Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Aan overheidswerknemers uitbetaalde dwangsommen vormen geen loon

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190502 - 10-05-2019

Nieuws

Loon of winst uit onderneming?

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190501 - 09-05-2019

Nieuws

Handreiking Vaste kostenvergoedingen aangepast

LB - Belastingdienst - geen - 03-05-2019

Nieuws

Selectieve betaling schuldeisers leidt niet zonder meer tot bestuurdersaansprakelijkheid

FB / LB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - 20190407 - 25-04-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Voormalige 8% vakantietoeslag kwalificeert niet als vrijgesteld loon

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/5425 - ECLI:NL:RBDHA:2019:1052 - 31-01-2019

Jurisprudentie

Juiste berekening grondslag pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/4972 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1153 - 19-03-2019

Jurisprudentie

Zwarte looninkomsten ondernemer terecht gecorrigeerd

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3774 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1140 - 19-03-2019

Jurisprudentie

Geen vrijwilliger in de zin van de Wet LB 1964 / geen giftenaftrek

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7236 - ECLI:NL:RBZWB:2019:862 - 22-02-2019

Jurisprudentie

Auto is ook tijdens vakanties ter beschikking gesteld / waarde geïmporteerde auto

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00356 - ECLI:NL:GHARL:2019:3102 - 09-04-2019

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing bij vermogensbeheerder i.v.m. belaste pensioenaanspraken

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/2437 en 17/5004 - ECLI:NL:RBNHO:2019:2501 - 15-03-2019

Jurisprudentie

Aansprakelijkstelling / Ontvanger maakt kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk

LB / BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00542 - ECLI:NL:GHARL:2019:2896 - 02-04-2019

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / is er sprake van een ernstig verwijt?

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 18/01266 - ECLI:NL:HR:2019:576 - 12-04-2019

Jurisprudentie

Anoniementarief terecht toegepast / niet voldaan aan mededelingsplicht boete

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3749 t/m 17/3753 - ECLI:NL:RBZWB:2018:7096 - 21-12-2018

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling / naheffingsaanslagen zijn niet verjaard

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00354 - ECLI:NL:GHSHE:2018:5255 - 13-12-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Een wereld van verschil

LB - 01-04-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Deliveroo-bezorger toch in dienstbetrekking

LB - 01-03-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gezagsverhouding tussen moeder en dochter

LB - 01-02-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Werken als zelfstandige

IB / LB - 01-01-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Niet bestaande rechtspersoon en crisisheffing

LB - 01-01-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 1

IB / LB - 01-01-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

...Meer