Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Fiscale aandachtspunten Brexit voor de werkgever en werknemer

IB / LB / SV - Redactie FiscaalTotaal - FT20210725 - 25-07-2021

Nieuws

Diverse onderwerpen Wet vereenvoudiging belastingvrije voet toegelicht

Alg / SV - Belastingdienst - geen - 06-07-2021

Nieuws

Toepassing belastingverdrag met België i.v.m. coronacrisis (grenswerkers)

SV - Bericht Ministerie van Financiën - Stcrt. 34005 - 01-07-2021

Nieuws

Toepassing belastingverdrag met Duitsland i.v.m. coronacrisis (grenswerkers)

SV - Bericht Ministerie van Financiën - Stcrt. 34076 - 01-07-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Verzoek tot sluiten regularisatieovereenkomst / Hoge Raad niet bevoegd

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01343 - ECLI:NL:HR:2021:1026 - 09-07-2021

Jurisprudentie

WW-aanvraag van dga terecht afgewezen

SV - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - UTR, 20/4208 - ECLI:NL:RBMNE:2021:2057 - 23-04-2021

Jurisprudentie

Sociale verzekeringsplicht voor Rijnvarende / immateriële schadevergoeding

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00262 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1048 - 27-05-2021

Jurisprudentie

Werknemersverzekeringen / dochter in dienst bij moeder voor pgb-werkzaamheden

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00376 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1493 - 20-05-2021

Jurisprudentie

Aanhouden bezwaar i.v.m. prejudiciële vragen / verlenging redelijke termijn

FB / SV - Arrest Hoge Raad - 20/02902 - ECLI:NL:HR:2021:826 - 04-06-2021

Jurisprudentie

Verzekeringsplicht bij terbeschikkingstelling van uitzendkrachten

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑784/19 - ECLI:EU:C:2021:427 - 03-06-2021

Jurisprudentie

Sociale zekerheid / vaststelling van de toepasselijke wetgeving

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-879/19 - ECLI:EU:C:2021:409 - 20-05-2021

Jurisprudentie

Premie Whk / Inspecteur gebonden aan uitspraak Rechtbank waarin UWV partij is

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/502 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1707 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Oordeel Hof over sectorindeling zorghulpmiddelenbedrijf onjuist gemotiveerd

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01381 - ECLI:NL:HR:2021:710 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Gezagsverhouding na verbreking samenleving / zorgverlener verplicht verzekerd

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00368 - ECLI:NL:GHDHA:2021:762 - 21-04-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Corona en zorg in het buitenland

SV - 01-06-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

SV - 01-05-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Moratorium en kindertoeslagaffaire

SV - 01-04-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Geen voorwaarden aan pgb ingevolge Wmo 2015

SV - 01-02-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

WIA-ontwikkelingen

SV - 01-01-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Fraude in de sociale zekerheid

SV - 26-02-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Meerkosten Covid-19 voor zorgaanbieders

SV - 15-01-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-12-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Baanverlies en schulden door corona

SV - 01-10-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Coronamaatregelen in het sociale domein: versie 2.0

SV - 01-06-2020 - B. Tappèl

...Meer