Zoekresultaat

Volgende
Nieuws

Jeugdwerkloosheid wordt bestreden met belastingkorting en scholingspremie

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 03/095 - 30-06-2003

Nieuws

Heffing en inning premies sociale verzekeringen per 1 januari 2006 overgeheveld van het UWV naar de Belastingdienst / uniform loonbegrip treedt per 1 januari 2005 in werking

SV - Bericht Ministerie van SZW - Proj/Walvis/Sub/04/22268 - 30-03-2004

Nieuws

Eenduidige loonaangifte van de baan

LB - Bericht Ministerie van SZW - RUA2010/22733 - 30-11-2010

Nieuws

Algemene bijstandswet verruimd voor zelfstandigen

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 98/111 - 30-06-1998

Nieuws

Vanaf 2014 geen export kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten EU

Alg - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 30-09-2011

Nieuws

Aanpassingen verzekeringsplicht volksverzekeringen op komst

SV - Bericht Ministerie van SZW - 98/09 - 30-10-1998

Nieuws

Afschaffing ouderschapsverlofkorting wordt niet in het Belastingplan 2012 opgenomen

Alg - Bericht Ministerie van SZW - ASEA/CSI/2011/12654 - 08-07-2011

Volgende