Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

De civiele werkelijkheid telt

LB / SV - Redactie Nextens - NN20220316 - ECLI:NL:HR:2022:282 - 16-03-2022

Nieuws

Stakingslijfrentepremie komt niet in mindering op bijdrage-inkomen Zvw

IB / LB / P&L / SV - Redactie Nextens - FT20220223 - ECLI:NL:HR:2022:43 - 04-02-2022

Nieuws

Regeling tijdelijke tegemoetkoming Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2021-0000206594 - 16-12-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toepassing Italiaanse socialezekerheidswetgeving op vliegend personeel Ryanair

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑33/21 - ECLI:EU:C:2022:402 - 19-05-2022

Jurisprudentie

Premiekorting oudere werknemers ten onrechte toegepast / boetes vernietigd

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/2196 - ECLI:NL:RBNNE:2022:1353 - 25-04-2022

Jurisprudentie

Werking Zwitserse A1-verklaring voorafgaand aan van kracht worden Rijnvarendenovereenkomst

SV - Arrest Hoge Raad - 21/03035 - ECLI:NL:HR:2022:663 - 29-04-2022

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht ingangsdatum sectorwijziging voor uitzendwerkgever

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00379 - ECLI:NL:GHARL:2022:2740 - 12-04-2022

Jurisprudentie

Zvw / lijfrentepremie terecht slechts gedeeltelijk in aanmerking genomen na staking

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1543 - ECLI:NL:RBZWB:2022:1671 - 04-04-2022

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / Inspecteur onbevoegd inzake verzoek tot regularisatie

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00490, 20/00491 - ECLI:NL:GHARL:2022:2512 - 29-03-2022

Jurisprudentie

Terechte toerekening WGA-lasten / artikel 1 EP niet geschonden

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4471 - ECLI:NL:RBGEL:2022:308 - 26-01-2022

Jurisprudentie

Eigenrisicodragerschap WGA terecht beëindigd

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/6061 - ECLI:NL:RBGEL:2022:663 - 08-02-2022

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing niet in strijd met vertrouwens- of zorgvuldigheidsbeginsel

LB / SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5085, 18/5086 - ECLI:NL:RBZWB:2022:966 - 16-03-2022

Jurisprudentie

Toepassing socialezekerheidswetgeving op perioden tussen dienstbetrekkingen uitzendkracht

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑713/20 - ECLI:EU:C:2022:197 - 17-03-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Een te late WIA-beoordeling

Alg / SV - 01-05-2022 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Oekraïense vluchtelingen op Nederlandse arbeidsmarkt

SV - 01-05-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Regeling Transparantie zorginkoopproces

Alg / SV - 01-04-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Werkgevers moeten kritisch zijn over reïntegratie

Alg / SV - 08-03-2022 - J. Wielink

Vakliteratuur

Regeling Transparantie zorginkoopproces

SV - 01-02-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Gratis verzuimverzekering voor het mkb

SV - 21-01-2022 - J. Wielink

Vakliteratuur

Van Wob naar Woo

SV - 01-01-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Besluit betalen private schulden gedupeerden kindertoeslagaffaire

SV - 09-12-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Betaald ouderschapsverlof voor betere balans

SV - 28-11-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers

SV - 20-10-2021 - N. Cremers

...Meer