Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Belastingheffing van multinationals weer onder de loep

VPB - Redactie FiscaalTotaal - 20190709 - 09-07-2019

Nieuws

Kamerbrief resultaten steekproef niet handmatig beoordeelde aangiften vpb 2016

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000108333 - 03-07-2019

Nieuws

Kamerbrief over instellen commissie belastingheffing van multinationals

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000107442 - 03-07-2019

Nieuws

Wetsvoorstel ATAD2 bij Tweede Kamer ingediend

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 35241 - 02-07-2019

Nieuws

Belastingdienst vraagt gegevens over vermogen ex-ANBI

IB / VPB - Belastingdienst - geen - 27-06-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Reikwijdte disculpatiemogelijkheid bij ontoereikend vermogen t.t.v. vervreemding

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/03132 - ECLI:NL:HR:2019:1178 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Naar Malta verplaatste vennootschap / geen heffingsbevoegdheid vpb en DB

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/7085, 17/7086, 18/5025 en 18/5026 - ECLI:NL:RBDHA:2019:2918 - 21-03-2019

Jurisprudentie

Vrijspraak voor adviseur die de grenzen van de wet op zocht

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 22-000022-14 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1772 - 28-06-2019

Jurisprudentie

Nederlandse vennootschap gevestigd op Malta / heffingsrecht Nederland

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5710 - ECLI:NL:RBZWB:2019:597 - 07-02-2019

Jurisprudentie

Voorziening voor schadevergoeding wegens wanprestatie en wettelijke rente

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/360 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2817 - 25-06-2019

Jurisprudentie

Geen afwaarderingslast m.b.t. lening aan zoon dga wegens verstrekte zekerheden

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/3567 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2820 - 25-06-2019

Jurisprudentie

Optimaal benutten Bosal-gat mislukt / fraus legis

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/1410 - ECLI:NL:RBNHO:2019:4809 - 05-06-2019

Jurisprudentie

Disculpatie bestuurdersaansprakelijkheid / vertrouwen op advies adviseurs

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03132 - ECLI:NL:PHR:2019:478 - 07-05-2019

Jurisprudentie

Niet voldaan aan tegenbewijsregeling van artikel 10a Wet VpB 1969

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/2856 - ECLI:NL:RBDHA:2018:16059 - 13-12-2018

Jurisprudentie

Niet voldaan aan tegenbewijsregeling van artikel 10a Wet VpB 1969

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/2856 - ECLI:NL:RBDHA:2018:16059 - 13-12-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019/13003 - 19-06-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit zetelverplaatsing

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-30576 - 19-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

Besluiten

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2018/216528 - 31-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-24470 - 20-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit innovatiebox

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Staatscourant 2018, nr. 68661 - 06-12-2018

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling Vpb voor stichtingen en verenigingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-155144 - 19-09-2018

Besluiten

Wijziging van besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M over fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/121069 - 20-08-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 5

VPB - 01-06-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Ontwerpbesluit nieuwe rulingpraktijk naar Tweede Kamer

VPB - 01-05-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 4

VPB - 01-05-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Toerekening royalty’s aan rechthebbende onder Rente- en royaltyrichtlijn

VPB - 01-04-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 3

VPB - 01-04-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Een gefundeerde herinvestering

VPB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 2

VPB - 01-02-2019 - E. de Witte

...Meer