Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over tegemoetkoming Luxemburgse Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2021-0000028714 - 08-02-2021

Nieuws

Versie 1.4 Kennisdocument premiedifferentiatie WW

SV - Belastingdienst - geen - 21-10-2020

Nieuws

Wekelijks interview Nextens over corona steunmaatregelen

IB / LB / SV / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20201012 - 12-10-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse premieplicht van Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000155517 - 27-08-2020

Nieuws

UWV werkgeverscongressen 2020 online

SV - Belastingdienst - geen - 18-08-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Premie Whk / Inspecteur gebonden aan uitspraak Rechtbank waarin UWV partij is

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/502 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1707 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Oordeel Hof over sectorindeling zorghulpmiddelenbedrijf onjuist gemotiveerd

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01381 - ECLI:NL:HR:2021:710 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Gezagsverhouding na verbreking samenleving / zorgverlener verplicht verzekerd

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00368 - ECLI:NL:GHDHA:2021:762 - 21-04-2021

Jurisprudentie

Premie Whk / overgang van onderneming / toerekening arbeidsongeschiktheidslasten

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/473, 19/476, 19/478, 19/479, 19/654 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1362 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht van inwerkingtreding Wet arbeidsmarkt in balans volgens A-G ongeoorloofd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/02572 - ECLI:NL:PHR:2021:352 - 08-04-2021

Jurisprudentie

Overgang onderneming / juiste beschikking gedifferentieerd premiepercentage Whk

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/493, 19/494, 19/495, 19/496, 19/655 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1361 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Premie Wkh / onjuiste uitleg door Inspecteur van vijfjaarstermijn no-riskbepaling

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01370 - ECLI:NL:GHARL:2021:2876 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Wfsv / geen terugwerkende kracht concernregeling

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00109 - ECLI:NL:GHAMS:2021:877 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / geen verrekening Luxemburgse socialeverzekeringspremies

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00223, 20/00224, 20/00225, 20/00226, 20/00227, 20/00228 - ECLI:NL:GHSHE:2021:787 - 18-03-2021

Jurisprudentie

Berekening premiekorting voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00296 - ECLI:NL:GHSHE:2021:723 - 11-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Moratorium en kindertoeslagaffaire

SV - 01-04-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Geen voorwaarden aan pgb ingevolge Wmo 2015

SV - 01-02-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

WIA-ontwikkelingen

SV - 01-01-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Fraude in de sociale zekerheid

SV - 26-02-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Meerkosten Covid-19 voor zorgaanbieders

SV - 15-01-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-12-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Baanverlies en schulden door corona

SV - 01-10-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Coronamaatregelen in het sociale domein: versie 2.0

SV - 01-06-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Loonoffer en sociale zekerheid

SV - 01-06-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Verplichte AOV voor ZZP’ers

SV - 01-03-2020 - A. Jurg

...Meer