Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Derdenverzet artikel 435, lid 3 Rv: de laatste der Mohikanen

FB / BTW / IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180406 - 25-04-2018

Nieuws

Ecofin: versterking administratieve samenwerking op het gebied van de btw

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000056726 - 17-04-2018

Nieuws

Veelverzuimers btw-aangiften ontvangen brief Belastingdienst

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 13-04-2018

Nieuws

Besluit btw-teruggaaf zonnepanelen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 03-04-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Overdracht kantoorcomplex geen overdracht algemeenheid van goederen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00319 - ECLI:NL:GHARL:2018:3015 - 04-04-2018

Jurisprudentie

Niet aangegeven omzet / geen boete voor grove schuld als opzet is bewezen

BTW / VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/3530 en 16/3578 - ECLI:NL:RBGEL:2018:1623 - 11-04-2018

Jurisprudentie

Oostenrijk hief ten onrechte btw over intracommunautaire driehoekstransacties

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-580/16 - ECLI:EU:C:2018:261 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Aftrek van voorbelasting is ook achteraf nog mogelijk

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-140/17 - ECLI:EU:C:2018:273 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Verhuur van opslagruimten vrijgesteld van btw

BTW - Arrest Hoge Raad - 16/03303 - ECLI:NL:HR:2018:634 - 20-04-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering toelichting Tabel I bij Wet OB per 1 januari 2018

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-16288 - 22-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Intracommunautaire ketentransactie en onterecht in rekening gebrachte btw

BelastingMagazine - BTW - 01-04-2018 - A. Tissir

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 2

BelastingMagazine - BTW - 01-03-2018 - T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Ruimere toepassing factuurvereisten

Fiscaal Advies - BTW - 01-03-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Thema Start onderneming: is de bv nog interessant?

Fiscaal Advies - IB / VPB / BTW - 01-01-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Kopen of huren?

Fiscaal Advies - BTW - 01-01-2018 - W. Ruizendaal

...Meer