Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Versie 1.4 Kennisdocument premiedifferentiatie WW

SV - Belastingdienst - geen - 21-10-2020

Nieuws

Wekelijks interview Nextens over corona steunmaatregelen

IB / LB / SV / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20201012 - 12-10-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse premieplicht van Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000155517 - 27-08-2020

Nieuws

UWV werkgeverscongressen 2020 online

SV - Belastingdienst - geen - 18-08-2020

Nieuws

Wijziging van het Besluit Wfsv

SV - Bericht Ministerie van SZW - Stb-2020-266 - 20-07-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Verzoek tot treffen voorlopige voorziening inzake sectorindeling afgewezen

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00587 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3214 - 16-11-2020

Jurisprudentie

'Cyprus-route' / socialeverzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 16/2910 - ECLI:NL:CRVB:2020:2741 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Proefprocedures sectorindeling franchiseketens / bijlage bij conclusies A-G

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01380 - ECLI:NL:PHR:2020:1077 - 29-10-2020

Jurisprudentie

Sectorindeling franchisenemer bouwmarktformule / beoordelingsvrijheid Inspecteur

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01378 - ECLI:NL:PHR:2020:1071 - 29-10-2020

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / Luxemburgse premies niet verrekend

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3499 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9373 - 28-09-2020

Jurisprudentie

Oordeel Hof over sectorindeling zorghulpmiddelenbedrijf onvoldoende gemotiveerd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01381 - ECLI:NL:PHR:2020:995 - 28-10-2020

Jurisprudentie

Uitleg Verdrag Nederland-Portugal ter zake van WAO-uitkering

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01393 - ECLI:NL:HR:2020:1732 - 06-11-2020

Jurisprudentie

Uitleg Verdrag Nederland-Portugal ter zake van AOW-uitkering

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01404 - ECLI:NL:HR:2020:1733 - 06-11-2020

Jurisprudentie

A1-verklaring Rijnvarenden / niet voldaan aan vereiste bewijsomvang

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/1107 - ECLI:NL:CRVB:2020:2609 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2457, 17/2458, 17/2459 - ECLI:NL:RBNNE:2020:3443 - 15-10-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Baanverlies en schulden door corona

SV - 01-10-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Coronamaatregelen in het sociale domein: versie 2.0

SV - 01-06-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Loonoffer en sociale zekerheid

SV - 01-06-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Verplichte AOV voor ZZP’ers

SV - 01-03-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Tijdelijke noodmaatregel voor behoud werkgelegenheid

SV - 01-05-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De toekomst van arbeid (2)

SV - 01-04-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De toekomst van arbeid

SV - 01-03-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Het nieuwe arbeidslandschap

SV - 01-02-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Nieuwe regels voor zzp’ers

SV - 01-01-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale zekerheid in 2020

SV - 01-11-2019 - A. Jurg

...Meer