Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Standpunt over inkoop en doorlevering om niet van bonuscertificaten

VPB - Belastingdienst - KG:011:2023:15 - 05-12-2023

Nieuws

Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet minimumbelasting 2024

Alg / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 36 319 - 01-12-2023

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de extra belasting van woningcorporaties op schadevergoedingen

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000257868 - 29-11-2023

Nieuws

Standpunt over verrekening bronbelasting op huurbetalingen uit Polen, Tsjechië, Italië en Portugal inzake vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets

VPB - Belastingdienst - KG:040:2023:8 - 24-11-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Overdracht binnen fiscale eenheid / terechte vpb-correctie

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00787 - ECLI:NL:GHDHA:2023:2110 - 27-09-2023

Jurisprudentie

Totstandkoming van en gebondenheid aan beschikking fiscale eenheid

Alg / VPB - Arrest Hoge Raad - 21/05174 - ECLI:NL:HR:2023:1675 - 01-12-2023

Jurisprudentie

Herziening vastgesteld verlies / afwaarderingsverlies op leningen aan gelieerde partij / heropening onderzoek

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/2550 - ECLI:NL:RBZWB:2023:6007 - 01-09-2023

Jurisprudentie

Verliesvaststellingsbeschikking terecht en tot het juiste bedrag vastgesteld

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/297 - ECLI:NL:GHAMS:2023:2788 - 26-10-2023

Jurisprudentie

Deelnemingsvrijstelling n.v.t. op valutawinst / voorfusieverliezen

VPB - Arrest Hoge Raad - 21/05123 - ECLI:NL:HR:2023:1579 - 17-11-2023

Jurisprudentie

Uitleg Fusierichtlijn in relatie tot de Hongaarse vennootschapsbelasting

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-318/22 - ECLI:EU:C:2023:890 - 16-11-2023

Jurisprudentie

Belaste kwijtscheldingswinst na aanpassing schuld o.g.v. nadere overeenkomst

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00259 - ECLI:NL:GHSHE:2023:2956 - 13-09-2023

Jurisprudentie

Renteaftrek in private-equity-overnamestructuur

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 22/00763 - ECLI:NL:GHDHA:2023:1820 - 30-08-2023

Jurisprudentie

Beroep ontbonden rechtspersoon is niet-ontvankelijk

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/3603 - 24-10-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit earningsstrippingmaatregel

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-22492 - 24-11-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over artikel 29c, lid 5, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 31-10-2023

Besluiten

Inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting per 1 januari 2024

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000198572 - 02-10-2023

Besluiten

Artikel 14c Wet VpB 1969 / wijzigingsbesluit geruisloze terugkeer

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-14295 - 06-07-2023

Besluiten

Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-11648 - 16-12-1999

Besluiten

Besluit verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-31118 - 16-05-2023

Besluiten

Besluit Totaalwinst

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-14431 - 21-03-2023

Besluiten

Wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000041027 - 08-03-2023

Besluiten

Besluit op WOB- / Woo-verzoek over dividendbelasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000273434 - 14-03-2023

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 24

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 07-12-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Verkapte winstuitdeling; (dus) herinvesteringsreserve?

Alg / VPB - 30-11-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 23

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 23-11-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 22

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 13-11-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 21

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 26-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 20

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 12-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 19

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 09-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

BV kan vordering op failliete aandeelhouder niet aantonen

Alg / VPB - 28-09-2023 - J. Brauwers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 18

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 18-09-2023 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer