Zoekresultaat

Jurisprudentie

Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividenden mogelijk strijdig met EU-recht

IB / VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑10/14, C‑14/14 en C‑17/14 - ECLI:EU:C:2015:608 - 17-09-2015

Jurisprudentie

Belgische regeling voor verrekening van buitenlandse bronbelasting op dividenden is EU-proof

IB / VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-176/15 - ECLI:EU:C:2016:488 - 30-06-2016

Jurisprudentie

Franse regeling ter voorkoming van dubbele belasting in strijd met VWEU-verdrag

IB / VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-375/12 - ECLI:EU:C:2014:138 - 13-03-2014

Jurisprudentie

Franse sociale heffingen over inkomsten uit vermogen vallen onder werkingssfeer van Verordening nr. 1408/71

IB / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-623/13  - ECLI:EU:C:2015:123 - 26-02-2015

Jurisprudentie

Aandelenruil en de EG-Fusierichtlijn

IB / VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-28/95 - ECLI:EU:C:1997:369 - 17-07-1997