Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Handreiking voorwaarden lage WW-premie

Alg / LB - Belastingdienst - geen - 16-01-2020

Nieuws

Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

LB - Bericht Ministerie van SZW - geen - 15-01-2020

Nieuws

Dien los correctiebericht 2019 pas na 1 februari 2020 in

LB - Belastingdienst - geen - 15-01-2020

Nieuws

2e uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

LB - Belastingdienst - geen - 10-01-2020

Nieuws

De 2e uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

LB - Belastingdienst - geen - 10-01-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon voor directeur transportbedrijf niet te hoog vastgesteld

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00705 en 18/00706 - ECLI:NL:GHSHE:2020:63 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Gebreken loonadministratie horecaonderneming / terechte informatiebeschikking

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00931 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3320 - 27-11-2019

Jurisprudentie

Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's bij aannemersbedrijf

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00955 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3152 - 19-11-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffingsaanslagen loonheffingen en vergrijpboetes voor uitzendbureau

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/7431 - ECLI:NL:RBDHA:2019:13274 - 14-11-2019

Jurisprudentie

Vergoedingsregeling in verband met opbrengsten uit octrooi / genietingsmoment

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01093 - ECLI:NL:GHARL:2019:11014 - 24-12-2019

Jurisprudentie

Ingekomen werknemer voor toepassing 30%-regeling / aflopend verblijfsrecht

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00624 - ECLI:NL:GHAMS:2019:4616 - 29-10-2019

Jurisprudentie

Afdrachtvermindering onderwijs ten onrechte geclaimd / naheffing en boetes

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/475 - ECLI:NL:RBNHO:2019:9207 - 07-11-2019

Jurisprudentie

Kennelijk ongegrond beroep inzake bijtelling privégebruik auto

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2386 - ECLI:NL:RBZWB:2019:4541 - 18-10-2019

Jurisprudentie

Privégebruik auto's werknemers / terechte naheffing loonheffing en omzetbelasting

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/225, 19/227, 19/270, 19/271, 19/272 en 19/273 - ECLI:NL:RBDHA:2019:10788 - 30-09-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing inzake privégebruik auto’s door uitzendkrachten

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/228 en 19/229 en 19/230 - ECLI:NL:RBDHA:2019:10793 - 30-09-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Flexibel contract wordt duurder

LB - 01-10-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Belastingplan 2020: loonheffingen

LB - 01-09-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Hoge Raad oordeelt over gebruikelijkheidstoets

LB - 01-08-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Gedeelde smart is halve smart

LB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Flexibele arbeid duurder in 2020

LB - 01-06-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Huur staat niet in de weg aan bijtelling

LB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Een wereld van verschil

LB - 01-04-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Deliveroo-bezorger toch in dienstbetrekking

LB - 01-03-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

...Meer