Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over CLO-vennootschappen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000014674 - 25-01-2021

Nieuws

Btw-id en ob-nummer in ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’

BTW - Belastingdienst - geen - 22-01-2021

Nieuws

Kamerbrief implementatievoorstel btw e-commerce

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000009117 - 20-01-2021

Nieuws

Nieuwe rekenhulp btw en auto beschikbaar

BTW - Belastingdienst - geen - 06-01-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vrijgestelde verhuur van muziekstudio's / geen belaste 'verhuur-plus'

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00772 - ECLI:NL:GHSHE:2021:114 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Toekenning vertragingsrente bij niet tijdige btw-teruggaaf

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-844/19 - ECLI:EU:C:2021:58 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Btw-heffing betreffende auteursrechten bij de uitvoering van muziekwerken

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-501/19 - ECLI:EU:C:2021:50 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief op arbeidscomponent verbouwingskosten schuren

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/1343 - ECLI:NL:RBNNE:2021:58 - 11-01-2021

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé / gevolgen voor btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2021:32 - 20-01-2021

Jurisprudentie

Verkoop gebouwen geen economische activiteit maar goed beheer privévermogen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑655/19 - ECLI:EU:C:2021:40 - 20-01-2021

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor diensten op het gebied van bewindvoering

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00452, 20/00453, 20/00454, 20/00455, 20/00456, 20/00457 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2554 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Gigoloservice via website / prestaties gekwalificeerd als bemiddelingsdienst

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01129, 19/01130, 19/01131 - ECLI:NL:GHARL:2021:71 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Compensatie van btw op re-integratietrajecten / bindende afspraak

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01696, 19/01697, 19/01698, 19/01699 - ECLI:NL:GHARL:2021:81 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Btw-plicht / erkenning van advocaat als instelling van sociale aard?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑846/19 - ECLI:EU:C:2021:17 - 14-01-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Toelichting snelle oplossingen btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-25514 - 08-12-2020

Besluiten

Besluit herzienings-btw n.a.v. Gebruiksvee-arresten

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-11911 - 27-12-1999

Besluiten

Geactualiseerd besluit over heffing privégebruik auto en toepassing BUA

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4366 - 25-06-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 11 juli 2012, BLKB 2012 / 639M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-20734 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over marge- en globalisatieregeling

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 25271 - 20-12-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Besluit quick fixes

BTW - 15-01-2021 - mr. N. Idrissi

Vakliteratuur

Aftrek van voorbelasting bij een holdingmaatschappij?

BTW - 01-12-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de omzetbelasting

BTW - 01-10-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Aftrek aan de hand van statistische gegevens

BTW - 01-09-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Afkoop contractuele verplichtingen

BTW - 01-10-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Tijdelijke overbrenging van pallets geen ICL

BTW - 01-06-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Prestaties tegen kostendekkende vergoeding

BTW - 01-06-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Btw-aftrek bij gemengd gebruik

BTW - 01-03-2020 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Coronamaatregelen voor de btw

BTW - 01-05-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Het coronavirus en de btw

BTW - 01-04-2020 - N. Idrissi

...Meer