Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over overgang van onderneming

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-17/18 - 13-02-2018

Jurisprudentie

Fiscale en strafrechtelijke sancties bij niet-betaling btw / ne-bis-in-idembeginsel

FB / BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-524/15 - ECLI:EU:C:2018:197 - 20-03-2018

Jurisprudentie

Poolse sanctie op onjuiste btw-betaling of teruggaaf strijdig met VWEU?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-935/19 - 12-02-2020

Jurisprudentie

Artikel 273 Btw-richtlijn verzet zich niet tegen het stellen van zekerheden

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-534/16 - ECLI:EU:C:2017:820 - 26-10-2017

Jurisprudentie

Betaalplan via automatische incasso voor tandheelkundige zorg niet vrijgesteld

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-5/17 - ECLI:EU:C:2018:592 - 25-07-2018

Jurisprudentie

Toepassing btw-vrijstelling bij gemeenschappelijke beleggingsfondsen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-464/12 - ECLI:EU:C:2014:139 - 13-03-2014

Jurisprudentie

Ontstaan van een douaneschuld / aftrek btw vervoerder bij invoer

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-187/14 - ECLI:EU:C:2015:421 - 25-06-2015

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over tijdstip verschuldigdheid belaste (bouw)diensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-224/18 - 16-05-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over vergoeding voor Poolse curatoren (met of zonder btw?)

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-745/18 - 23-01-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over doorberekening van nagevorderde btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-8/17 - 13-02-2017

Vorige | Volgende