Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

BNC-fiches EU-richtlijnen verleggingsregeling en definitief btw-systeem

BTW - Bericht Ministerie van Buitenlandse Zaken - BZDOC-52234699-76 - 13-07-2018

Nieuws

Bij overgang algemeenheid van goederen is koper niet gebonden aan btw-afspraken koper

BTW / WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT20180704 - 12-07-2018

Nieuws

Kamerbrief over Nederlandse regeling btw-tarief zeeschepen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000114635 - 05-07-2018

Nieuws

Ecofin 13 juli 2018 / algemene verleggingsregeling btw

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000111792 - 29-06-2018

Nieuws

Verslag Eurogroep en Ecofinraad juni 2018

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000109123 - 26-06-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen boete wegens niet voldoen aan suppletieplicht omdat geen aangifte is gedaan

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/3317 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2759 - 12-07-2018

Jurisprudentie

Bezwaren tegen voldoening op aangifte terecht niet-ontvankelijk verklaard

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/3264 t/m 17/3268 - ECLI:NL:RBNNE:2018:226 - 16-01-2018

Jurisprudentie

Niet voldoen aan suppletieplicht is geen strafbaar feit

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-003061-16 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2879 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Bewijs van feit dat goederen zijn uitgevoerd buiten de EU / TIR-carnets

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-495/17 - ECLI:EU:C:2018:573 - 12-07-2018

Jurisprudentie

Geen btw-teruggaaf voor (achteraf) vrijgestelde arts-acupuncturist

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/4434 t/m 17/4440 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1781 - 08-05-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (toepassing KOR)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-71700 - 03-07-2018

Besluiten

Actualisering besluit over de maatstaf van heffing voor de btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018/84956 - 29-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Intrekking drie besluiten omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5012 - 23-04-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 4

Fiscaal Advies - IB / BTW - 01-07-2018 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

ABC-tje in de omzetbelasting

Fiscaal Advies - BTW - 01-07-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 5

BelastingMagazine - BTW - 01-07-2018 - Mr. A. Tissir

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 4

BelastingMagazine - BTW - 01-05-2018 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Wel of geen omzetbelasting

Fiscaal Advies - BTW - 01-05-2018 - W. Ruizendaal

...Meer