Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Besluit toepassing lage sectorpremiepercentage met ingang van 1 januari 2018

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2017-0000163165 - 18-10-2017

Nieuws

Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen SZW per 1 januari 2018

SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 15-12-2017

Nieuws

Ministerie SZW publiceert rekenregels per 1 januari 2018

IB / SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 08-12-2017

Nieuws

Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2018 gepubliceerd

IB / SV - Belastingdienst - Staatscourant 2017, nr. 66804 - 01-12-2017

Nieuws

Besluit over verhoging kindgebonden budget en verlaging inkomensondersteuning AOW-ers per 2018

IB / SV - Bericht Ministerie van SZW - Staatsblad 2017, nr. 431 - 14-11-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Italiaans staatspensioen is terecht tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen gerekend

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03579 en 16/03580 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5581 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Premieheffing WGA voor WSW-instelling niet strijdig met artikel 1 EP

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01058 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5281 - 30-11-2017

Jurisprudentie

Gedifferentieerde premie WHK / onderscheid kleine en grote werkgever

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/02450 - ECLI:NL:PHR:2017:1414 - 12-12-2017

Jurisprudentie

Australisch pensioen behoort tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen Zvw

IB / SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00407 t/m 17/00413 - ECLI:NL:GHARL:2017:11206 - 19-12-2017

Jurisprudentie

Geen aanleiding voor herziening WGA beschikkingen / niet-ontvankelijk bezwaar

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00033 t/m 15/00035 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4891 - 16-11-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Regeerakkoord: WIA en loondoorbetaling bij ziekte

BelastingMagazine - SV - 01-12-2017 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Arbeidsmarkt in beweging

Fiscaal Advies - SV - 01-12-2017 - A. Jurg

Vakliteratuur

WIA en loondoorbetalingsplicht onder vuur?

BelastingMagazine - SV - 01-10-2017 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Ontwikkelingen rond het minimumloon

Fiscaal Advies - SV - 01-10-2017 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wanneer kan een lage sectorpremie worden toegepast?

Fiscaal Advies - SV - 01-10-2017 - G. Gelling

...Meer