Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Premiedifferentiatie WW: meer tijd om arbeidsovereenkomsten aan te passen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000170333 - 09-12-2019

Nieuws

Kamerbrief reactie motie vrachtwagenchauffeurs en rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000214295 - 17-12-2019

Nieuws

Wijziging Besluit Wfsv

SV - Bericht Ministerie van SZW - Staatsblad 2019, 236 - 24-06-2019

Nieuws

Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie werknemersverzekeringen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000100495 - 08-07-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Koopsom lijfrente; geen discriminatie bij berekening bijdrage-inkomen Zvw

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1891 - ECLI:NL:RBNNE:2019:5258 - 20-12-2019

Jurisprudentie

Terechte herzieningsbeschikking gedifferentieerde premiepercentage Whk

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/553 - ECLI:NL:RBDHA:2019:13272 - 24-10-2019

Jurisprudentie

Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00561 t/m 18/00563 EN 18/00584 T/M 18/00586 - ECLI:NL:GHAMS:2019:4619 - 12-11-2019

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / SVB hoefde geen regularisatieprocedure te starten

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/575 - ECLI:NL:CRVB:2019:4215 - 19-12-2019

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht Rijnvarende / E106-verklaring niet bindend

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00892 - ECLI:NL:GHARL:2019:10718 - 10-12-2019

Jurisprudentie

Weigering toelage aan topsporter / discriminatie op grond van nationaliteit

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑447/18 - ECLI:EU:C:2019:1098 - 18-12-2019

Jurisprudentie

Vrijstelling premies volksverzekeringen Rijnvarende voor gedeelte van 2013

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/1719 - ECLI:NL:RBGEL:2019:4105 - 10-09-2019

Jurisprudentie

Nederlandse ingezetenen met Duitse mini-jobs zijn nergens verzekerd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03746bis, 16/03747bis en 16/03748bis - ECLI:NL:PHR:2019:1166 - 14-11-2019

Jurisprudentie

Teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw juist vastgesteld

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/10 - ECLI:NL:RBZWB:2019:3152 - 03-07-2019

Jurisprudentie

Voor sectorindeling zijn feitelijke werkzaamheden bepalend

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00602 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3255 - 30-08-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Werken vanuit een WIA-uitkering

SV - 01-10-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale plannen in vogelvlucht

SV - 01-09-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Internetconsultatie conceptsubsidieregeling STAP-budget beëindigd

SV - 01-08-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioenakkoord!

SV - 01-06-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Rol verzekeraar bij WGA-eigenrisicodragen

SV - 01-06-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wet Arbeidsmarkt in balans (2)

SV - 01-05-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

UWV onder het vergrootglas

SV - 01-05-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA

SV - 01-04-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Kleine werkgevers en loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-03-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

...Meer