Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Orde vraagt aandacht voor knelpunten hybride entiteiten

VPB - NOB - geen - 02-07-2020

Nieuws

Bij steun overheid moeten bedrijven onwenselijke belastingconstructies afbouwen

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000114039 - 19-06-2020

Nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap eindelijk ingediend

Alg / IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200618 - 18-06-2020

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over de 'fiscale straf voor woningcorporaties'

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020Z07644 - 10-06-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Het verbreken van de aandeelhoudersrelatie brengt niet met zich dat een onzakelijke lening alsnog zakelijk wordt

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00321 - ECLI:NL:GHARL:2020:4742 - 03-07-2020

Jurisprudentie

Ontvoeging uit fiscale eenheid / geen kwijtscheldingswinstvrijstelling

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00332 - ECLI:NL:GHARL:2020:4459 - 16-06-2020

Jurisprudentie

Beroep op kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen zes jaren na ontvoeging uit fiscale eenheid. Tegenbewijsregeling.

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00332 - ECLI:NL:GHARL:2020:4459 - 16-06-2020

Jurisprudentie

Heffingsrecht inzake vpb en DB niet beperkt door verdragen

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00301 t/m 19/00304 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1044 - 24-06-2020

Jurisprudentie

Vennootschap was op Malta gevestigd nu de werkelijke leiding daar lag

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - BK-19/00301 tot en met BK-19/00304 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1044 - 24-06-2020

Jurisprudentie

Toepassing faciliteit van willekeurige afschrijving / fiscale eenheid

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00317 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1203 - 14-01-2020

Jurisprudentie

Dividendbelasting / beantwoording aanvullende prejudiciële vragen aan Hoge Raad

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/01141 - ECLI:NL:PHR:2020:531 - 12-06-2020

Jurisprudentie

Geen verkapte winstuitdelingen wegens niet doorberekenen van kosten renteswap

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00555 t/m 18/00557 - ECLI:NL:GHARL:2020:4216 - 03-06-2020

Jurisprudentie

Rente op aandeelhouderslening in private-equitystructuur grotendeels niet aftrekbaar

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00727 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1407 - 26-05-2020

Jurisprudentie

Aanslag tijdig opgelegd / geen zakelijke rente bij lening aan certificaathouder

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/3775 - ECLI:NL:RBDHA:2020:2886 - 05-03-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

Besluiten

Wijzigingsbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-06221 - 10-06-2020

Besluiten

Aanpassing besluit fiscale eenheid ivm verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 20684 - 19-06-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit verliesverrekening

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19072 - 17-04-2020

Besluiten

Geen beroep in cassatie overdracht winstcapaciteit naar Zwitserland

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000082199 - 30-04-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

Besluiten

Besluit WOB-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000039296 - 13-03-2020

Besluiten

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / ingetrokken cassatieberoep

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019- 0000212366 - 08-01-2020

Besluiten

Besluit MAP-tiebreaker

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-25404 - 09-12-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Verrekening houdsterverliezen met winst dochtermaatschappij

VPB - 01-05-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Schuldig blijven huur leidt tot informele kapitaalstorting

VPB - 01-03-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Tweede winstgrens voor verenigingen en stichtingen

VPB - 01-04-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rente earn-out

VPB - 01-03-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Wanneer is waardedaling van renteswap aftrekbaar?

VPB - 01-02-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen deelnemingsvrijstelling voor rentevergoeding

VPB - 01-01-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen liquidatieverlies bij ontbinding net gekochte BV

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Goed koopmansgebruik?

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 4

VPB - 01-05-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 3

VPB - 01-04-2019 - E. de Witte

...Meer