Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Nieuwsoverzicht afschaffing dividendbelasting: één jaar verdeeldheid

VPB - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 18-09-2018

Nieuws

WOB-besluiten over afschaffing dividendbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000153531 e.a. - 07-09-2018

Nieuws

Kamerdebat over verslag ondervragingscommissie Fiscale constructies

VPB - Tweede Kamer - n.v.t. - 05-09-2018

Nieuws

Wederom Kamervragen over afschaffing dividendbelasting

VPB - Tweede Kamer - 2018Z15046 - 31-08-2018

Nieuws

Start internetconsultatie herziening rulingpraktijk

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 30-08-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over renteaftrek bij omgekeerde fusies

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-438/18 - 13-08-2018

Jurisprudentie

Verdrag NL-Singapore en BRK staat niet aan heffing dividendbelasting in de weg

IB / VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 16/6199 t/m 16/6201 - ECLI:NL:RBDHA:2018:10118 - 09-08-2018

Jurisprudentie

Onterechte aansprakelijkstelling van voormalig dga / disculpatiemogelijkheid

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00004 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2464 - 08-06-2018

Jurisprudentie

Geen passivering van verplichtingen uit renteswapcontracten?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01352 - ECLI:NL:PHR:2018:857 - 23-08-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over Belgische regeling inzake vaste inrichtingen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-459/18 - 21-08-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M over fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/121069 - 20-08-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-52448 - 09-05-2018

Besluiten

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/4380 - 30-04-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Ontvangen schadevergoeding en deelnemingsvrijstelling

BelastingMagazine - VPB - 01-08-2018 - E. de Witte

Vakliteratuur

Anonimiseren van vermogen

BelastingMagazine - IB / VPB - 01-08-2018 - A. van der Werf en E. de Witte

Vakliteratuur

Afspraak is afspraak?

Fiscaal Advies - VPB - 01-07-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek VPB - BelastingMagazine 2018, nr. 5

BelastingMagazine - VPB - 01-07-2018 - E. de Witte

Vakliteratuur

Verrekening van buitenlandse bronheffingen op passieve inkomsten in de Vpb

BelastingMagazine - VPB - 01-05-2018 - E. Jansen en S. Everts

...Meer