Zoekresultaat

Volgende
Fiscale Cijfers

2.10.3 Tijdelijke afdrachtvermindering baangerelateerde investeringskorting (BIK)

LB - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Fiscale Cijfers

2.14 Werknemersverzekeringen en directeur-grootaandeelhouder

LB - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Fiscale Cijfers

2.21 Dienstverlening aan huis

LB - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Fiscale Cijfers

4.20.1 Afstandsverkopen binnen de EU

BTW - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Fiscale Cijfers

4.5 Levering van onroerende zaken en btw

BTW - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Fiscale Cijfers

4.9 Landbouwregeling (tot 2018)

BTW - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Fiscale Cijfers

3.22 CFC-regeling

VPB - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Fiscale Cijfers

6.2 Premies werknemersverzekeringen

SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Fiscale Cijfers

6.4 Wettelijk minimumloon

SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2021

Volgende