Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Wijziging Besluit Wfsv

SV - Bericht Ministerie van SZW - Staatsblad 2019, 236 - 24-06-2019

Nieuws

Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie werknemersverzekeringen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000100495 - 08-07-2019

Nieuws

Brede steun Eerste Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

SV - Eerste Kamer - 35223 - 02-07-2019

Nieuws

Antwoorden op vragen over belasting- en sociale zekerheidspositie grensarbeiders

SV - Bericht Ministerie van SZW - 26834 - 01-07-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vrijstelling premies volksverzekeringen Rijnvarende voor gedeelte van 2013

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/1719 - ECLI:NL:RBGEL:2019:4105 - 10-09-2019

Jurisprudentie

Nederlandse ingezetenen met Duitse mini-jobs zijn nergens verzekerd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03746bis, 16/03747bis en 16/03748bis - ECLI:NL:PHR:2019:1166 - 14-11-2019

Jurisprudentie

Teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw juist vastgesteld

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/10 - ECLI:NL:RBZWB:2019:3152 - 03-07-2019

Jurisprudentie

Voor sectorindeling zijn feitelijke werkzaamheden bepalend

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00602 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3255 - 30-08-2019

Jurisprudentie

Beëindiging eigenrisicodragerschap WGA / garantieverklaring niet tijdig overgelegd

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01033 en 18/01034 - ECLI:NL:GHARL:2019:9449 - 05-11-2019

Jurisprudentie

Geen vrijstelling van premieplicht / gebondenheid aan A1-verklaring

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00220 - ECLI:NL:GHAMS:2019:2936 - 23-07-2019

Jurisprudentie

Geen integrale proceskostenvergoeding voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00276 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2532 - 10-09-2019

Jurisprudentie

Vaststelling premie Whk / bewijslast / terechte toerekening uitkeringslasten

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3836 - ECLI:NL:RBDHA:2019:9742 - 12-09-2019

Jurisprudentie

Intrekking A1-verklaring / geen schadevergoeding en integrale kostenvergoeding

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00418 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2480 - 18-09-2019

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00488 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2481 - 18-09-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Werken vanuit een WIA-uitkering

SV - 01-10-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale plannen in vogelvlucht

SV - 01-09-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Internetconsultatie conceptsubsidieregeling STAP-budget beëindigd

SV - 01-08-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioenakkoord!

SV - 01-06-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Rol verzekeraar bij WGA-eigenrisicodragen

SV - 01-06-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wet Arbeidsmarkt in balans (2)

SV - 01-05-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

UWV onder het vergrootglas

SV - 01-05-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA

SV - 01-04-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Kleine werkgevers en loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-03-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

...Meer