Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Dubbele belastingheffing ATAD 2 verduidelijkt

VPB - Redactie Nextens - NN20220523 - 23-05-2022

Nieuws

Makkelijke oplossingen zijn er niet

Alg / IB / VPB - Redactie Nextens - NN20220516 - 16-05-2022

Nieuws

Verschoningsrecht of meldingsplicht?

FB / VPB - Redactie Nextens - NN20220512 - 12-05-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vereiste aangiften niet gedaan; geen redelijke schatting winst kunsthandel

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/521, 21/523, 21/2271 - ECLI:NL:RBGEL:2022:1699 - 05-04-2022

Jurisprudentie

Toepassing fbi-regime; arm's lenght-beginsel aandeelhoudersleningen (1)

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 213367, 213368 - ECLI:NL:RBNHO:2022:3889 - 26-04-2022

Jurisprudentie

Omvangrijke procedure over een aanslag vennootschapsbelasting 2012

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00771, 19/00779 - ECLI:NL:GHSHE:2022:1198 - 13-04-2022

Jurisprudentie

Franse roerende voorheffing strijdig met Moeder-dochterrichtlijn

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑556/20 - ECLI:EU:C:2022:378 - 12-05-2022

Jurisprudentie

Afwaardering vorderingen niet mogelijk wegens gebrek aan onderbouwing

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/812 - ECLI:NL:RBGEL:2022:1402 - 18-03-2022

Jurisprudentie

Correcties investering in zeevrachtschip / gevolgen schending artikel 8:42 Awb

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/4597, 19/4598, 19/4599, 19/4600, 19/4601 - ECLI:NL:RBNNE:2022:1426 - 03-05-2022

Jurisprudentie

Overname onvolwaardige vorderingen / terechte correctie afwaarderingsverlies

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00368 - ECLI:NL:GHDHA:2022:542 - 23-03-2022

Jurisprudentie

Staat Ierse groupreliefregeling in de weg aan toepassing liquidatieverliesregeling?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/04202 - ECLI:NL:PHR:2022:361 - 12-04-2022

Jurisprudentie

Showroom voor te lage prijs verkocht / winstuitdeling / vereiste aangifte niet gedaan

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00278 - ECLI:NL:GHAMS:2022:1132 - 12-04-2022

Jurisprudentie

Bevoegdheid om na te vorderen / marginale toetsing betreffende zakelijkheid kosten

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/2334 - ECLI:NL:RBGEL:2022:1215 - 07-03-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit winstsplitsing, spoedreparatie en artikel 10a Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-94244 - 11-04-2022

Besluiten

Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-107231 - 30-12-1999

Besluiten

Innovatieboxbesluit 2021

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-22459 - 13-12-2021

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over tegenbewijsregel artikel 10a Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000252805 - 07-12-2021

Besluiten

Dividendbelasting. Verzamelbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-14557 - 06-10-2021

Besluiten

Besluit Hybridemismatches

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-20014 - 01-10-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Moeder-dochterrichtlijn aangepast om mismatches te voorkomen

Alg / VPB - 01-05-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Valutaresultaat valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Alg / VPB - 01-05-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Erkenning BV door Portugal niet van belang voor fiscale woonplaats

Alg / VPB - 01-04-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Winstcorrectie na verkoop te goedkoop bedrijfsterrein

Alg / VPB - 08-03-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Verenigingen minder snel vennootschapsbelastingplichtig

VPB - 01-02-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Vastgoed-BV en de terugkeerfaciliteit

Alg / VPB - 10-01-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Belastingplichtige kan beroep doen op tegenbewijs

VPB - 01-01-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Brievenbusmaatschappijen exit?

Alg / VPB - 01-01-2022 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Vestigingsplaats adviseur leidt tot vestigingsplaats vennootschap

VPB - 09-12-2021 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Berekening kwijtscheldingswinstvrijstelling

VPB - 28-11-2021 - J. Brauwers

...Meer