Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Arbeidsmarkt in balans door aanpassing sectorale premieheffing?

SV / Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20180405 - 25-04-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over compensatieregeling voor zwangere zzp'ers

IB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000060263 - 09-04-2018

Nieuws

Compensatie mogelijk voor vrouwelijke ondernemers

IB / P&L / SV - Redactie FiscaalTotaal - FT20180403 - 09-04-2018

Nieuws

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000041500 - 08-03-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Beleidsvrijheid voor Inspecteur bij vaststellen ingangsdatum sectorindeling

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01480 - ECLI:NL:GHARL:2018:3315 - 10-04-2018

Jurisprudentie

Sectorindeling werknemersverzekeringen / belang van vervallen circulaire

SV - Arrest Hoge Raad - 17/03370 - ECLI:NL:HR:2018:628 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03715 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Premiesectorindeling van aannemersbedrijf op gebied van tuinen etc.

SV - Arrest Hoge Raad - 17/02618 - ECLI:NL:HR:2018:512 - 06-04-2018

Jurisprudentie

Slager/adviseur niet in dienstbetrekking bij franchiseorganisatie

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01514 - ECLI:NL:GHARL:2018:2532 - 20-03-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Quotum arbeidsbeperkten: ja of toch nee?

BelastingMagazine - SV - 01-04-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Regeerakkoord: arbeidsrecht en WW

BelastingMagazine - SV - 01-03-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De sociale verzekeringsplicht en fiscaliteit van zeevarenden

BelastingMagazine - IB / SV - 01-03-2018 - E. Jansen en S. Everts

Vakliteratuur

IVA-uitkering

Fiscaal Advies - SV - 01-01-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Regeerakkoord: WIA en loondoorbetaling bij ziekte

BelastingMagazine - SV - 01-12-2017 - B. Tappèl

...Meer