Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Standpunt over toepassing van het anoniementarief

LB - Belastingdienst - KG:204:2023:22 - 27-11-2023

Nieuws

Standpunt over excessieve vertrekvergoeding een bij in het buitenland wonende werknemer

LB - Belastingdienst - KG:041:2023:15 - 24-11-2023

Nieuws

Standpunt over correctie bij onjuiste toepassing 30%-regeling

LB - Belastingdienst - KG:204:2023:21 - 24-11-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Deliveroo moet pensioenpremies afdragen voor bezorgers

Alg / LB - Arrest Hoge Raad - 22/00968 - ECLI:NL:HR:2023:1622 - 24-11-2023

Jurisprudentie

Nederlandse regels voor waardeoverdracht pensioenen strijdig met VWEU

LB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑360/22 - ECLI:EU:C:2023:875 - 16-11-2023

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing bij ambachtelijke kipuitsnijderij wegens zwart betaalde lonen

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - SGR, 22/1404 - ECLI:NL:RBDHA:2023:16455 - 04-10-2023

Jurisprudentie

Juiste gebruikelijklooncorrecties / geen opzet wel grove schuld

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/2414 - ECLI:NL:RBNHO:2023:10744 - 19-04-2023

Jurisprudentie

Naheffing loonheffingen van ruim € 9 miljoen en vergrijpboetes

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/2324, 21/2325, 21/2327 - ECLI:NL:RBNHO:2023:10745 - 21-07-2023

Jurisprudentie

Belastingdienst voor € 1.570.966 benadeeld / 12 maanden onvoorwaardelijk

LB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 82/177656-21 - ECLI:NL:RBOBR:2023:4846 - 09-10-2023

Jurisprudentie

Thuis werken tijdens lockdown / onterechte naheffing loonheffing inzake reiskostenvergoeding

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 22/4347 - ECLI:NL:RBGEL:2023:4992 - 05-09-2023

Jurisprudentie

Uitkering houdt verband met dienstbetrekking en behoort tot loon

IB / LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00139 - ECLI:NL:GHSHE:2023:2198 - 05-07-2023

Jurisprudentie

Berekening buitenlands fiscaal loon van piloot en hoogte voorkomingsaftrek

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/1299, 21/3848, 22/51 - ECLI:NL:RBGEL:2023:4764 - 22-08-2023

Jurisprudentie

Inkomsten in verband met mountainbikeactiviteiten belast als loon

IB / LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00418 - ECLI:NL:GHSHE:2023:2201 - 05-07-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Loonheffingen / loon / vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-159595 - 21-06-2022

Besluiten

Loonheffingen / geactualiseerd besluit correctieverplichtingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-11248 - 23-05-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over verdeling privégebruik auto

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000071500 - 03-03-2022

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 24

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 07-12-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Duidelijkere regels voor zzp’ers

LB - 30-11-2023 - F. Belhaj

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 23

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 23-11-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 22

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 13-11-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 21

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 26-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Rentevergoeding of loon uit dienstbetrekking?

Alg / LB - 20-10-2023 - F. Belhaj

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 20

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 12-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 19

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 09-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Handhavingsplan arbeidsrelaties

LB - 28-09-2023 - G. Gelling

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 18

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 18-09-2023 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer