Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Belastingfraude en BTW

FB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20190909 - 09-09-2019

Nieuws

Btw-kloof 2017: EU-landen zijn € 137 miljard aan btw-inkomsten misgelopen

BTW - Europese Commissie - IP/19/5511 - 05-09-2019

Nieuws

Vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 05-09-2019

Nieuws

Btw-plicht voor toezichthouders: beantwoording Kamervragen

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20190805 - 16-08-2019

Nieuws

Heffing invoer-btw bij gestolen goederen; bij wie; tijdvak; geen recht op aftrek

BTW - 18/02889 - ECLI:NL:PHR:2019:714 - 27-06-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw op werkzaamheden inzake aanpassing openbare gemeentelijke weg aftrekbaar?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-528/19 - 21-08-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen: is advocaat een belastingplichtige voor de btw?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-424/19 - 27-07-2019

Jurisprudentie

Hospice verricht geen vrijgestelde prestaties; recht op btw-teruggaaf

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/6930 - ECLI:NL:RBDHA:2019:9205 - 18-07-2019

Jurisprudentie

Frans criterium voor toepassing verlaagd btw-tarief voor foto’s ongeoorloofd

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑145/18 - ECLI:EU:C:2019:668 - 05-09-2019

Jurisprudentie

Begrip ’bouwterrein’ naar Deens recht strijdig met Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑71/18 - ECLI:EU:C:2019:660 - 04-09-2019

Jurisprudentie

Zonnepanelen op schoollocaties; alleen vooraftrek voor overtollige elektriciteit

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/2966 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3472 - 08-08-2019

Jurisprudentie

Geen reële goederenleveringen / carrouselfraude / geen aftrek voorbelasting

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/4217 - ECLI:NL:RBNHO:2019:5926 - 31-07-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over 'een als zodanig handelende belastingplichtige'

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-459/19 - 22-07-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffing van herzienings-btw bij verkoper registergoed

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00551 - ECLI:NL:GHARL:2019:6522 - 13-08-2019

Jurisprudentie

Een boete ex artikel 67c AWR kan ook aan een fiscale eenheid worden opgelegd

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5260 - ECLI:NL:RBGEL:2019:3640 - 13-08-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, BLKB / 2014 / 125M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6635 - 09-08-2019

Besluiten

Reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6225 - 09-08-2019

Besluiten

Wijzigingsbesluit vouchers, waardebonnen en zegels

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-17629 - 23-08-2019

Besluiten

'Reisbureauregeling' geactualiseerd

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-7277 - 19-08-2019

Besluiten

Intrekking cassatieberoep: voldaan aan verwevenheidsvereisten fiscale eenheid

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000124539 - 01-08-2019

Besluiten

Geen cassatieberoep in zaak over belaste verhuur zolderverdieping

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 18/00464 t/m 18/00470 - 18-07-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 (modernisering kleineondernemersregeling)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000073662 - 10-05-2019

Besluiten

Besluit over beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen / bijzonder overheidstoezicht

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-42405 - 22-03-2019

Besluiten

Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022764 - 22-02-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over ter beschikking stellen van personeel

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-22809 - 14-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 5

BTW - 01-06-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Herkwalificatie sale-and-leaseback

BTW - 01-06-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 4

BTW - 01-05-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Compensatie onderlinge prestaties

BTW - 01-05-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 3

BTW - 01-04-2019 - Mr. A. Tissir

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 2

BTW - 01-02-2019 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Aantonen btw-vrijstelling bij export

BTW - 01-01-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 1

BTW - 01-01-2019 - A. Tissir

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 8

BTW - 01-12-2018 - T.A.G.J. van Montfort

...Meer