Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Kan school recht hebben op volledige teruggaaf omzetbelasting zonnepanelen?

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20200522-1 - 22-05-2020

Nieuws

Kamerbrief aankondiging btw nultarief op mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000088920 - 13-05-2020

Nieuws

Uitstel betaling btw enkel mogelijk na doen aangifte (update 4 mei)

BTW - Belastingdienst - geen - 05-01-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Naheffing btw / communautair verdedigingsbeginsel niet geschonden

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00559 t/m 19/00561 - ECLI:NL:GHDHA:2020:923 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Teruggaafverzoek omzetbelasting verwerkt in aangiften / onterechte naheffing

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/5580 - ECLI:NL:RBGEL:2020:2539 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Sale-and-leasebackconstructie betreft transactie waarvoor btw is verschuldigd

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/00699 - ECLI:NL:PHR:2020:435 - 30-04-2020

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor beleggingsbeheerdiensten die door derden worden verricht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/19 - ECLI:EU:C:2020:380 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Voorgenomen verwerving deelneming / wijziging voorgenomen handelingen / aftrek btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑42/19 - ECLI:EU:C:2020:378 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Weigering gedeeltelijke btw-teruggaaf tijdens controle in beginsel geoorloofd

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑446/18 - ECLI:EU:C:2020:369 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Btw over kostenvergoeding op basis van ‘no cure, no pay’-afspraken

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00380 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1523 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Btw-correcties inzake omzet en privégebruik auto grotendeels terecht

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00516 - ECLI:NL:GHDHA:2020:882 - 28-04-2020

Jurisprudentie

Huurvordering voldaan door overdracht inventaris / geen btw-teruggaaf

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/5718 - ECLI:NL:RBDHA:2020:4083 - 15-04-2020

Jurisprudentie

Plaats van dienst / buitenlandse dochter in beginsel geen vaste inrichting

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑547/18 - ECLI:EU:C:2020:350 - 07-05-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het besluit van 11 juli 2012, BLKB 2012 / 639M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-20734 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over marge- en globalisatieregeling

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 25271 - 20-12-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 / correctie nieuwe KOR

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - IZV 2019-0000150548 - 16-09-2019

Besluiten

Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, BLKB / 2014 / 125M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6635 - 09-08-2019

Besluiten

Reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6225 - 09-08-2019

Besluiten

Wijzigingsbesluit vouchers, waardebonnen en zegels

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-17629 - 23-08-2019

Besluiten

'Reisbureauregeling' geactualiseerd

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-7277 - 19-08-2019

Besluiten

Intrekking cassatieberoep: voldaan aan verwevenheidsvereisten fiscale eenheid

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000124539 - 01-08-2019

Besluiten

Geen cassatieberoep in zaak over belaste verhuur zolderverdieping

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 18/00464 t/m 18/00470 - 18-07-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Het coronavirus en de btw

BTW - 01-04-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Het coronavirus en de btw

BTW - 01-03-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Reikwijdte koepelvrijstelling omzetbelasting

BTW - 01-02-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

(Bouw)terrein

BTW - 01-01-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Wijzigingen KOR

BTW - 01-11-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 4

BTW - 01-05-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Niets voor niets

BTW - 01-10-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 7

BTW - 01-09-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 6

BTW - 01-08-2019 - N. Idrissi

...Meer