Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000086526 - 29-06-2020

Nieuws

Van grensoverschrijdend werken naar thuiswerken

SV - Belastingdienst - geen - 17-04-2020

Nieuws

Dienstbetrekking voor dga met minderheidsbelang in werk-BV?

LB / SV / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200408 - ECLI:NL:RBGEL:2020:637 - 08-04-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Mededeling UWV geen voor de Inspecteur bindende toezegging inzake premieheffing

SV - Arrest Hoge Raad - 19/02177 - ECLI:NL:HR:2020:1069 - 19-06-2020

Jurisprudentie

Geen verzekeringsplicht Rijnvarende / geen aftrek dubbele belasting

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2889 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2513 - 10-06-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over bepaling bedrag aan kinderbijslag voor grensarbeiders

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-163/20 - 03-06-2020

Jurisprudentie

Aanwijsregels Rijnvarendenovereenkomst / verzekerings- en premieplicht

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/02988 - ECLI:NL:PHR:2020:446 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht Rijnvarende / geen A1- of E101-verklaring

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04698 - ECLI:NL:PHR:2020:244 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht Rijnvarende / geen aftrek Luxemburgse premies

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04835 - ECLI:NL:PHR:2020:237 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Verplichte verzekering in 2007 en 2009 Rijnvarende

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04565 - ECLI:NL:PHR:2020:511 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Bevoegdheid Inspecteur om premies te heffen zonder voorafgaand SVB-besluit

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/04609 - ECLI:NL:PHR:2020:235 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Bijlage bij Conclusies over volksverzekerings- en premiepositie Rijnvarenden

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04567 - ECLI:NL:PHR:2020:559 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Premieheffing Rijnvarende / Nederland niet verplicht tot regularisatie

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04564 - ECLI:NL:PHR:2020:499 - 07-05-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Coronamaatregelen in het sociale domein: versie 2.0

SV - 01-06-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Tijdelijke noodmaatregel voor behoud werkgelegenheid

SV - 01-05-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Verplichte AOV voor ZZP’ers

SV - 01-03-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

De toekomst van arbeid (2)

SV - 01-04-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De toekomst van arbeid

SV - 01-03-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Het nieuwe arbeidslandschap

SV - 01-02-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Nieuwe regels voor zzp’ers

SV - 01-01-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale zekerheid in 2020

SV - 01-11-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Internetconsultatie conceptsubsidieregeling STAP-budget beëindigd

SV - 01-08-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Werken vanuit een WIA-uitkering

SV - 01-10-2019 - A. Jurg

...Meer