Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Btw-tarief van 21% voor de levering van tussentreden op een trap

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 21-03-2019

Nieuws

Belastingdienst: wachten met kort telefonisch uitstel omzetbelasting

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 15-03-2019

Nieuws

Akkoord over nieuwe EU-regels voor betere inning van btw over onlineverkopen

BTW - Europese Commissie - IP/19/1595 - 12-03-2019

Nieuws

Kamerbrief over aanpassing btw-regeling voor waardebonnen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000031263 - 28-02-2019

Nieuws

Levering van colloïdaal edelmetaalwater valt onder btw-tarief van 21%

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 28-02-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief voor entreegelden gaysauna

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00098 - ECLI:NL:GHAMS:2019:301 - 07-02-2019

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor diensten op gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00767 - ECLI:NL:GHDHA:2019:548 - 05-03-2019

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief voor loopfietsen voor volwassenen / compromis door lange onzekerheid

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/400 en 18/401 - ECLI:NL:RBGEL:2019:774 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor rijlessen en theoriecursussen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-449/17 - ECLI:EU:C:2019:202 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Ambtshalve teruggegeven bedragen kunnen niet worden nageheven

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00579 t/m 17/00581 - ECLI:NL:GHSHE:2018:5348 - 20-12-2018

Jurisprudentie

Organiseren van buitenlandse seminars / plaats van belastbare handelingen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑647/17 - ECLI:EU:C:2019:195 - 13-03-2019

Jurisprudentie

Onterechte naheffing inzake in aftrek gebrachte voorbelasting / gewekt vertrouwen

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00649 - ECLI:NL:GHDHA:2019:466 - 05-03-2019

Jurisprudentie

Stichting op grond van gewekt vertrouwen btw-ondernemer tot april 2013

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/1638, 16/1639 en 16/1640 - ECLI:NL:RBNNE:2019:718 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Bedrijfstakpensioenfonds voldoet niet aan alle criteria btw-beheersvrijstelling

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/1628 - ECLI:NL:RBNHO:2019:1720 - 28-02-2019

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling bemiddeling inzake aandelen / handel in bv’s met schulden

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/4950 en 17/4952 - ECLI:NL:RBGEL:2019:805 - 26-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022764 - 22-02-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over ter beschikking stellen van personeel

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-22809 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 6 september 2017, BLKB2017-7334 (verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12854 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M (onderwijsvrijstelling)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12850 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van Voorschrift Tabel II (nultarief) met ingang van 2019

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-31107 - 13-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vouchers, telefoonkaarten en cadeaubonnen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-217731 - 14-12-2018

Besluiten

Verhoging kantineforfait voor sportverenigingen per 1 januari 2019

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-25921 - 14-12-2018

Besluiten

Aanpassing posten a.3 en a.4 van Tabel II Wet op de omzetbelasting 1968 (zeeschepen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-155014 - 13-11-2018

Besluiten

Wijziging Uitvoeringsbesluit OB 1968 (aanpassing btw-regeling voor waardebonnen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Staatsblad 2018, nr. 383 - 06-11-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 2

BTW - 01-02-2019 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Aantonen btw-vrijstelling bij export

BTW - 01-01-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 1

BTW - 01-01-2019 - A. Tissir

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 8

BTW - 01-12-2018 - T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

BUA ofwel Business unit aftrek

BTW - 01-12-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Nagefactureerde btw aftrekbaar

BTW - 01-10-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 7

BTW - 01-10-2018 - Mr. A. Tissir

Vakliteratuur

Voorstel voor ingrijpende aanpassing van btw-richtlijn gepubliceerd

BTW - 01-08-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 6

BTW - 01-08-2018 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

...Meer