Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Strengere aanpak WW-fraude arbeidsmigranten

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000161434 - 01-10-2018

Nieuws

Kamerbrief met reactie op SCP-rapport "Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet"

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000150513 - 10-09-2018

Nieuws

Kamerbrief over onderzoek effectiviteit no-riskpolis

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000126111 - 07-09-2018

Nieuws

Brochure over Wet aanpak schijnconstructies geactualiseerd

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 10-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Uitzendbureau paste ten onrechte laag percentage sectorpremie toe

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00228 - ECLI:NL:GHSHE:2018:3532 - 23-08-2018

Jurisprudentie

Gebondenheid belastingrechter aan door SVB verstrekte E101-verklaring

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00534 en 18/00535 - ECLI:NL:GHDHA:2018:2617 - 02-10-2018

Jurisprudentie

Beantwoording vragen over gebondenheid Inspecteur en belastingrechter aan A1-verklaring

SV - Arrest Hoge Raad - 18/01619 - ECLI:NL:HR:2018:1725 - 05-10-2018

Jurisprudentie

Beantwoording prejudiciële vragen over gebondenheid aan A1-Verklaring

SV - Arrest Hoge Raad - 18/01620 - ECLI:NL:HR:2018:1838 - 05-10-2018

Jurisprudentie

Sociale zekerheid van migrerende werknemers / begrip werkzaamheden in loondienst

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-322/17 - ECLI:EU:C:2018:818 - 04-10-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Prinsjesdag en het sociaal domein

BelastingMagazine - SV - 01-10-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

No-riskpolis Ziektewet

Fiscaal Advies - SV - 01-10-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Exit premieheffing via sectorindeling?

BelastingMagazine - SV - 01-08-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Loongerelateerde WGA-uitkering

Fiscaal Advies - SV - 01-07-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wijziging gedifferentieerde sectorpremie

Fiscaal Advies - LB / SV - 01-07-2018 - G. Gelling

...Meer