Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Onderzoek fiscale maatregelen tegen dividendstripping

VPB - Redactie Nextens - NN20230315 - 15-03-2023

Nieuws

Regeling fiscale beleggingsinstelling op de schop

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 15143 - 08-03-2023

Nieuws

Is versneld afschrijven het ei van Columbus?

IB / VPB - Redactie Nextens - NN20230123 - 23-01-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toepassing kwijtscheldingswinstvrijstelling terecht niet gehonoreerd

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/3755 - ECLI:NL:RBDHA:2023:2763 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Geldboete van € 50.000 voor het opzettelijk niet doen van aangiften IB en vpb

Alg / IB / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21-006430-19 - ECLI:NL:GHARL:2023:1967 - 24-02-2023

Jurisprudentie

Samenhangende waardering van dollarposities en verrekenprijsgeschillen

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/01909, 22/03307 - ECLI:NL:PHR:2023:226 - 24-02-2023

Jurisprudentie

Een ontbonden rechtspersoon kan rechtsmiddelen aanwenden / redelijke schatting / omkering bewijslast / vergrijpboete

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/4175 - ECLI:NL:RBNHO:2023:1493 - 07-02-2023

Jurisprudentie

Onroerende zaken zijn beleggingen voor toepassing van artikel 20a Wet VpB 1969

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/2477 - ECLI:NL:RBNHO:2023:1721 - 28-02-2023

Jurisprudentie

Verbonden lichaam / terechte renteaftrekcorrectie

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/3564, 21/3565, 21/3566 - ECLI:NL:RBNHO:2023:1925 - 21-02-2023

Jurisprudentie

Onterechte correcties bij gelieerde vennootschap / schending artikel 8:42 Awb zonder gevolgen

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/1627, 21/1628 - ECLI:NL:RBNNE:2023:662 - 28-02-2023

Jurisprudentie

Te hoge correcties voor vastgoedvennootschap

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/2918, 20/2747, 20/2748, 20/2750, 21/1635, 21/1637 - ECLI:NL:RBNNE:2023:656 - 28-02-2023

Jurisprudentie

Liquidatieverlies is terecht niet in aftrek toegelaten

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/1314 - ECLI:NL:RBNNE:2023:719 - 02-03-2023

Jurisprudentie

Renteaftrek intra-concernlening / was sprake van een financiële spilfunctie?

VPB - Arrest Hoge Raad - 21/00299 - ECLI:NL:HR:2023:330 - 03-03-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit op WOB- / Woo-verzoek over dividendbelasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000273434 - 14-03-2023

Besluiten

Besluit toepassing artikel 8bd Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-322315 - 11-01-2023

Besluiten

Wijziging van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26730 - 18-01-2023

Besluiten

Dividendbelasting / verzamelbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-25322 - 29-11-2022

Besluiten

Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26181 - 23-11-2022

Besluiten

Besluit Hybridemismatches

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-23956 - 31-10-2022

Besluiten

Besluit fiscale beleggingsinstelling / toepassing artikel 28 Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-219522 - 14-10-2022

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Flankerende maatregel van Wet tegengaan mismatches

VPB - 17-02-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Anticiperen op wijzigingen in vennootschapsbelastingtarief

VPB - 17-01-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Sanctie Wet Vpb niet van toepassing

VPB - 07-01-2023 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Premies en uitkeringen W&I verzekeringen openbaar

Alg / VPB - 02-12-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Praktische aspecten van de minimumwinstbelasting

Alg / VPB - 02-12-2022 - R. Offermans

Vakliteratuur

OESO-commentaar van beperkt belang

Alg / VPB - 02-12-2022 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Afscheidsbonussen niet aftrekbare verkoopkosten

Alg / VPB - 24-11-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 21

Alg / IB / LB / VPB - 26-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Kleine Vpb-ondernemer in nauw gedreven

Alg / VPB - 19-10-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Wat is wijsheid?

Alg / IB / VPB - 18-10-2022 - Redactie BelastingMagazine

...Meer