Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Verhoging vrije ruimte en renteloze lening

LB - Belastingdienst - geen - 17-11-2022

Nieuws

Uniforme uitvoeringstermijn voor alle oudedagsvoorzieningen in aantocht?

IB / LB / P&L - Redactie Nextens - NN20221109 - 04-11-2022

Nieuws

Premies Werkhervattingskas 2023

LB - Belastingdienst - geen - 05-09-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Loonheffing nabestaandenpensioen / privaatrechtelijke dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1571 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6309 - 28-10-2022

Jurisprudentie

Inbreng onderneming vof in bv; voor tegemoetkoming Wtl tellen verloonde uren vof mee

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/3424 - ECLI:NL:RBNNE:2022:3999 - 18-10-2022

Jurisprudentie

Geen heffingsrecht Nederland over pensioen voor inwoner België

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00314 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1224 - 08-04-2021

Jurisprudentie

100 uur taakstraf voor bestuurder bv die onjuiste aangiften loonheffingen deed

LB - Uitspraak Rechtbank Rotterdam - 83/087792-20 - ECLI:NL:RBROT:2022:9225 - 20-10-2022

Jurisprudentie

Geen recht op onbelaste reiskostenvergoedingen / terechte naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00001, 22/00002 - ECLI:NL:GHDHA:2022:1905 - 27-07-2022

Jurisprudentie

Juiste ingangsdatum 30%-bewijsregel / Inspecteur hoefde geen werkafspraken te maken

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/863 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5966 - 13-10-2022

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing met toepassing anoniementarief

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00613; 21/00614 - ECLI:NL:GHSHE:2022:3523 - 28-09-2022

Jurisprudentie

Niet voldaan aan cumulatieve voorwaarden tegemoetkoming LKV oudere werknemer

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00630 - ECLI:NL:GHDHA:2022:1647 - 06-07-2022

Jurisprudentie

Toepassing te hoge premiekorting / geen gewekt vertrouwen

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/2356 - ECLI:NL:RBGEL:2022:5069 - 29-08-2022

Jurisprudentie

Niet aangetoond dat met auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer privé is gereden

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/2377 - ECLI:NL:RBDHA:2022:7022 - 14-07-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Loonheffingen / loon / vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-159595 - 21-06-2022

Besluiten

Loonheffingen / geactualiseerd besluit correctieverplichtingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-11248 - 23-05-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over verdeling privégebruik auto

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000071500 - 03-03-2022

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Inflatiemaatregelen in loonsfeer

Alg / LB - 24-11-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 21

Alg / IB / LB / VPB - 26-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Beperking 30-procentregeling

Alg / LB - 19-10-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 20

Alg / IB / LB / VPB - 14-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 19

Alg / IB / LB / VPB - 02-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Verplichting om aangifte te doen met eHerkenning heeft wettelijke basis

Alg / LB - 10-08-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Contouren Belastingplan 2023 gepubliceerd

Alg / LB - 01-06-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

‘Agents’ erotische webcam- en telefoondiensten niet in dienstbetrekking werkzaam

LB - 06-07-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Alg / LB - 01-05-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

30 procent-regeling schrappen?

Alg / LB - 01-05-2022 - F. Belhaj

...Meer