Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief met reactie op SCP-rapport "Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet"

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000150513 - 10-09-2018

Nieuws

Managementvergoeding is loon en geen winst uit onderneming

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180902 - 12-09-2018

Nieuws

Brochure over Wet aanpak schijnconstructies geactualiseerd

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 10-09-2018

Nieuws

Kabinet stopt met uitwerken plan voor loondispensatie in Participatiewet

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000151048 - 07-09-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over lage-inkomensvoordeel (LIV)

LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000140097 en 2018-0000140477 - 03-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Voor concernregeling (WKR) is juridische en economische eigendom aandelen vereist

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1325 - ECLI:NL:RBNHO:2018:545 - 31-01-2018

Jurisprudentie

Geen S&O-verklaring omdat sprake is van productieve of commerciële doeleinden

LB - Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven - 16/1273 - ECLI:NL:CBB:2018:423 - 14-08-2018

Jurisprudentie

Dienstbetrekking Poolse arbeidskrachten / geen inlening / naheffing en boetes

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03896 en 16/03897 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2188 - 18-05-2018

Jurisprudentie

Naheffingsaanslagen terecht opgelegd wegens correctie fictief loon

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/1066 en 18/1067 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9452 - 02-08-2018

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing vanwege niet verwerkte correctie S&O-verklaring

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/1854 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9451 - 02-08-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Op gezag van de (seks)inrichting

BelastingMagazine - LB - 01-08-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Wijziging gedifferentieerde sectorpremie

Fiscaal Advies - LB / SV - 01-07-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Versobering 30-procentregeling aangekondigd

BelastingMagazine - LB - 01-07-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Payrollconstructie leidt tot dienstverband

BelastingMagazine - LB - 01-07-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Onterecht verrekende loonheffing

BelastingMagazine - LB - 01-05-2018 - J. van den Beldt

...Meer