Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Fiscale aandachtspunten Brexit voor de werkgever en werknemer

IB / LB / SV - Redactie FiscaalTotaal - FT20210725 - 25-07-2021

Nieuws

Aanvraag 6e periode NOW vanaf 26 juli (update 20 juli)

Alg / LB - Belastingdienst - geen - 20-07-2021

Nieuws

Gebruikelijk loon en wettelijk minimumloon

LB - Belastingdienst - geen - 20-07-2021

Nieuws

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingsuitgaven

IB / LB - Belastingdienst - geen - 19-07-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Teruggave loonheffingen over AOW-uitkering / rentevergoeding

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/6255, 19/6256 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3246 - 23-06-2021

Jurisprudentie

Werkkostenregeling / gebruikelijkheidstoets / uitkomst landelijk derdenonderzoek

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03237 - ECLI:NL:PHR:2021:631 - 21-07-2021

Jurisprudentie

Geen gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen voor gezonde lunchmaaltijden

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/307, 20/309 - ECLI:NL:RBDHA:2021:6986 - 23-06-2021

Jurisprudentie

30%-regeling niet meer toegepast / juiste inhouding loonheffing

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00458, 20/00459, 20/00460, 20/00461 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1680 - 10-06-2021

Jurisprudentie

Terechte naheffing afdrachtvermindering onderwijs / geen begunstigend beleid

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01219, 18/01220, 18/01221, 18/01222 - ECLI:NL:GHARL:2021:5704 - 08-06-2021

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing bij publieke omroep / fictieve dienstbetrekking radiopresentator

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00261 - ECLI:NL:GHARL:2021:5707 - 08-06-2021

Jurisprudentie

Loonvoordeel ten aanzien van verkrijging certificaten van aandelen

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00048 - ECLI:NL:GHARL:2021:4948 - 25-05-2021

Jurisprudentie

Terechte bijtelling privégebruik Porsche en Mini Cooper / passende boete

FB / LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/396, 20/397 - ECLI:NL:RBNNE:2021:2057 - 21-05-2021

Jurisprudentie

Uitlening voetballers door Belgische aan Nederlandse club / heffing over tekengelden

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00599 - ECLI:NL:GHARL:2021:4878 - 18-05-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Gebruikelijk loon: normbedrag geldt per dienstbetrekking

LB - 01-06-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Schadevergoeding aan politieagent is deels belast

LB - 01-05-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Verzekeringsplicht versus gebruikelijk loon

LB - 06-05-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wettelijk minimumloon geldt niet als ondergrens voor gebruikelijk loon

LB - 01-04-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Letselschadevergoeding aan vrijwillige brandweerman is toch belast

LB - 01-02-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

De uitzendkracht en zijn auto

LB - 26-02-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Het gaat om de feiten

LB - 01-01-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Beloningen voor bestuurder kwalificeren niet als aandelenoptierechten

LB - 15-01-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Partijbedoeling speelt geen rol bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

LB - 01-12-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Claimen toepassing 30 procent-regeling door werknemer fiscaal niet afdwingbaar

LB - 01-09-2020 - drs. F. Belhaj

...Meer