Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Nieuwe versie factsheet transitievergoeding gepubliceerd

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 08-04-2019

Nieuws

Wob-besluit m.b.t. beoordeling en aanpak van internationale payrollconstructies

LB / SV - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 04-04-2019

Nieuws

Gevolgen harde Brexit voor (loon)belasting, sociale zekerheid en immigratie

LB / SV - Redactie FiscaalTotaal - 20190402 - 03-04-2019

Nieuws

Internetconsultatie aanpassingen in premiestelling voor startende werkgevers

SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 02-04-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Rijnvarende / A1-verklaring / nettoloonafspraak / geen voorkoming dubbele belasting

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/3833 - ECLI:NL:RBNNE:2019:1619 - 18-04-2019

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht nieuwe regeling premieheffing ZW vangnetters geoorloofd

SV - Arrest Hoge Raad - 17/05894 - ECLI:NL:HR:2019:627 - 19-04-2019

Jurisprudentie

Premieplicht voor Rijnvarende in Nederland / E101-verklaring heeft geen bindende kracht

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/4067 - ECLI:NL:RBZWB:2019:406 - 25-01-2019

Jurisprudentie

Partiële toepassing premiedeel algemene heffingskorting

SV - Arrest Hoge Raad - 15/04545 - ECLI:NL:HR:2019:588 - 12-04-2019

Jurisprudentie

Premiepercentage Whk / geen gewekt vertrouwen door uitlatingen medewerker UWV

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00743 - ECLI:NL:GHARL:2019:2607 - 27-03-2019

Jurisprudentie

Werknemers met Duitse mini-jobs zijn in Nederland verzekerd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑95/18 en C‑96/18 - ECLI:EU:C:2019:252 - 26-03-2019

Jurisprudentie

Privaatrechtelijke dienstbetrekkingen dga’s ondanks managementovereenkomsten

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/6839, 17/6842 en 17/6843 - ECLI:NL:RBGEL:2019:1115 - 15-03-2019

Jurisprudentie

Franse solidariteitsverzekering kwalificeert als sociale verzekering

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑372/18 - ECLI:EU:C:2019:206 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Werkzaamheden in twee lidstaten / premieplicht in Nederland tijdens vakantieverlof

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2791 - ECLI:NL:RBGEL:2019:767 - 25-02-2019

Jurisprudentie

Sectorpremiepercentage uitzendbureau agrarische sector / terechte naheffing

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00671 - ECLI:NL:GHSHE:2018:4757 - 16-11-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA

SV - 01-04-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Kleine werkgevers en loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-03-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Meer mensen aan het werk

SV - 01-01-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

No-riskpolis en banenplan

SV - 01-12-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Goede tijden voor iedereen?

SV - 01-12-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

No-riskpolis Ziektewet

SV - 01-10-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Prinsjesdag en het sociaal domein

SV - 01-10-2018 - B. Tappèl

...Meer