Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Netwerkanalyse van een Nederlandse voorwaardelijke bronbelasting op renten en royalty’s

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000188314 - 11-11-2019

Nieuws

NOB-reactie internetconsultatie aanwijzing van laagbelastende staten 2020

VPB - NOB - geen - 08-11-2019

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over belastingdruk bij grote bedrijven

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000177777 - 31-10-2019

Nieuws

Wet bronbelasting 2021 / nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 35305 - 18-10-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Goed koopmansgebruik / fiscale verantwoording waardemutataties interest rate swaps

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/01352 - ECLI:NL:HR:2019:1721 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Vorming voorziening niet mogelijk / geen strafverzwarende omstandigheden

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3953 en 17/4124 - ECLI:NL:RBZWB:2019:3096 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Voor toepassen interne compensatie is geen nieuw feit vereist

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/2525 - ECLI:NL:RBNNE:2019:4059 - 03-10-2019

Jurisprudentie

Geen teruggaaf dividendbelasting voor Duits open-ended beleggingsfonds

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03341 - ECLI:NL:PHR:2019:782 - 26-09-2019

Jurisprudentie

Opgeofferd bedrag deelneming na ontvoeging uit fiscale eenheid kan negatief zijn

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00318 - ECLI:NL:GHSHE:2019:2454 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Portugese regeling inzake belastingvoordelen voor ingezeten icbe's discriminatoir?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-545/19 - 14-10-2019

Jurisprudentie

Renteaftrek terecht geweigerd / geen concrete aflossingsdatum bij afsluiten lening

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/3042 - ECLI:NL:RBNHO:2019:8272 - 09-10-2019

Jurisprudentie

Rentebedragen wegens te late betaling vallen niet onder deelnemingsvrijstelling

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00358 en 18/00359 - ECLI:NL:GHSHE:2019:2254 - 21-06-2019

Jurisprudentie

Teruggaaf van dividendbelasting voor Japans pensioenfonds? Bewijslastverdeling

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/03614 - ECLI:NL:HR:2019:1610 - 18-10-2019

Jurisprudentie

Belgische regeling inzake vaste inrichtingen niet strijdig met artikel 49 VWEU

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑459/18 - ECLI:EU:C:2019:871 - 17-10-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-14300 - 03-07-2019

Besluiten

Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019/13003 - 19-06-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit zetelverplaatsing

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-30576 - 19-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

Besluiten

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2018/216528 - 31-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-24470 - 20-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit innovatiebox

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Staatscourant 2018, nr. 68661 - 06-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 7

VPB - 01-09-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 6

VPB - 01-08-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 5

VPB - 01-06-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Ontwerpbesluit nieuwe rulingpraktijk naar Tweede Kamer

VPB - 01-05-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 4

VPB - 01-05-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Toerekening royalty’s aan rechthebbende onder Rente- en royaltyrichtlijn

VPB - 01-04-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 3

VPB - 01-04-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Een gefundeerde herinvestering

VPB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

...Meer