Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Toelichting corona bij naheffingsaanslagen

LB / BTW - Belastingdienst - geen - 22-02-2021

Nieuws

Handreiking opname levenslooptegoed 2021 in aangifte loonheffingen

LB - Belastingdienst - geen - 22-02-2021

Nieuws

BIK / stand van zaken besprekingen met Europese Commissie en voortgang leidraad

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000024680 - 12-02-2021

Nieuws

Bijtelling auto in 2021

Auto / LB - Belastingdienst - geen - 11-02-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Voor het claimen van een LKV is de ingediende loonaangifte beslissend

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1816 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11623 - 23-12-2020

Jurisprudentie

Pensioenaanspraken terecht tot loon dga gerekend

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00486, 19/00487, 19/00488 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2730 - 01-12-2020

Jurisprudentie

Letselschadevergoeding voor brandweervrijwilliger behoort tot loon

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01322 - ECLI:NL:GHARL:2021:652 - 26-01-2021

Jurisprudentie

Crisisheffing over voordeel i.v.m. aandelentoekenning / 'eigen loon'

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00974 - ECLI:NL:GHARL:2021:395 - 19-01-2021

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing inzake privégebruik auto’s door uitzendkrachten

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00693, 19/00694, 19/00695 - ECLI:NL:GHDHA:2021:51 - 13-01-2021

Jurisprudentie

Betalingen deels aangemerkt als eindheffingsloon / geen teruggave loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/106 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5443 - 30-09-2020

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing wegens privégebruik auto

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/62 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9683 - 14-10-2020

Jurisprudentie

30%-regeling niet van toepassing op nabetaling

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5133 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9072 - 25-09-2020

Jurisprudentie

Recht op na-indexatie pensioen is in 2012 prijsgegeven / naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00537 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2003 - 02-10-2020

Jurisprudentie

Toegekende schadevergoeding is causaal toe te rekenen aan dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/96 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7995 - 20-10-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De uitzendkracht en zijn auto

LB - 26-02-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Het gaat om de feiten

LB - 01-01-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Beloningen voor bestuurder kwalificeren niet als aandelenoptierechten

LB - 15-01-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Partijbedoeling speelt geen rol bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

LB - 01-12-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Claimen toepassing 30 procent-regeling door werknemer fiscaal niet afdwingbaar

LB - 01-09-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Naheffingsaanslagen loonheffingen terecht

LB - 01-10-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Thuiswerken, onbelaste vergoeding mogelijk?

LB - 01-10-2020 - G. Gelling

Vakliteratuur

Prijs voor winnaar televisieprogramma is geen loon

LB - 01-06-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Corona-steunmaatregelen voor werkgevers

LB - 01-04-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Vergoeding voor uitvinding behoort tot loon

LB - 01-03-2020 - drs. F. Belhaj

...Meer