Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over uitleg 'uiteindelijk gerechtigde' bij doorstroomvennootschappen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-116/16 - N.n.b. - 18-07-2016

Jurisprudentie

Spaanse regeling voor top voetbalclubs kwalificeert niet als staatssteun

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑865/16 - ECLI:EU:T:2019:113 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Vrijheid van vestiging / grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-106/16 - ECLI:EU:C:2017:804 - 25-10-2017

Jurisprudentie

Weigering belastingkrediet voor foreign income dividend / toekenning rechtsmiddelen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑628/15 - ECLI:EU:C:2017:687 - 14-09-2017

Jurisprudentie

Bulgaarse bronheffing-interestregeling strijdig met VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-553/16 - 08-12-2016

Jurisprudentie

Deense beperking van belastingvrijstelling strijdig met vrijheid van vestiging

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-593/14 - ECLI:EU:C:2016:984 - 21-12-2016

Jurisprudentie

Duitsland mag inbreng door niet aldaar gevestigde vennootschap in beginsel anders behandelen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-164/12 - ECLI:EU:C:2014:20 - 23-01-2014

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag: Zweedse renteaftrekbeperking strijdig met art. 49 VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-484/19 - 08-08-2019

Jurisprudentie

Duitse transferpricingregels in beginsel niet strijdig met VWEU; rechtvaardiging

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑382/16 - ECLI:EU:C:2018:366 - 31-05-2018

Volgende