Zoekresultaat

Jurisprudentie

Fiscale en strafrechtelijke sancties bij niet-betaling btw / ne-bis-in-idembeginsel

FB / BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-524/15 - ECLI:EU:C:2018:197 - 20-03-2018

Jurisprudentie

Mogelijkheid om op verzoek gegevens uit administratief dossier te ontvangen

FB / BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-298/16 - ECLI:EU:C:2017:843 - 09-11-2017

Jurisprudentie

Geen automatisch opschorting tenuitvoerlegging / schending recht te worden gehoord?

FB / BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑276/16 - ECLI:EU:C:2017:1010 - 20-12-2017