Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Onzakelijke lening, hoe zit het met bijzondere omstandigheden?

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210224 - ECLI:NL:GHARL:2021:937 - 24-02-2021

Nieuws

Commissie ingesteld die onderzoek doet naar doorstroomvennootschappen

VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Geen - 12-02-2021

Nieuws

Antwoorden schriftelijk overleg inzake de nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000025835 - 11-02-2021

Nieuws

De strijd tegen belastingontwijking

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210204b - 04-02-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Compensatie dubbele belasting / bovengrens verrekenbaar belastingkrediet geoorloofd

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑403/19 - ECLI:EU:C:2021:136 - 25-02-2021

Jurisprudentie

Niet voldaan aan aangifteverplichting / ambtshalve aanslagen / bewijslast

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01101, 18/01102, 18/01103, 18/01104 - ECLI:NL:GHARL:2021:1236 - 09-02-2021

Jurisprudentie

Geen afwaardering van aan solvabele apotheker verstrekte geldlening

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01237 - ECLI:NL:GHARL:2021:1237 - 09-02-2021

Jurisprudentie

Afwaardering bouwterrein gecorrigeerd / geen voorziening groot onderhoud

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3045 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11272 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Beëindiging renteswappositie door afkoop / prejudiciële vragen aan Hoge Raad

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/1655 - ECLI:NL:RBNNE:2021:401 - 09-02-2021

Jurisprudentie

Navordering toegestaan na belastingcontrole d.m.v. steekproef

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00051 - ECLI:NL:GHSHE:2020:4116 - 31-12-2020

Jurisprudentie

Leningen aan zustermaatschappij / afwaardering door bijzondere omstandigheden

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00235 - ECLI:NL:GHARL:2021:937 - 02-02-2021

Jurisprudentie

Herwaardering bedrijfspand toegestaan op grond van vertrouwensbeginsel

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00628, 19/00629 - ECLI:NL:GHARL:2021:1067 - 02-02-2021

Jurisprudentie

Oostenrijkse Privatstiftung heeft geen recht op teruggaaf dividendbelasting

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/01293 - ECLI:NL:HR:2021:212 - 12-02-2021

Jurisprudentie

Inspecteur neemt terecht vrijval HIR in aanmerking

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/3754 - ECLI:NL:RBNNE:2021:331 - 04-02-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling / Slovenië

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-228939 - 27-11-2020

Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit regeling functionele valuta

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-69898 - 30-07-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

Besluiten

Wijzigingsbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-06221 - 10-06-2020

Besluiten

Aanpassing besluit fiscale eenheid ivm verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 20684 - 19-06-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit verliesverrekening

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19072 - 17-04-2020

Besluiten

Geen beroep in cassatie overdracht winstcapaciteit naar Zwitserland

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000082199 - 30-04-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Is kwijtschelding renteschuld dga winstuitdeling?

VPB - 26-02-2021 - J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Kwalificatie LLP voor vennootschapsbelasting

VPB - 15-01-2021 - E. de Witte

Vakliteratuur

Geen afwaarderingsverlies en ook geen liquidatieverlies

VPB - 01-12-2020 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de vennootschapbelasting

VPB - 01-10-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Renteswap en verkapte winstuitdeling

VPB - 09-10-2020 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Afwaarderen vordering op voormalige deelneming niet toegestaan

VPB - 01-10-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Structurele overschotten stichting

VPB - 01-06-2020 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Familiefonds is belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

VPB - 01-06-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Schuldig blijven huur leidt tot informele kapitaalstorting

VPB - 01-03-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Verrekening houdsterverliezen met winst dochtermaatschappij

VPB - 01-05-2020 - E. de Witte

...Meer