Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen vrijstelling van btw voor verleende kaartbetalingsdiensten bij verkoop bioscoopkaartjes

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-607/14 - ECLI:EU:C:2016:355 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Fiscale btw-eenheid / normeringsbevoegdheid nationale wetgever?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-141/20 - 15-05-2020

Jurisprudentie

Hongaarse sanctieregeling tolgeld strijdig met evenredigheidsvereiste

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑497/15 en C-498/15 - ECLI:EU:C:2017:229 - 22-03-2017

Jurisprudentie

Ontbonden leaseovereenkomst wegens niet-betaling / verlaging maatstaf van heffing

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑404/16 - ECLI:EU:C:2017:759 - 12-10-2017

Jurisprudentie

Gefaseerde betalingen aan spelersmakelaar; Duitse btw-heffing; strijd EU-recht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑548/17 - ECLI:EU:C:2018:970 - 29-11-2018

Jurisprudentie

Gefaseerde betalingen aan spelersmakelaar / Duitse btw-heffing / strijd EU-recht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-548/17 - ECLI:EU:C:2018:970 - 29-11-2018

Jurisprudentie

Compensatiebetalingen voor Portugees telecombedrijf aan btw onderworpen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-295/17 - ECLI:EU:C:2018:942 - 22-11-2018

Jurisprudentie

Betaling van "zorgforfait" door nationale zorgverzekering aan instellingen voor huisvesting van afhankelijke ouderen belast met btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-151/13 - ECLI:EU:C:2014:185 - 27-03-2014

Volgende