Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Berekening uitkeringen oorlogsslachtoffers (aanpassing aan box 3)

SV - Bericht Ministerie van VWS - 34 879 - 16-07-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over online platform dat zich als werkgever gedraagt

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000111821 - 11-07-2018

Nieuws

Nieuwe maatregelen voor Wajongers die willen werken of studeren

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000121527 - 10-07-2018

Nieuws

Kamerbrief over voortgang Wet werk en zekerheid

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000100037 - 09-07-2018

Nieuws

Sectoraansluiting werkgevers: wijzigingen per 29 juni 2018, 17.00 uur

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000103078 - 29-06-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Premiepercentage Whk / Inspecteur gebonden aan uitlatingen medewerker UWV

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/3544 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2573 - 05-07-2018

Jurisprudentie

Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor werkneemster Europol

IB / SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05348 - ECLI:NL:PHR:2018:762 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Nederlandse regeling heffingskorting niet strijdig met VWEU

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-272/17 - ECLI:EU:C:2018:562 - 11-07-2018

Jurisprudentie

Geen premievrijstelling voor Rijnvarende / bindende A1-verklaring

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00790 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1590 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Rijnvarende / premieplicht voor volksverzekeringen in gehele jaar 2011

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00238 - ECLI:NL:GHARL:2018:5939 - 26-06-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Loongerelateerde WGA-uitkering

Fiscaal Advies - SV - 01-07-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wijziging gedifferentieerde sectorpremie

Fiscaal Advies - LB / SV - 01-07-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wet tegemoetkomingen loondomein

BelastingMagazine - SV - 01-07-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans

BelastingMagazine - SV - 01-05-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Eigenrisicodragen

Fiscaal Advies - SV - 01-05-2018 - A. Jurg

...Meer