Zoekresultaat

Jurisprudentie

CV is een kapitaalvennootschap in de zin van richtlijn 2008/7 (indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal)

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-357/13 - ECLI:EU:C:2015:253 - 22-04-2015

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over heffing van assurantiebelasting in grensoverschrijdende situaties

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-74/18 - 21-03-2018