Zoekresultaat

Nieuws

Wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Alg - Bericht Ministerie van BZK - n.v.t. - 30-06-2017

Nieuws

Benoeming vice-president belastingkamer Hoge Raad

Alg - Bericht Ministerie van BZK - n.v.t. - 30-06-2017

Nieuws

Basishuurverhoging per 1 juli 2015 maximaal 2,5%

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 2015-01 - 26-01-2015

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over eHerkenning

LB - Bericht Ministerie van BZK - 2019-0000665073 - 19-12-2019

Nieuws

Gehandicaptenvoorzieningen soms ook waardeverhogend voor WOZ

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 2989902450 - 25-11-1998

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over toegang tot DigiD voor Nederlanders in het buitenland

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 2015-0000225988 - 22-04-2015

Nieuws

Kamerbrief over voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 2017-0000420325 - 11-09-2017