Zoekresultaat

Jurisprudentie

Uitgifte van fiscaal-voordelige bonnen door Hongaarse werkgevers niet EU-proof

LB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑179/14 - ECLI:EU:C:2016:108 - 23-02-2016

Jurisprudentie

Regeling van Luxemburgs belastingkrediet voor gepensioneerden strijdig met EU-recht

LB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-300/15 - ECLI:EU:C:2016:361 - 26-05-2016