Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen vrijstelling van btw voor verleende kaartbetalingsdiensten bij verkoop bioscoopkaartjes

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-607/14 - ECLI:EU:C:2016:355 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkheid btw-schuld incl. vertragingsrente / wetenschap niet-afdracht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑4/20 - ECLI:EU:C:2021:397 - 20-05-2021

Jurisprudentie

Hongaarse sanctieregeling tolgeld strijdig met evenredigheidsvereiste

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑497/15 en C-498/15 - ECLI:EU:C:2017:229 - 22-03-2017

Jurisprudentie

Fiscale btw-eenheid / normeringsbevoegdheid nationale wetgever?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-141/20 - 15-05-2020

Jurisprudentie

Nieuwe Italiaanse sanctieregeling niet strijdig met Unierecht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-574/15 - ECLI:EU:C:2018:295 - 02-05-2018

Jurisprudentie

Betaalplan via automatische incasso voor tandheelkundige zorg niet vrijgesteld

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-5/17 - ECLI:EU:C:2018:592 - 25-07-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over overgang van onderneming

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-17/18 - 13-02-2018

Jurisprudentie

Artikel 273 Btw-richtlijn verzet zich niet tegen het stellen van zekerheden

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-534/16 - ECLI:EU:C:2017:820 - 26-10-2017

Volgende