Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Premiepercentages sociale verzekeringen 2019 bekend

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000172048 - 12-11-2018

Nieuws

Premiepercentages sociale verzekeringen 2019 gepubliceerd

SV - Bericht Ministerie van SZW - Staatscourant 2018, nr. 64901 - 20-11-2018

Nieuws

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

SV / Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000161861 - 01-11-2018

Nieuws

Premiepercentages en lastenplafonds sectorfondsen 2019 gepubliceerd

SV - Bericht Ministerie van SZW - Staatscourant 2018, nr. 60774 - 31-10-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Discriminatie bij berekening van bijdrage-inkomen Zvw; rechtsherstel

SV - Arrest Hoge Raad - 17/03140 - ECLI:NL:HR:2018:2175 - 23-11-2018

Jurisprudentie

Premieheffing Rijnvarende / geen beantwoording prejudiciële vragen Hof

SV - Arrest Hoge Raad - 18/04103 - ECLI:NL:HR:2018:2114 - 16-11-2018

Jurisprudentie

Geen premiedeel heffingskortingen voor werkneemster Europol

SV - Arrest Hoge Raad - 17/05348 - ECLI:NL:HR:2018:2081 - 09-11-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over sociale verzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 16/2910 AOW-P - ECLI:NL:CRVB:2018:2878 - 20-09-2018

Jurisprudentie

Toepassing sociale wetgeving bij detachering Bulgaars onderdaan

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑451/17 - ECLI:EU:C:2018:861 - 25-10-2018

Jurisprudentie

Toepassing sociale wetgeving bij detachering Bulgaars onderdaan

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-451/17 - ECLI:EU:C:2018:861 - 25-10-2018

Jurisprudentie

Beëindiging eigenrisicodragerschap WGA; garantieverklaring niet tijdig geregeld

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/3604 - ECLI:NL:RBGEL:2018:4173 - 02-10-2018

Jurisprudentie

Uitzendbureau paste ten onrechte laag percentage sectorpremie toe

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00228 - ECLI:NL:GHSHE:2018:3532 - 23-08-2018

Jurisprudentie

Beantwoording prejudiciële vragen over gebondenheid aan A1-Verklaring

SV - Arrest Hoge Raad - 18/01620 - ECLI:NL:HR:2018:1838 - 05-10-2018

Jurisprudentie

Beantwoording vragen over gebondenheid Inspecteur en belastingrechter aan A1-verklaring

SV - Arrest Hoge Raad - 18/01619 - ECLI:NL:HR:2018:1725 - 05-10-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

No-riskpolis en banenplan

SV - 01-12-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Goede tijden voor iedereen?

SV - 01-12-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

No-riskpolis Ziektewet

SV - 01-10-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Prinsjesdag en het sociaal domein

SV - 01-10-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Exit premieheffing via sectorindeling?

SV - 01-08-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Loongerelateerde WGA-uitkering

SV - 01-07-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wet tegemoetkomingen loondomein

SV - 01-07-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Wijziging gedifferentieerde sectorpremie

LB / SV - 01-07-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Eigenrisicodragen

SV - 01-05-2018 - A. Jurg

...Meer