Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Bieden van parkeergelegenheid belast tegen het verlaagde btw-tarief

BTW - Redactie FiscaalTotaal - 20190706 - 18-07-2019

Nieuws

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling in

BTW - Belastingdienst - geen - 16-07-2019

Nieuws

Voortgang onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000106890 - 04-07-2019

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel 'Goedkeuring besluit tot wijziging BUA'

BTW - Eerste Kamer - 35196 - 02-07-2019

Nieuws

Commissaris toch geen btw-ondernemer

BTW - Redactie FiscaalTotaal - 20190806 - 26-06-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-heffing erotische webcamsessies / eindarrest HvJ, ECLI:EU:C:2019:388 (Geelen)

BTW - Arrest Hoge Raad - 15/04171 - ECLI:NL:HR:2019:1230 - 19-07-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-aftrek makelaarsvergoedingen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-405/19 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Op hamam-behandelingen is algemene omzetbelastingtarief van toepassing

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/6040, 18/6062, 18/6065, 18/6067, 18/6068 - ECLI:NL:RBDHA:2019:3278 - 02-04-2019

Jurisprudentie

Juiste naheffingsaanslagen voor vof / fictieve dienst / onttrekking

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/3655 - ECLI:NL:RBNHO:2019:5623 - 04-07-2019

Jurisprudentie

Geen koepelvrijstelling en onderwijsvrijstelling voor artsenfederatie

BTW - Arrest Hoge Raad - 17/03824 - ECLI:NL:HR:2019:1174 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Belgische exclusiviteitsvoorwaarde btw-vrijstelling niet geoorloofd

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑400/18 - ECLI:EU:C:2019:607 - 11-07-2019

Jurisprudentie

Ruitersport-coöperatie niet aangemerkt als ondernemer voor de btw

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/155 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2958 - 04-07-2019

Jurisprudentie

Ketentransacties / weigering vooraftrek als aantoonbaar sprake is van misbruik

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑273/18 - ECLI:EU:C:2019:588 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Doorvoer goederen / onregelmatigheden / btw in lidstaat eindbestemming

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑26/18 - ECLI:EU:C:2019:579 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Verleggingsregeling niet van toepassing omdat identiteit afnemer niet bekend is

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6074 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1920 - 26-04-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 (modernisering kleineondernemersregeling)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000073662 - 10-05-2019

Besluiten

Besluit over beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen / bijzonder overheidstoezicht

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-42405 - 22-03-2019

Besluiten

Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022764 - 22-02-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over ter beschikking stellen van personeel

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-22809 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 6 september 2017, BLKB2017-7334 (verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12854 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M (onderwijsvrijstelling)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12850 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van Voorschrift Tabel II (nultarief) met ingang van 2019

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-31107 - 13-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vouchers, telefoonkaarten en cadeaubonnen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-217731 - 14-12-2018

Besluiten

Verhoging kantineforfait voor sportverenigingen per 1 januari 2019

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-25921 - 14-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 5

BTW - 01-06-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Herkwalificatie sale-and-leaseback

BTW - 01-06-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 4

BTW - 01-05-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Compensatie onderlinge prestaties

BTW - 01-05-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 3

BTW - 01-04-2019 - Mr. A. Tissir

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 2

BTW - 01-02-2019 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Aantonen btw-vrijstelling bij export

BTW - 01-01-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 1

BTW - 01-01-2019 - A. Tissir

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 8

BTW - 01-12-2018 - T.A.G.J. van Montfort

...Meer