Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Verwachte wijzigingen in de vennootschapsbelasting op Prinsjesdag 2019

Alg / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190907 - 12-09-2019

Nieuws

Conclusie A-G HvJ inzake resterende prejudiciële vragen Köln Aktienfonds Deka

VPB - C‑156/17 - ECLI:EU:C:2019:677 - 05-09-2019

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de berichtgeving over Uber in de media

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000140827 - 29-08-2019

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over Uber

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000137480 - 21-08-2019

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over verboden staatssteun aan Nike

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000121259 - 20-08-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag: Zweedse renteaftrekbeperking strijdig met art. 49 VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-484/19 - 08-08-2019

Jurisprudentie

Belgische regeling inzake vennootschapsbelasting strijdig met EU-recht

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑389/18 - ECLI:EU:C:2019:680 - 05-09-2019

Jurisprudentie

Juiste afschrijvingscorrecties gebouwen

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/1160 - ECLI:NL:RBGEL:2019:3331 - 23-07-2019

Jurisprudentie

Grensoverschrijdende planningsconstructie / geen deelnemingsvrijstelling

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04686 - ECLI:NL:PHR:2019:607 - 07-06-2019

Jurisprudentie

Winstcorrectie wegens bevoordeling aandeelhouders, vernietiging boete voor bv

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00529 - ECLI:NL:GHARL:2019:5693 - 09-07-2019

Jurisprudentie

Premature aansprakelijkstelling ex art. 40 IW 1990 is nietig

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/00191 - ECLI:NL:PHR:2019:665 - 19-06-2019

Jurisprudentie

Gevormde HIR / herinvesteringsvoornemen aannemelijk gemaakt

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/3735 - ECLI:NL:RBGEL:2019:3436 - 29-07-2019

Jurisprudentie

HIR is op goede gronden in 2007 gevormd en in 2010 benut / boekwaarde-eis

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4527 - ECLI:NL:RBGEL:2019:3435 - 29-07-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag over verrekening van bronbelasting onder belastingverdragen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-403/19 - 01-07-2019

Jurisprudentie

Inspecteur kan winst Cypriotische Ltd. niet meer navorderen

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/7639 - ECLI:NL:RBDHA:2019:6296 - 28-05-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-14300 - 03-07-2019

Besluiten

Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019/13003 - 19-06-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit zetelverplaatsing

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-30576 - 19-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

Besluiten

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2018/216528 - 31-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-24470 - 20-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit innovatiebox

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Staatscourant 2018, nr. 68661 - 06-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 5

VPB - 01-06-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Ontwerpbesluit nieuwe rulingpraktijk naar Tweede Kamer

VPB - 01-05-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 4

VPB - 01-05-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Toerekening royalty’s aan rechthebbende onder Rente- en royaltyrichtlijn

VPB - 01-04-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 3

VPB - 01-04-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Een gefundeerde herinvestering

VPB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 2

VPB - 01-02-2019 - E. de Witte

...Meer