Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie werknemersverzekeringen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000100495 - 08-07-2019

Nieuws

Brede steun Eerste Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

SV - Eerste Kamer - 35223 - 02-07-2019

Nieuws

Antwoorden op vragen over belasting- en sociale zekerheidspositie grensarbeiders

SV - Bericht Ministerie van SZW - 26834 - 01-07-2019

Nieuws

Brede steun Tweede Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

SV - Tweede Kamer - 35223 - 20-06-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende / bindendheid A1-verklaring

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/2052 - ECLI:NL:RBZWB:2019:2372 - 23-05-2019

Jurisprudentie

Eigenrisicodragerschap WGA terecht voor 2017 beëindigd

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5706 en 17/5707 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1154 - 19-03-2019

Jurisprudentie

Aanwijsregels Rijnvarendenovereenkomst / verzekerings- en premieplicht

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00549 en 18/00550 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1884 - 29-05-2019

Jurisprudentie

Sectorindeling premies werknemersverzekeringen voor franchisegever

SV - Arrest Hoge Raad - 18/03623 - ECLI:NL:HR:2019:1222 - 19-07-2019

Jurisprudentie

Toepassing Letse socialezekerheidswetgeving op Zeevarende

SV - Arrest Hoge Raad - 17/01041 - ECLI:NL:HR:2019:1201 - 19-07-2019

Jurisprudentie

Geen vrijstelling premies volksverzekeringen voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00177 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1780 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Bereiden en bezorgen (hamburger)maaltijden / juiste sectorindeling (Horeca algemeen)

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00506 - ECLI:NL:GHSHE:2019:1597 - 25-04-2019

Jurisprudentie

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels / uitleg overgangsbepaling

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑33/18 - ECLI:EU:C:2019:470 - 06-06-2019

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / ontvankelijk bezwaar / afwijzing verzoek tot regularisatie

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6432 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1627 - 10-04-2019

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / afwijzing verzoek tot regularisatie / redelijke termijn

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6431 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1626 - 10-04-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Pensioenakkoord!

SV - 01-06-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Rol verzekeraar bij WGA-eigenrisicodragen

SV - 01-06-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wet Arbeidsmarkt in balans (2)

SV - 01-05-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

UWV onder het vergrootglas

SV - 01-05-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA

SV - 01-04-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Kleine werkgevers en loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-03-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Meer mensen aan het werk

SV - 01-01-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

No-riskpolis en banenplan

SV - 01-12-2018 - B. Tappèl

...Meer