Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Toepassing meestbegunstigingsclausule in het belastingverdrag met Zuid-Afrika

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/04584 - ECLI:NL:HR:2019:57 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Weigering aftrek van voorbelasting bij fictieve handelingen?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑712/17 - ECLI:EU:C:2019:35 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Lidstaat van inning van de belastingen op verzekeringspremies

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑74/18 - ECLI:EU:C:2019:33 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Vervalregel bij btw-teruggaafverzoek / geen dwingende termijn

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑133/18 - ECLI:EU:C:2019:37 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Btw-fraude / onrechtmatig verkregen telefoontaps / Bulgaarse regeling Unieproof

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑310/16 - ECLI:EU:C:2019:30 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Duidelijkheid over te verstrekken informatie i.v.m. aanvraag AEO-status

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑496/17 - ECLI:EU:C:2019:26 - 16-01-2019

Jurisprudentie

Maaltijdbezorger nog steeds in dienstbetrekking

Alg - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - 7044576 CV EXPL 18-14763 - ECLI:NL:RBAMS:2019:198 - 15-01-2019

Jurisprudentie

Teruggaafverzoek accijns terecht afgewezen / uitleg begrip bedrijfsvoorraad

Alg - Arrest Hoge Raad - 17/00916 - ECLI:NL:HR:2019:35 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met verdragen

LB - Arrest Hoge Raad - 17/04934 - ECLI:NL:HR:2019:1 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Naheffing wegens het voorhanden hebben van onverzegelde sigaretten

Alg - Arrest Hoge Raad - 17/02108 - ECLI:NL:HR:2019:29 - 11-01-2019

Volgende