Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Mediteren tegen het algemene btw-tarief of het verlaagde tarief?

BTW - Redactie Nextens - NN20220525 - ECLI:NL:GHDHA:2022:716 - 25-05-2022

Nieuws

Aantal btw-aangiften niet op tijd verwerkt

BTW - Belastingdienst - geen - 23-05-2022

Nieuws

Reactie Orde op internetconsultatie wetsvoorstel btw-nultarief zonnepanelen

BTW - NOB - Geen - 20-05-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling zeiljachten met gebruik faciliteiten jachthaven; geen verlaagd btw-tarief

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00363, 21/00364, 21/00365, 21/00366, 21/00367 - ECLI:NL:GHDHA:2022:717 - 21-04-2022

Jurisprudentie

Naheffing btw en verzuimboete ter zake van onroerendezaaktransactie

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/9356 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2534 - 09-05-2022

Jurisprudentie

Verlaagd btw-tarief voor groepssatsangs, niet voor vipassana retraites

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00717, 21/00718, 21/00719, 21/00720, 21/00721, 21/00722, 21/00723 - ECLI:NL:GHDHA:2022:716 - 21-04-2022

Jurisprudentie

Niet voldaan aan eis financiële verwevenheid voor fiscale eenheid btw

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/5284, 19/5291 - ECLI:NL:RBGEL:2022:1758 - 07-04-2022

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor in subparticipatieovereenkomst neergelegde diensten?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑250/21 - ECLI:EU:C:2022:386 - 12-05-2022

Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:388 - 12-05-2022

Jurisprudentie

Indirecte douanevertegenwoordiger in beginsel niet aansprakelijk voor btw bij invoer

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑714/20 - ECLI:EU:C:2022:374 - 12-05-2022

Jurisprudentie

Juiste naheffing eerder in aftrek gebrachte voorbelasting / grove schuld

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00939 - ECLI:NL:GHARL:2022:3218 - 26-04-2022

Jurisprudentie

Niet aannemelijk dat prestaties zijn verricht / geen recht op aftrek voorbelasting

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00276, 20/00277, 20/00278 - ECLI:NL:GHAMS:2022:1288 - 29-03-2022

Jurisprudentie

Voordrachtenvrijstelling btw van toepassing op hoger onderwijs voor 50-plussers

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00707 - ECLI:NL:GHAMS:2021:4424 - 07-12-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-12961 - 19-01-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over ingangstijdstip fiscale eenheid

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000251000 - 07-12-2021

Besluiten

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen / geen cassatieberoep

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000191131 - 23-09-2021

Besluiten

Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-17080 - 28-07-2021

Besluiten

Omzetbelasting / registratiedrempel voor kleine ondernemers

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-15805 - 13-07-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wetsvoorstel btw-nultarief op zonnepanelen

Alg / BTW - 01-05-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Wel of geen short stay verhuur

Alg / BTW - 01-05-2022 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Btw en cryptocurrencies

Alg / BTW - 01-04-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Correctie btw-aftrek bij koper

BTW - 01-04-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Is iedere betaling belastbaar?

Alg / BTW - 08-03-2022 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Onterecht in rekening gebrachte btw toch aftrekbaar

BTW - 01-02-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Wel of geen wederverkoper

BTW - 10-01-2022 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Geen btw-vrijstelling voor denksport

BTW - 01-01-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Herziening onjuist gefactureerde btw onmogelijk via btw-aangifte

BTW - 09-12-2021 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Btw direct verschuldigd bij eenmalige dienst

BTW - 09-12-2021 - N. Idrissi

...Meer