Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Besluit over studentenhuisvesting en afzien van integratieheffing

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2002/550M - 25-02-2002

Besluiten

Besluiten over BTW-gevolgen detachering van ambtenaren gepubliceerd

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - VB98/2532 en VB98/2533 - 27-11-1998

Besluiten

Herziening aftrek omzetbelasting bij lichamen en samenwerkingsverbanden die vóór 1 januari 2003 vallen onder paragraaf 8, onderdeel 4, respectievelijk paragraaf 10 Toelichting Gemeenten

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2003/2684M - 19-12-2003

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-218130 - 21-12-2016

Besluiten

Actualisering van het beleid voor de toepassing van de Wet op het BTW-compensatiefonds

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/175M - 25-01-2012

Besluiten

Goedkeuring onbelaste terbeschikkingstelling van personeel voor de btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2007/347M - 14-03-2007

Besluiten

Het uitvoeren van straatwerken ten behoeve van openbare nutsbedrijven

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2003/3098M - 19-02-2004

Volgende