Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Recht op gezinsbijslag voor gezinsleden die in andere lidstaat wonen / voorwaarden

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑322/17 - ECLI:EU:C:2019:102 - 07-02-2019

Jurisprudentie

Geen AOW-opbouw voor Britse vrouw die bij het in Amsterdam gevestigde Amerikaans consulaat werkt

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-179/13 - ECLI:EU:C:2015:12 - 15-01-2015

Jurisprudentie

Werknemers met Duitse mini-jobs zijn in Nederland niet verzekerd

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑95/18 en C‑96/18 - ECLI:EU:C:2019:767 - 18-09-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over status E101-verklaring bij fraude

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-370-17 - 23-02-2018

Jurisprudentie

Franse regeling betreffende bijdrage aan sociale zekerheid geoorloofd

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-45/17 - ECLI:EU:C:2018:18 - 18-01-2018

Jurisprudentie

Weigering toelage aan topsporter / discriminatie op grond van nationaliteit

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑447/18 - ECLI:EU:C:2019:1098 - 18-12-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag over coördinatie van socialezekerheidsstelsels

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-372/18 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Regeling van Verenigd Koninkrijk betreffende kinderbijslag en child tax credit vormt geen verboden discriminatie

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-308/14 - ECLI:EU:C:2016:436 - 14-06-2016

Jurisprudentie

Franse solidariteitsverzekering kwalificeert als sociale verzekering

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑372/18 - ECLI:EU:C:2019:206 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Werkloze grensarbeider kan alleen in zijn woonland werkloosheidsuitkering krijgen

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-443/11 - ECLI:EU:C:2013:224 - 11-04-2013

Volgende