Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Betalingsonmacht rechtspersoon inzake griffierecht / naheffing gebruikelijk loon

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2267, 16/2268, 16/2269 en 16/2270 - ECLI:NL:RBNNE:2018:889 - 15-03-2018

Jurisprudentie

Bestuurder voor € 293.425 aanprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden van failliete BV

LB / BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 13/1208 - ECLI:NL:RBNNE:2014:5411 - 30-10-2014

Jurisprudentie

Geen aanmerkelijk belang /geen dienstbetrekking / geen (gebruikelijk) loon

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2656, 16/2657 en 16/2658 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1197 - 05-04-2018

Jurisprudentie

Buitengrens door bestuurder niet overschreden / vernietiging aansprakelijkstelling

LB / BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2134 - ECLI:NL:RBNNE:2018:3631 - 11-09-2018

Jurisprudentie

BV terecht als inlener aansprakelijk gesteld voor door uitleners niet betaalde LH/PVV

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 14/4718 en 14/4719 - ECLI:NL:RBNNE:2016:1742 - 12-04-2016

Jurisprudentie

Geen beroep mogelijk tegen beslissing verzoek om ambtshalve teruggaaf

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/3592, 17/3593 en 17/3594 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2478 - 28-06-2018

Jurisprudentie

Geen boete wegens niet voldoen aan suppletieplicht omdat geen aangifte is gedaan

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/3317 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2759 - 12-07-2018

Jurisprudentie

Duitse verhuurder van kansspelautomaten in Nederland / belastingplicht voor KSB

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/122 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3367 - 01-08-2019

Jurisprudentie

Betaling houdt verband met franchiseovereenkomst en is belast met omzetbelasting

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 12/803 - ECLI:NL:RBNNE:2014:2925 - 12-06-2014

Jurisprudentie

Afdrachtvermindering onderwijs / beroepspraktijkvorming / formele eisen

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 15/4848 t/m 15/4851 en 15/4852 t/m 15/4855 - ECLI:NL:RBNNE:2018:552 - 20-02-2018

Volgende