Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Milieulijst 2019 gepubliceerd / alleen nog belastingvoordeel voor volledig elektrische auto’s

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Staatscourant 2018, nr. 69481 - 27-12-2018

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over bijstelling schatting grensoverschrijdende rulings

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 20180000191512 - 21-12-2018

Nieuws

Energielijst 2019 gepubliceerd / verlaging percentage EIA naar 45%

IB / VPB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - WJZ/18291582 - 21-12-2018

Nieuws

Antwoorden op vragen over brievenbusfirma’s internationale wapenbedrijven

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-000024798 - 20-12-2018

Nieuws

Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20181202 - 13-12-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Gevormde voorziening en afwaardering vordering terecht gecorrigeerd

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00315 en 18/00446 EN 18/00447 - ECLI:NL:GHARL:2020:250 - 14-01-2020

Jurisprudentie

Navordering toegestaan na belastingcontrole d.m.v. steekproef

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/994 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5440 - 05-12-2019

Jurisprudentie

Dividenduitkering als inkomen uit aanmerkelijk belang onderworpen aan vpb-heffing

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/00219 - ECLI:NL:HR:2020:21 - 10-01-2020

Jurisprudentie

Publikum Sondervermögen onvoldoende vergelijkbaar met fbi

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/6816 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5898 - 23-12-2019

Jurisprudentie

Onderzoeksplicht Inspecteur t.a.v. authenticiteit facturen / redelijke schatting

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00415 en 18/00416 - ECLI:NL:GHARL:2019:10941 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Geen MIA en Vamil voor investering in tennis- en golfaccommodatie

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00997 - ECLI:NL:GHARL:2019:10945 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Verdrag NL-Malta / uit Zwitserland afkomstige rente / Nederland niet heffingsbevoegd

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4222 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5991 - 11-12-2019

Jurisprudentie

Objectvrijstelling; winstoverheveling naar buitenland / diverse vpb-correcties

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/4994 - ECLI:NL:RBZWB:2019:4920 - 11-11-2019

Jurisprudentie

Toerekening resultaten valutatermijncontracten / voorkomingswinst fiscale eenheid

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/6882 - ECLI:NL:RBDHA:2019:12874 - 31-10-2019

Jurisprudentie

Ontvangen bedragen kwalificeren als belaste managementvergoedingen

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00618 en 18/00619 - ECLI:NL:GHARL:2019:10721 - 10-12-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / ingetrokken cassatieberoep

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019- 0000212366 - 08-01-2020

Besluiten

Besluit MAP-tiebreaker

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-25404 - 09-12-2019

Besluiten

Beleidsbesluit subjectieve vrijstellingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-187751 - 13-12-2019

Besluiten

Intrekking van het cv / bv- Besluit en heroverweging van het Besluit IFZ 1997 / 204M

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-200938 - 16-12-2019

Besluiten

Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-14300 - 03-07-2019

Besluiten

Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019/13003 - 19-06-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit zetelverplaatsing

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-30576 - 19-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Goed koopmansgebruik?

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 7

VPB - 01-09-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 6

VPB - 01-08-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 5

VPB - 01-06-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Ontwerpbesluit nieuwe rulingpraktijk naar Tweede Kamer

VPB - 01-05-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 4

VPB - 01-05-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Toerekening royalty’s aan rechthebbende onder Rente- en royaltyrichtlijn

VPB - 01-04-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 3

VPB - 01-04-2019 - E. de Witte

...Meer