Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 4.44. Betalingstijdstip aftrekbare kosten

01-01-2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 4.44. Betalingstijdstip aftrekbare kosten

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 35a. Tijdsbeslag bestuurders en toezichthouders

01-01-2018 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 7. Geschiktheid, betrouwbaarheid en tijdsbeslag

Wettekst

Artikel 35a. Tijdsbeslag bestuurders en toezichthouders

01-01-2019 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 7. Geschiktheid, betrouwbaarheid en tijdsbeslag

Wettekst

Artikel 3.119e. Kortstondig afwijken van aflossingsschema en betalingsregelingen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.119e. Kortstondig afwijken van aflossingsschema en betalingsregelingen

01-01-2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.120a. Aftrekbare kosten restschuld vervreemde eigen woning

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 4.23. Verkrijgingsprijs bij ontstaan aanmerkelijk belang na verkrijging

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 3.120a. Aftrekbare kosten restschuld vervreemde eigen woning

01-01-2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 4.23. Verkrijgingsprijs bij ontstaan aanmerkelijk belang na verkrijging

01-01-2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Volgende