Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over gebruikelijk loon

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000054382 - 23-04-2018

Nieuws

Kamervragen over kabinetsreactie op evaluatie werkkostenregeling

LB - Tweede Kamer - 34785 - 20-04-2018

Nieuws

Kabinetsreactie op evaluatie 30%-regeling / looptijd verkort van acht naar vijf jaar

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000061269 - 20-04-2018

Nieuws

Vof met 60 chauffeurs mist realiteitsgehalte: fictieve dienstbetrekking

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180404 - 19-04-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aan militair ambtenaar toegekende dwangsom kwalificeert niet als loon

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00544 - ECLI:NL:GHAMS:2018:1151 - 20-03-2018

Jurisprudentie

Geen aanmerkelijk belang /geen dienstbetrekking / geen (gebruikelijk) loon

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2656, 16/2657 en 16/2658 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1197 - 05-04-2018

Jurisprudentie

Introductie 150-kilometergrens in lopende 30%-regeling geen schending van artikel 1 EP

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/225, 17/226 en 17/227 - ECLI:NL:RBZWB:2018:1548 - 28-02-2018

Jurisprudentie

Beroepspraktijktraining chauffeurs transportbedrijf niet aannemelijk gemaakt

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 15/951 en 15/952 - ECLI:NL:RBNNE:2017:774 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Onterechte aanslag crisisheffing voor niet meer bestaande vennootschap

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03558 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1134 - 15-03-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Ondernemer tegen wil en dank?

BelastingMagazine - LB - 01-04-2018 - mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Naheffing werkgever, bezwaar werknemer?

BelastingMagazine - LB - 01-03-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Dienstbetrekking, gunstig of niet?

Fiscaal Advies - IB / LB - 01-03-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Hoe gebruikelijk is 'gebruikelijk' ? (2)

Fiscaal Advies - LB - 01-03-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Belastbaarheid gewonnen prijs in door werkgever georganiseerde loterij

Fiscaal Advies - LB - 01-01-2018 - G. Gelling

...Meer