - ECLI:NL:PHR:2021:665 - 29-06-2021

Jurisprudentie

(Geen) afwaardering panden naar lagere bedrijfswaarde

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00662, 20/00663 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1256 - 29-06-2021

Jurisprudentie

Stichting Particulier Fonds is belastingplichtig voor vpb / verzuimboetes

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2497, 18/2498, 19/2499 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3286 - 28-05-2021

Jurisprudentie

Renteaftrek / fraus legis / per-element-benadering / passivering managementbonusverplichting

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/02596 - ECLI:NL:HR:2021:1152 - 16-07-2021

Jurisprudentie

Geldig Commissiebesluit tot inleiding van formele onderzoeksprocedure tegen Nike

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑648/19 - ECLI:EU:T:2021:428 - 14-07-2021

Jurisprudentie

Winst- en omzetcorrecties juwelier / omkering bewijslast / brutowinstpercentage

BTW / VPB - Arrest Hoge Raad - 20/01460 - ECLI:NL:HR:2021:1086 - 09-07-2021

Jurisprudentie

Aftrek rente op groepsleningen / keuzevrijheid concern bij wijze van financiering

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/05112 - ECLI:NL:HR:2021:1102 - 09-06-2021

Jurisprudentie

Exploitant kansspelautomaten kan kansspelbelasting niet als voorheffing verrekenen

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/4526, 20/4528, 20/4529, 20/4530, 20/4531, 20/4532, 20/4533 - ECLI:NL:RBDHA:2021:6987 - 23-06-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling / Slovenië

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-228939 - 27-11-2020

Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit regeling functionele valuta

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-69898 - 30-07-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Terugkerende discussies over afwaarderingen en afboekingen

VPB - 01-06-2021 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Historisch akkoord

Alg / VPB - 01-06-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Geen aanspraak op zorgvrijstelling

VPB - 01-05-2021 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Onafgebroken herinvesteringsvoornemen ontbreekt

VPB - 06-05-2021 - J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Afwaardering van vordering op dga

VPB - 01-04-2021 - E. de Witte

Vakliteratuur

Afwaardering vordering op dochtermaatschappij

VPB - 01-02-2021 - E. de Witte

Vakliteratuur

Is kwijtschelding renteschuld dga winstuitdeling?

VPB - 26-02-2021 - J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Kwalificatie LLP voor vennootschapsbelasting

VPB - 15-01-2021 - E. de Witte

Vakliteratuur

Geen afwaarderingsverlies en ook geen liquidatieverlies

VPB - 01-12-2020 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de vennootschapbelasting

VPB - 01-10-2020 - E. de Witte

...Meer