Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 35a. Tijdsbeslag bestuurders en toezichthouders

01-01-2019 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 7. Geschiktheid, betrouwbaarheid en tijdsbeslag

Wettekst

Artikel 4.44. Betalingstijdstip aftrekbare kosten

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 3.119e. Kortstondig afwijken van aflossingsschema en betalingsregelingen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 6.5. Afkoop alimentatie door betaling lijfrentepremie

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.6. Verrekening van pensioenrechten door betaling lijfrentepremie

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 3.27. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar en betaling

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 10a.20. Overgangsbepaling teruggave van of nagekomen betaling ter zake van uitgaven voor monumentenpanden

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 10A. Overig overgangsrecht ten gevolge van wijzigingswetten

Volgende