Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Overige fiscale maatregelen 2021 / nota n.a.v. het verslag Eerste Kamer

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 35573 - 03-12-2020

Nieuws

Voorlopige bedragen AOW-franchises en maximum pensioengevend loon

IB / LB - Belastingdienst - V&A 20-009 - 30-11-2020

Nieuws

Wanneer start de handhaving nu eindelijk?

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20201202 - 02-12-2020

Nieuws

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

LB - Belastingdienst - geen - 30-11-2020

Nieuws

Corona afspraken met Duitsland over grensarbeiders verlengd tot eind 2020

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20201130 - 30-11-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing wegens privégebruik auto

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/62 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9683 - 14-10-2020

Jurisprudentie

30%-regeling niet van toepassing op nabetaling

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5133 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9072 - 25-09-2020

Jurisprudentie

Recht op na-indexatie pensioen is in 2012 prijsgegeven / naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00537 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2003 - 02-10-2020

Jurisprudentie

Toegekende schadevergoeding is causaal toe te rekenen aan dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/96 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7995 - 20-10-2020

Jurisprudentie

Voordeel uit managementparticipatie terecht in 2014 als loon in heffing betrokken

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1318 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4580 - 31-08-2020

Jurisprudentie

Arbeidsverhouding kwalificeert als privaatrechtelijke dienstbetrekking

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00360 - ECLI:NL:GHARL:2020:7357 - 15-09-2020

Jurisprudentie

Werkkostenregeling n.v.t. op bonusaandelen / niet voldaan aan gebruikelijkheidstoets

LB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 19/00463 en 19/00464 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1562 - 11-08-2020

Jurisprudentie

Terechte naheffingsaanslagen loonheffingen en vergrijpboetes voor uitzendbureau

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00771 t/m 19/00778 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1551 - 25-08-2020

Jurisprudentie

Valse facturen betreffende van derden ingeleend personeel / naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5050 t/m 19/5052 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5462 - 25-07-2020

Jurisprudentie

Loon over maand voor diensttijd- en overlijdensvrijstelling

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00244 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1315 - 14-07-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Claimen toepassing 30 procent-regeling door werknemer fiscaal niet afdwingbaar

LB - 01-09-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Naheffingsaanslagen loonheffingen terecht

LB - 01-10-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Thuiswerken, onbelaste vergoeding mogelijk?

LB - 01-10-2020 - G. Gelling

Vakliteratuur

Prijs voor winnaar televisieprogramma is geen loon

LB - 01-06-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Corona-steunmaatregelen voor werkgevers

LB - 01-04-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Vergoeding voor uitvinding behoort tot loon

LB - 01-03-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Genietingsmoment werkkosten

LB - 01-02-2020 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wie zoet is, krijgt lekkers

LB - 01-01-2020 - G. Gelling

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Fiets van zaak alternatief voor woon-werkverkeer

LB - 01-11-2019 - G. Gelling

...Meer