Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Voortgang uitwerkingen maatregelen ‘werken als zelfstandigen’

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - 20190701 - 03-07-2019

Nieuws

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

LB - Bericht Ministerie van SZW - Geen - 19-06-2019

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over de youngtimerregeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000093708 - 14-06-2019

Nieuws

De commerciele waarde of het vermogen van de BV?

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190604 - 12-06-2019

Nieuws

Aan overheidswerknemers uitbetaalde dwangsommen vormen geen loon

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190502 - 10-05-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terechte naheffing pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00377 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1980 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Independent contractors staan in privaatrechtelijke dienstbetrekking

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00244 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1265 - 28-02-2019

Jurisprudentie

Werkkostenregeling / voldoet toekenning aandelen aan gebruikelijkheidstoets?

LB - Arrest Hoge Raad - 18/00955 - ECLI:NL:HR:2019:1197 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Werkkostenregeling van toepassing op bonusaandelen / gebruikelijkheidstoets

LB - Arrest Hoge Raad - 18/00926 - ECLI:NL:HR:2019:1050 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Naheffing wegens zwarte lonen naar aanleiding van klikbrief

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04315 - ECLI:NL:PHR:2019:506 - 14-05-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffing inzake gebruikelijk loon en voordeel niet verhaalde loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3418 - ECLI:NL:RBNHO:2019:5308 - 28-06-2019

Jurisprudentie

Zorgstichting paste ten onrechte de vrijwilligersregeling toe

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4169 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2807 - 25-06-2019

Jurisprudentie

Pseudo-eindheffing hoog loon over toekenning aandelenpakket

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4400 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2577 - 11-06-2019

Jurisprudentie

Nadere vaststelling hoogte gebruikelijk loon

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5125 - ECLI:NL:RBGEL:2019:1403 - 01-04-2019

Jurisprudentie

Arbeidsovereenkomsten i.p.v. overeenkomsten van opdracht / naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/1770 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1372 - 07-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Gedeelde smart is halve smart

LB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Flexibele arbeid duurder in 2020

LB - 01-06-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Huur staat niet in de weg aan bijtelling

LB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Een wereld van verschil

LB - 01-04-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Deliveroo-bezorger toch in dienstbetrekking

LB - 01-03-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gezagsverhouding tussen moeder en dochter

LB - 01-02-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Werken als zelfstandige

IB / LB - 01-01-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

...Meer