Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

§ 4. Heffing

01-01-2005 - Wet financiering volksverzekeringen - Hoofdstuk II. De financiering van de verplichte volksverzekeringen

Wettekst

Artikel 3. Heffingspercentage bij verschillende premiepercentages

01-01-2002 - Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 - Artikel 3. Heffingspercentage bij verschillende premiepercentages

Wettekst

Artikel 7b

01-01-2017 - Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 - Artikel 7b

Wettekst

Artikel 4. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

01-01-2002 - Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 - Artikel 4. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

Wettekst

Artikel 8. Vermogen

01-01-2006 - Invoeringswet Wet werk en bijstand - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 7

01-01-2005 - Wet financiering volksverzekeringen - Hoofdstuk II. De financiering van de verplichte volksverzekeringen

Wettekst

Artikel 11. Citeertitel

01-01-2002 - Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 - Artikel 11. Citeertitel

Volgende