Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Nieuw rekenmodel voor berekening van invorderingsrente

Auto / FB / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB / WBR - Redactie Nextens - NN20231110 - 10-11-2023

Nieuws

Mededeling digitalisering socialezekerheidscoördinatie

SV - Bericht Ministerie van Buitenlandse Zaken - BZDOC-721002588-92 - 13-10-2023

Nieuws

Standpunt over recht op alleenstaande ouderenkorting bij AIO uitkering

SV - Belastingdienst - KG:202:2023:33 - 13-10-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Herzieningsbeschikking Whk op basis van redelijkerwijs kenbare fout

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/690, 22/691, 22/1128, 22/119 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7516 - 31-10-2023

Jurisprudentie

Premieheffing Rijnvarende / geen onrechtmatige risicoselectie

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 23/00095, 23/00096 - ECLI:NL:GHDHA:2023:2077 - 26-10-2023

Jurisprudentie

Ambtshalve intrekking A1-verklaring / geen verplichting om dialoog- en bemiddelingsprocedure in te leiden

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑422/22 - ECLI:EU:C:2023:869 - 16-11-2023

Jurisprudentie

Sociale bijdragen gepensioneerd ambtenaar EU die als zelfstandige werkzaam is

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑415/22 - ECLI:EU:C:2023:881 - 16-11-2023

Jurisprudentie

Ambtshalve aanslagen PVV Rijnvarende verminderd / Luxemburgse premieplicht

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1562, 19/1563 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7247 - 30-11-1999

Jurisprudentie

Verzekeringsplicht bestuurders / aandeelhouders van beheerorganisatie

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/00289 - ECLI:NL:GHAMS:2023:2346 - 04-05-2023

Jurisprudentie

Geen tijdsevenredige vermindering premie-inkomen in geval van overlijden

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/02290 - ECLI:NL:GHAMS:2023:2405 - 29-08-2023

Jurisprudentie

Herindelingsverzoek sectorindeling ter behandeling doorgestuurd naar Inspecteur

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/02439 - ECLI:NL:GHAMS:2023:2344 - 01-09-2023

Jurisprudentie

Geen oplossing voor dubbele premieheffing Rijnvarende in deze procedure

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 22/3132 - ECLI:NL:RBGEL:2023:5616 - 13-10-2023

Jurisprudentie

Toepassing anticumulatiebepalingen bij samenloop uitkeringen van verschillende aard

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑45/22 - ECLI:EU:C:2023:772 - 12-10-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 24

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 07-12-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Mogelijkheid waarschuwings- en informatieplicht van werkgever

Alg / SV - 30-11-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 23

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 23-11-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 22

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 13-11-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 21

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 26-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Verschoonbaarheid overschrijding bezwaar- of beroepstermijn

Alg / SV - 20-10-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 20

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 12-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 19

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 09-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Zzp’er: goedkoop of duurkoop?

Alg / SV - 28-09-2023 - J. Vluggen

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 18

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 18-09-2023 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer