Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

NOB-reactie op consultatie Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

VPB - NOB - geen - 15-05-2019

Nieuws

Conceptwetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap kan voor overkill zorgen

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190514 - 14-05-2019

Nieuws

Kamerbrief correcties beoordeelde aangiften vpb mkb belastingjaar 2016

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000074674 - 13-05-2019

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over informeel-kapitaal-structuren en vernieuwd rulingbeleid

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000067460 - 23-04-2019

Nieuws

Kamerbrief over beleid vernieuwde rulingpraktijk

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000063508 - 23-04-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen verrekening van in 2015 door Uruguay ingehouden bronbelasting

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/6740 - ECLI:NL:RBDHA:2019:4085 - 25-04-2019

Jurisprudentie

Zakelijke splitsing ondanks verkoop aandelen in afgesplitste bv na één dag?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04792 - ECLI:NL:PHR:2019:394 - 16-04-2019

Jurisprudentie

Sloop gevolgd door nieuwbouw; voorgestane afwaardering in strijd met gkg

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/512 - ECLI:NL:RBDHA:2019:3312 - 21-03-2019

Jurisprudentie

Geen dwaling inzake aandelenoverdracht / fiscale eenheid verbroken

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/5193 - ECLI:NL:RBGEL:2019:1920 - 03-05-2019

Jurisprudentie

Correctie rentelasten deels ongedaan door ambtelijk verzuim / tegenbewijsregeling

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/7966 - ECLI:NL:RBDHA:2019:3177 - 04-02-2019

Jurisprudentie

Mijnbouwwet / aftrek rente schuld die toerekenbaar is aan winningsbedrijf

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/05180 - ECLI:NL:HR:2019:687 - 10-05-2019

Jurisprudentie

Borgstelling niet onzakelijk / vorming voorziening toegestaan

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/04930 - ECLI:NL:HR:2019:681 - 10-05-2019

Jurisprudentie

Reikwijdte van het Paraplukredietarrest / geen kostenaftrek

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/05713 - ECLI:NL:HR:2019:683 - 10-05-2019

Jurisprudentie

Geen aftrekbaar liquidatieverlies

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/5035 - ECLI:NL:RBNHO:2019:3133 - 12-04-2019

Jurisprudentie

Geen sprake van houdsterwinst / houdsterverliezen niet verrekenbaar

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/3782 - ECLI:NL:RBNHO:2019:3117 - 01-04-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit zetelverplaatsing

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-30576 - 19-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

Besluiten

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2018/216528 - 31-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-24470 - 20-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit innovatiebox

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Staatscourant 2018, nr. 68661 - 06-12-2018

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling Vpb voor stichtingen en verenigingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-155144 - 19-09-2018

Besluiten

Wijziging van besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M over fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/121069 - 20-08-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Uitsluitend is niet gedeeltelijk

VPB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Toerekening royalty’s aan rechthebbende onder Rente- en royaltyrichtlijn

VPB - 01-04-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 3

VPB - 01-04-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Een gefundeerde herinvestering

VPB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 2

VPB - 01-02-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Welke ondernemingsvorm is het meest interessant?

IB / VPB - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De lening voor het land(goed) van ooit

VPB - 01-01-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Het begrip substance in al zijn facetten

VPB - 01-01-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Nederlands rulingbeleid op de schop

VPB - 01-01-2019 - R. Offermanns

...Meer