Zoekresultaat

Volgende
Nieuws

Heffing en inning premies sociale verzekeringen per 1 januari 2006 overgeheveld van het UWV naar de Belastingdienst / uniform loonbegrip treedt per 1 januari 2005 in werking

SV - Bericht Ministerie van SZW - Proj/Walvis/Sub/04/22268 - 30-03-2004

Nieuws

Aanpassingen verzekeringsplicht volksverzekeringen op komst

SV - Bericht Ministerie van SZW - 98/09 - 30-10-1998

Nieuws

Minister Asscher beantwoordt vragen Eerste Kamer over wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies

LB / SV - Wetgeving - 34 108, nr. E en 2015-0000114945 - 23-04-2015

Nieuws

'Nederbelgische' programmeerder met Belgische woonplaats is in Nederland premieplichtig

LB / SV - Redactie FiscaalTotaal - FT161003 - 13-10-2016

Volgende