Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse premieplicht van Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000155517 - 27-08-2020

Nieuws

UWV werkgeverscongressen 2020 online

SV - Belastingdienst - geen - 18-08-2020

Nieuws

Wijziging van het Besluit Wfsv

SV - Bericht Ministerie van SZW - Stb-2020-266 - 20-07-2020

Nieuws

Kamerbrief premieshoppen en A1-verklaringen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000091158 - 07-07-2020

Nieuws

Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000086400 - 06-07-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Premieheffing zeevarende na vlagwijziging

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2509 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2259 - 22-05-2020

Jurisprudentie

Geen verplichte verzekering AOW door mogelijk ten onrechte ingehouden premie

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/1429 AOW - ECLI:NL:CRVB:2020:1743 - 05-08-2020

Jurisprudentie

Juiste vaststelling premieplicht en premieheffing Rijnvarende / geen verrekening

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00573 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1391 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Juiste vaststelling premieplicht en premieheffing Rijnvarende / geen verrekening

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00568, 19/00569, 19/00570, 19/00571, 19/00572 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1330 - 21-07-2020

Jurisprudentie

'Cyprus-route' / socialeverzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑610/18 - ECLI:EU:C:2020:565 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht van inwerkingtreding Wet Arbeidsmarkt in Balans is gerechtvaardigd

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00135 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2070 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Geen rechtsgrond voor verrekening met in andere staat betaalde premies Rijnvarende

SV - Arrest Hoge Raad - 19/04564 - ECLI:NL:HR:2020:1150 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Inspecteur mag verzekeringsplicht Rijnvarende vaststellen / bevoegdheid rechter

SV - Arrest Hoge Raad - 19/04565 - ECLI:NL:HR:2020:1237 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Bevoegdheid Inspecteur om premies te heffen zonder voorafgaand SVB-besluit

SV - Arrest Hoge Raad - 19/04609 - ECLI:NL:HR:2020:1151 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Mededeling UWV geen voor de Inspecteur bindende toezegging inzake premieheffing

SV - Arrest Hoge Raad - 19/02177 - ECLI:NL:HR:2020:1069 - 19-06-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Coronamaatregelen in het sociale domein: versie 2.0

SV - 01-06-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Loonoffer en sociale zekerheid

SV - 01-06-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Verplichte AOV voor ZZP’ers

SV - 01-03-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Tijdelijke noodmaatregel voor behoud werkgelegenheid

SV - 01-05-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De toekomst van arbeid (2)

SV - 01-04-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De toekomst van arbeid

SV - 01-03-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Het nieuwe arbeidslandschap

SV - 01-02-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Nieuwe regels voor zzp’ers

SV - 01-01-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale zekerheid in 2020

SV - 01-11-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Internetconsultatie conceptsubsidieregeling STAP-budget beëindigd

SV - 01-08-2019 - W. van Kasteren

...Meer