Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Versobering of zelfs afschaffing 30%-regeling leidt tot onrust

Alg / LB - Redactie Nextens - NN20220518 - 18-05-2022

Nieuws

Nabetaling pensioen volledig belast in jaar van uitbetaling

IB / LB / P&L - Redactie Nextens - NN20220505 - ECLI:NL:GHSHE:2022:1116 - 06-04-2022

Nieuws

Nota van wijziging wetsvoorstel 'Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten'

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 35929 - 19-04-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Gerichte vrijstellingen behoren niet tot loon in de zin van artikel 32bb Wet LB 1964

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8238 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2660 - 16-05-2022

Jurisprudentie

Geen lager (gebruikelijk) loon / juiste naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00620, 20/00621 - ECLI:NL:GHARL:2022:3066 - 19-04-2022

Jurisprudentie

Gezagsverhouding ten aanzien van timmerlieden / inhoudingsplicht

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/6656 - ECLI:NL:RBZWB:2022:1794 - 07-04-2022

Jurisprudentie

Energiebedrijf voldoet aan voorwaarden doorbetaaldloonregeling

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/130, 19/630 - ECLI:NL:RBZWB:2022:1573 - 06-04-2022

Jurisprudentie

Geen recht op loonkostenvoordeel omdat juiste doelgroepverklaringen ontbreken

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/941 - ECLI:NL:RBNNE:2022:1054 - 07-04-2022

Jurisprudentie

Toepassing 30%-regeling; ingekomen werknemer / kortingsregeling

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/3021 - ECLI:NL:RBGEL:2022:812 - 16-02-2022

Jurisprudentie

Erotisch getinte diensten door agents / geen (fictieve) dienstbetrekking

LB - Arrest Hoge Raad - 21/03943 - ECLI:NL:PHR:2022:213 - 04-03-2022

Jurisprudentie

Tegemoetkoming voor wijziging pensioenstelsel / aanwijzing als eindheffingsloon

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/01050 - ECLI:NL:GHARL:2022:1961 - 15-03-2022

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing niet in strijd met vertrouwens- of zorgvuldigheidsbeginsel

LB / SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5085, 18/5086 - ECLI:NL:RBZWB:2022:966 - 16-03-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over verdeling privégebruik auto

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000071500 - 03-03-2022

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Alg / LB - 01-05-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

30 procent-regeling schrappen?

Alg / LB - 01-05-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Brutering immateriële schadevergoeding is belast loon

Alg / LB - 01-04-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Youngtimerregeling minder interessant

Alg / LB - 08-03-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

Hardheidsclausule bij privégebruik auto

LB - 01-02-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Youngtimerregeling minder interessant

LB - 10-01-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

Derdenonderzoek toelaatbaar voor gebruikelijkheidstoets bonusaandelen

LB - 01-01-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Voorlopig geen aanpassing aandelenoptieregeling

LB - 09-12-2021 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Vergoeding thuiswerken sympathiek?

LB - 28-11-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Thuiswerkkostenvergoeding een goed idee?

LB - 20-10-2021 - F. Belhaj

...Meer