Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over staatssteunonderzoek naar rulings met Nike

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000003147 - 10-01-2019

Nieuws

Fiscale behandeling van Nike in Nederland: verboden staatssteun?

VPB - Europese Commissie - IP/19/322 - 10-01-2019

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over bijstelling schatting grensoverschrijdende rulings

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 20180000191512 - 21-12-2018

Nieuws

Veranderingen in voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

VPB - Belastingdienst - geen - 08-01-2019

Nieuws

Milieulijst 2019 gepubliceerd / alleen nog belastingvoordeel voor volledig elektrische auto’s

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Staatscourant 2018, nr. 69481 - 27-12-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toepassing meestbegunstigingsclausule in het belastingverdrag met Zuid-Afrika

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/04584 - ECLI:NL:HR:2019:57 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Herinvesteringsvoornemen / verhuur pand binnen fiscale eenheid

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/03603 - ECLI:NL:HR:2019:33 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Grensoverschrijdende verliesverrekening onder VWEU toegestaan?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑608/17 - ECLI:EU:C:2019:9 - 10-01-2019

Jurisprudentie

Eisen voor grensoverschrijdende verliesverrekening bij fusies

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑607/17 - ECLI:EU:C:2019:8 - 10-01-2019

Jurisprudentie

Dividendbelasting Amerikaans beleggingsfonds / prejudiciële vragen aan Hoge Raad

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00178 t/m 18/00182 - ECLI:NL:GHSHE:2019:7 - 04-01-2019

Jurisprudentie

Matiging boete aangifteverzuim / conflict met accountant / geen avas

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3533 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6741 - 05-12-2018

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Omzetting huurvordering in (onzakelijke) lening / geen afwaardering

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/1207 - ECLI:NL:RBZWB:2018:4308 - 13-07-2018

Jurisprudentie

Vpb-plicht voor vennootschap die stoppen-met-rokenprogramma ondersteunt

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/2660 - ECLI:NL:RBGEL:2018:5431 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Omzetcorrecties en boetes i.v.m. afroommodule in kassasysteem wokrestaurants

BTW / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/129 t/m 16/132, 16/1788, 16/1789, 17/2636 t/m 17/2638 - ECLI:NL:RBNNE:2018:4946 - 10-12-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2018/216528 - 31-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-24470 - 20-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit innovatiebox

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Staatscourant 2018, nr. 68661 - 06-12-2018

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling Vpb voor stichtingen en verenigingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-155144 - 19-09-2018

Besluiten

Wijziging van besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M over fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/121069 - 20-08-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-52448 - 09-05-2018

Besluiten

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/4380 - 30-04-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Het begrip substance in al zijn facetten

VPB - 01-01-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Nederlands rulingbeleid op de schop

VPB - 01-01-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 1

VPB - 01-01-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

De wil van de wetgever: toen en nu

VPB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Internetconsultatie aanpassing verdragsbeleid en lijst van laagbelastende landen

VPB - 01-12-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 6

IB / LB / VPB - 01-12-2018 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

Houd verliespositie goed in het oog

VPB - 01-12-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Rubriek VPB - BelastingMagazine 2018, nr. 7

VPB - 01-10-2018 - E. de Witte

Vakliteratuur

'Kan Europa haar uitdagingen aan?' - interview met Frans Vanistendael

VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

...Meer