Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Antwoorden n.a.v. schriftelijk overleg BNC-fiches over btw en accijns

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000183128 - 12-11-2018

Nieuws

Kamervragen over btw-behandeling pensioenen en digitaledienstenbelasting

BTW - Tweede Kamer - 21501-07 - 08-11-2018

Nieuws

Formulier 'Keuze plaats van dienst digitale diensten' beschikbaar

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 07-11-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen vrijstelling nultarief zeeschepen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 34 785 - 02-11-2018

Nieuws

Btw-plicht amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000178445 - 29-10-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terechte naheffing van op factuur vermelde omzetbelasting / grove schuld

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00918 - ECLI:NL:GHARL:2018:9440 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Voorgenomen niet gerealiseerde verkoop aandelen valt niet binnen werkingssfeer btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-502/17 - ECLI:EU:C:2018:888 - 08-11-2018

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling vervoersdiensten / bewijsregeling inzake uitvoer van goederen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-495/17 - ECLI:EU:C:2018:887 - 08-11-2018

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor budgetdiensten aan verstandelijk beperkte cliënten

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2972 en 17/2975 - ECLI:NL:RBNNE:2018:4384 - 11-10-2018

Jurisprudentie

Vrijstelling omzetbelasting voor vermogensbeheerdiensten

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00347 - ECLI:NL:GHAMS:2018:2367 - 10-07-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Uitvoeringsbesluit OB 1968 (aanpassing btw-regeling voor waardebonnen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Staatsblad 2018, nr. 383 - 06-11-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (toepassing KOR)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-71700 - 03-07-2018

Besluiten

Actualisering besluit over de maatstaf van heffing voor de btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018/84956 - 29-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Intrekking drie besluiten omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5012 - 23-04-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 7

BelastingMagazine - BTW - 01-10-2018 - Mr. A. Tissir

Vakliteratuur

Nagefactureerde btw aftrekbaar

Fiscaal Advies - BTW - 01-10-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 6

BelastingMagazine - BTW - 01-08-2018 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Voorstel voor ingrijpende aanpassing van btw-richtlijn gepubliceerd

BelastingMagazine - BTW - 01-08-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 4

Fiscaal Advies - IB / BTW - 01-07-2018 - Auteurs Nextens

...Meer