Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Betaling van "zorgforfait" door nationale zorgverzekering aan instellingen voor huisvesting van afhankelijke ouderen belast met btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-151/13 - ECLI:EU:C:2014:185 - 27-03-2014

Jurisprudentie

Verlaging heffingsmaatstaf btw in geval van niet-betaling / fiscale neutraliteit

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑672/17 - ECLI:EU:C:2018:989 - 06-12-2018

Jurisprudentie

Fiscale en strafrechtelijke sancties bij niet-betaling btw / ne-bis-in-idembeginsel

FB / BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-524/15 - ECLI:EU:C:2018:197 - 20-03-2018

Jurisprudentie

Poolse sanctie op onjuiste btw-betaling of teruggaaf strijdig met VWEU?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-935/19 - 12-02-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over overgang van onderneming

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-17/18 - 13-02-2018

Jurisprudentie

Artikel 273 Btw-richtlijn verzet zich niet tegen het stellen van zekerheden

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-534/16 - ECLI:EU:C:2017:820 - 26-10-2017

Jurisprudentie

Betaalplan via automatische incasso voor tandheelkundige zorg niet vrijgesteld

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-5/17 - ECLI:EU:C:2018:592 - 25-07-2018

Jurisprudentie

Toepassing btw-vrijstelling bij gemeenschappelijke beleggingsfondsen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-464/12 - ECLI:EU:C:2014:139 - 13-03-2014

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over tijdstip verschuldigdheid belaste (bouw)diensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-224/18 - 16-05-2018

Jurisprudentie

Ontstaan van een douaneschuld / aftrek btw vervoerder bij invoer

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-187/14 - ECLI:EU:C:2015:421 - 25-06-2015

Vorige | Volgende