Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Zoeken van potentiële verzekerden door callcenter vrijgesteld van btw-heffing

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20180903 - 13-09-2018

Nieuws

Proef btw-aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 12-09-2018

Nieuws

Kamervragen over artikel 'Verhoog de btw op drinkwater niet'

BTW - Tweede Kamer - 2018Z15156 - 04-09-2018

Nieuws

Richtlijn permanente ondergrens normaal btw-tarief tijdig geïmplementeerd

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018/912/EU - 24-08-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Kunstvoorwerpen verworven van makers uit andere lidstaten / winstmargeregeling

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-264/17 - ECLI:EU:C:2018:722 - 13-09-2018

Jurisprudentie

Geen bezwaar en beroep tegen beslissing inzake aangifte na naheffingsaanslag

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/815 - ECLI:NL:RBNNE:2018:3227 - 21-08-2018

Jurisprudentie

Verwervingen door 'inactief' verklaarde belastingplichtige / recht op btw-aftrek

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-69/17 - ECLI:EU:C:2018:703 - 12-09-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over het btw-neutraliteitsbeginsel

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-446/18 - 15-08-2018

Jurisprudentie

Exploitant callcenter / btw-vrijstelling voor met verzekering samenhangende diensten

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/8476 en 16/8477 - ECLI:NL:RBZWB:2017:8607 - 29-12-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (toepassing KOR)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-71700 - 03-07-2018

Besluiten

Actualisering besluit over de maatstaf van heffing voor de btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018/84956 - 29-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Intrekking drie besluiten omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5012 - 23-04-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 6

BelastingMagazine - BTW - 01-08-2018 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Voorstel voor ingrijpende aanpassing van btw-richtlijn gepubliceerd

BelastingMagazine - BTW - 01-08-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 4

Fiscaal Advies - IB / BTW - 01-07-2018 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

ABC-tje in de omzetbelasting

Fiscaal Advies - BTW - 01-07-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 5

BelastingMagazine - BTW - 01-07-2018 - Mr. A. Tissir

...Meer