Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Omzetbelasting betalen via iDEAL

Alg / BTW - Belastingdienst - Omzetbelasting - 09-11-2022

Nieuws

Nultarief voor btw zonnepanelen in 2023

Alg / BTW - Belastingdienst - geen - 31-10-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aftrek voorbelasting terecht geweigerd / beginsel van het verbod op fraude

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-596/21 - ECLI:EU:C:2022:921 - 24-11-2022

Jurisprudentie

Geen medische vrijstelling voor dienst in kader van gezondheidszorg in buitenland

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑458/21 - ECLI:EU:C:2022:924 - 24-11-2022

Jurisprudentie

Vouchers in kader personeelsbeloningsbeleid vallen niet onder bereik artikel 26 Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑607/20, - ECLI:EU:C:2022:884 - 17-11-2022

Jurisprudentie

Terechte naheffing OB voor uitlening medewerkers voor ICT-werkzaamheden

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00644 - ECLI:NL:GHARL:2022:9262 - 01-11-2022

Jurisprudentie

Vergoedingen van zorgverzekeraar vrijgesteld van btw

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/226, 21/227 - ECLI:NL:RBGEL:2022:5979 - 25-10-2022

Jurisprudentie

In wezen nieuwbouw door ingrijpende wijzigingen in de bouwkundige constructie

BTW - Arrest Hoge Raad - 15/01344 - ECLI:NL:HR:2022:1609 - 11-11-2022

Jurisprudentie

Btw-aspecten van met staatsmiddelen gestimuleerde gemeentelijke asbestverwijdering

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑616/21 - ECLI:EU:C:2022:875 - 10-11-2022

Jurisprudentie

Bevordering van hernieuwbare energiebronnen door gemeente / btw-aspecten

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑612/21 - ECLI:EU:C:2022:874 - 10-11-2022

Jurisprudentie

Levering kavels betreft afzonderlijke leveringen die zijn belast met btw

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/4535 - ECLI:NL:RBGEL:2022:5973 - 25-10-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-12961 - 19-01-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over ingangstijdstip fiscale eenheid

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000251000 - 07-12-2021

Besluiten

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen / geen cassatieberoep

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000191131 - 23-09-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Ten onrechte in rekening gebrachte btw

BTW - 24-11-2022 - A. Fruijtier en S. Yahyaoui

Vakliteratuur

Verlies van recht op aftrek voorbelasting

BTW - 19-10-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Creditfactuur is geen prijsvermindering

Alg / BTW - 10-08-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Onderwijs of voordracht

BTW - 01-06-2022 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Ex-vennoot blijft aansprakelijk voor btw-schulden

Alg / BTW - 06-07-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Wetsvoorstel btw-nultarief op zonnepanelen

Alg / BTW - 01-05-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Wel of geen short stay verhuur

Alg / BTW - 01-05-2022 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Btw en cryptocurrencies

Alg / BTW - 01-04-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Correctie btw-aftrek bij koper

BTW - 01-04-2022 - N. Idrissi

...Meer