Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Kamerbrieven over sociale zekerheid bij no deal Brexit

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000020167 - 15-02-2019

Nieuws

Kamerbrief over maatregelen aanpak WW-fraude

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000016773 - 01-02-2019

Nieuws

Nieuwe afspraken over loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers en WIA

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000818469 - 20-12-2018

Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019

SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 19-12-2018

Nieuws

Premiepercentages sociale verzekeringen 2019 bekend

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000172048 - 12-11-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Recht op gezinsbijslag voor gezinsleden die in andere lidstaat wonen / voorwaarden

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑322/17 - ECLI:EU:C:2019:102 - 07-02-2019

Jurisprudentie

Onterechte naheffing premies / geen privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00552 t/m 18/00556 - ECLI:NL:GHDHA:2019:98 - 15-01-2019

Jurisprudentie

Beëindiging eigenrisicodragerschap WGA / garantieverklaring niet tijdig overgelegd

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00906 - ECLI:NL:GHARL:2019:186 - 15-01-2019

Jurisprudentie

A1-verklaring voor derdelanders die legaal op grondgebied van lidstaat verblijven

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑477/17 - ECLI:EU:C:2019:60 - 24-01-2019

Jurisprudentie

Nederlandse regeling heffingskorting niet strijdig met artikel 45 VWEU

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑272/17 - ECLI:EU:C:2019:49 - 23-01-2019

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht Rijnvarende / aftrek dubbele belasting

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00517 en 16/00518 - ECLI:NL:GHAMS:2018:4752 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Rechtbank moet zaak van Rijnvarende alsnog inhoudelijk behandelen

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00213 - ECLI:NL:GHAMS:2018:4891 - 18-09-2018

Jurisprudentie

Premieheffing zeevarende / uitleg artikel 11, lid 3, onder e, Verordening 883/2004

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑631/17 - ECLI:EU:C:2019:10 - 10-01-2019

Jurisprudentie

Nihil-percentage Zvw voor opvarende en tevens scheepsbeheerder vissersvaartuig

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/1656 - ECLI:NL:RBNHO:2018:11086 - 20-12-2018

Jurisprudentie

Gewijzigde regelgeving sectorindeling / overgangsrecht / gelijkheidsbeginsel

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00343 - ECLI:NL:GHARL:2018:10971 - 18-12-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Meer mensen aan het werk

SV - 01-01-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

No-riskpolis en banenplan

SV - 01-12-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Goede tijden voor iedereen?

SV - 01-12-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

No-riskpolis Ziektewet

SV - 01-10-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Prinsjesdag en het sociaal domein

SV - 01-10-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Exit premieheffing via sectorindeling?

SV - 01-08-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Loongerelateerde WGA-uitkering

SV - 01-07-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wet tegemoetkomingen loondomein

SV - 01-07-2018 - B. Tappèl

...Meer