Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Uitzicht belemmerende boom verlaagde heffingsgrondslag OZB met 30 procent

Alg - Arrest Hoge Raad - 34.529 - 12-05-1999

Jurisprudentie

Kosten woongedeelte boerderij zijn geen bedrijfskosten

Alg - Arrest Hoge Raad - 32.268 - 18-06-1997

Jurisprudentie

Perceel met pijpleiding en caravan had waarde voor Wet WOZ

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 98/03050 - 02-02-2000

Jurisprudentie

Studiefinanciering en recht op kinderbijslag voorkwamen aftrek buitengewone lasten

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 96/01060 - 19-03-1998

Jurisprudentie

Geen aftrek voorbelasting voor kosten IB-procedures dga

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03864 en 16/03865 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1397 - 30-03-2018

Volgende