Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/2015 - ECLI:NL:RBDHA:2020:3848 - 23-04-2020

Jurisprudentie

Vermindering aansprakelijkstelling voormalig bestuurder voor OB en heffingsrente

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03488 en 16/03499 - ECLI:NL:GHSHE:2018:4027 - 27-09-2018

Jurisprudentie

Bestuurder aansprakelijk voor niet voldane omzetbelasting

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00074 - ECLI:NL:GHSHE:2020:229 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Betwisting bestuurdersaansprakelijkheid / op de zaak betrekking hebbende stukken

Alg - Arrest Hoge Raad - 19/00062 - ECLI:NL:HR:2020:1107 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / geen tijdige melding betalingsonmacht

FB / LB - Arrest Hoge Raad - 14/00777 - ECLI:NL:HR:2016:350 - 04-03-2016

Jurisprudentie

Inspecteur handelde onzorgvuldig bij aansprakelijkstelling / terugwijzing

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/2424 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4180 - 03-12-2020

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid: melding betalingsonmacht niet aannemelijk gemaakt

FB / LB / BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/ 8281 - ECLI:NL:RBDHA:2015:6897 - 13-05-2015

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingadviseur

FB / LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 14/238 - ECLI:NL:RBZWB:2014:7465 - 30-10-2014

Jurisprudentie

Ingehuurde arbeidskrachten / terechte aansprakelijkstelling

Alg - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/730 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1348 - 22-03-2021

Volgende