Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Schadevergoeding van werkgever wegens onheuse behandeling vormt belast loon

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200701 - 01-07-2020

Nieuws

1e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2021' verschijnt in september

Alg / LB - Belastingdienst - geen - 29-06-2020

Nieuws

WAB: leg arbeidscontract schriftelijk vast vóór 1 juli

LB - Belastingdienst - geen - 12-06-2020

Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

LB - Belastingdienst - geen - 02-06-2020

Nieuws

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd: loonheffingen

LB - Belastingdienst - geen - 12-05-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Onterechte naheffing privégebruik bestelauto / voldaan aan bewijsopdracht

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00949 - ECLI:NL:GHARL:2020:4170 - 26-05-2020

Jurisprudentie

Naheffingsaanslag LB niet strijdig met onschuldpresumptie / dienstbetrekking

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00277 t/m 19/00280 - ECLI:NL:GHARL:2020:2992 - 15-04-2020

Jurisprudentie

Maatstaven vaststelling dienstbetrekking / toepassing pseudo-eindheffing

LB - Arrest Hoge Raad - 19/03059 - ECLI:NL:HR:2020:820 - 01-05-2020

Jurisprudentie

Afdrachtvermindering onderwijs ten onrechte toegepast / geen pleitbaar standpunt

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00355 en 19/00356 - ECLI:NL:GHDHA:2020:866 - 21-04-2020

Jurisprudentie

Geen heffingsrecht Nederland over pensioen voor inwoner België

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/8438 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1628 - 30-03-2020

Jurisprudentie

Uitkering is terug te voeren op dienstbetrekking ex-partner / inhouding loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1936 - ECLI:NL:RBNHO:2020:2492 - 09-04-2020

Jurisprudentie

Gebruikelijkloonregeling ten onrechte niet toegepast / geen grove schuld

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/694 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1425 - 26-03-2020

Jurisprudentie

Aanspraak levensloopregeling terecht belast bij overboeking naar pensioen-bv

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/404-19/3148 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1515 - 31-03-2020

Jurisprudentie

Uitleg Verdrag Nederland-Portugal ter zake van AOW-uitkering / prejudiciële vragen

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1920 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1814 - 17-04-2020

Jurisprudentie

Handelwijze niet in lijn met artikel 55 AWR / Hof verbindt hieraan geen gevolgen

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00541 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1021 - 19-03-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Prijs voor winnaar televisieprogramma is geen loon

LB - 01-06-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Corona-steunmaatregelen voor werkgevers

LB - 01-04-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Vergoeding voor uitvinding behoort tot loon

LB - 01-03-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Genietingsmoment werkkosten

LB - 01-02-2020 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wie zoet is, krijgt lekkers

LB - 01-01-2020 - G. Gelling

Vakliteratuur

Fiets van zaak alternatief voor woon-werkverkeer

LB - 01-11-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Belastingplan 2020: loonheffingen

LB - 01-09-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Hoge Raad oordeelt over gebruikelijkheidstoets

LB - 01-08-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Huur staat niet in de weg aan bijtelling

LB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

...Meer