Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Besluit over VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/2201M - 17-12-2013

Besluiten

Actualisering besluit vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1033M - 23-06-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vervoer, reiskostenvergoedingen en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014-644M - 20-05-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0106M - 21-01-2015

Besluiten

Aanpassing BTW-vrijstelling beroepsonderwijs en aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting bij interne reorganisaties

BTW / WBR / VPB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DB/2013/226M - 14-06-2013

Besluiten

Geactualiseerd besluit over de fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen en het privégebruik van een auto van de zaak / Weekers tekent cassatie aan tegen lunchkilometers-uitspraak

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/6957M - 19-12-2010

Besluiten

Actualisering besluit over reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0188M - 20-03-2015

Besluiten

Geactualiseerd verzamelbesluit over lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/816 - 03-06-2014

Besluiten

Bijstellingsregelingen directe belastingen, accijns, bpm en mrb 2016

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2015/446M en IZV2015/1060 - 30-12-2015

Volgende