Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Aansprakelijkheid douaneschulden bij vervoer onder dekking van TIR-carnet

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-224/16 - ECLI:EU:C:2017:880 - 22-11-2017

Jurisprudentie

Beantwoording prejudiciële vragen Hoge Raad in douanezaak

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-522/16 - ECLI:EU:C:2017:778 - 19-10-2017

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkstelling van erkende depothouder voor betaling van aan smokkelaars opgelegde sancties strijdig met EU-recht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-81/15 - ECLI:EU:C:2016:398 - 02-06-2016

Jurisprudentie

Lidstaat van inning van de belastingen op verzekeringspremies

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑74/18 - ECLI:EU:C:2019:33 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Oostenrijkse stabiliteitsheffing strijdig met VWEU? / prejudiciële vragen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-625/17 - 07-12-2017

Jurisprudentie

Duidelijkheid over te verstrekken informatie i.v.m. aanvraag AEO-status

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑496/17 - ECLI:EU:C:2019:26 - 16-01-2019

Jurisprudentie

Gibraltar valt niet onder werkingssfeer Moeder-dochterrichtlijn

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑458/18 - ECLI:EU:C:2020:266 - 02-04-2020

Jurisprudentie

Emigratie Duitsland naar Zwitserland / ongeoorloofde heffing over latente meerwaarde

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑581/17 - ECLI:EU:C:2019:138 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Bulgaarse bronheffing-interestregeling strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-553/16 - ECLI:EU:C:2018:604 - 25-07-2018

Jurisprudentie

Spaanse belastingen op kernafval niet strijdig met EU-recht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑80/18 tot en met C‑83/18 - ECLI:EU:C:2019:934 - 07-11-2019

Volgende