Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Gefaseerde betalingen aan spelersmakelaar; Duitse btw-heffing; strijd EU-recht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑548/17 - ECLI:EU:C:2018:970 - 29-11-2018

Jurisprudentie

Gefaseerde betalingen aan spelersmakelaar / Duitse btw-heffing / strijd EU-recht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-548/17 - ECLI:EU:C:2018:970 - 29-11-2018

Jurisprudentie

Compensatiebetalingen voor Portugees telecombedrijf aan btw onderworpen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-295/17 - ECLI:EU:C:2018:942 - 22-11-2018

Jurisprudentie

Duidelijkheid over te verstrekken informatie i.v.m. aanvraag AEO-status

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑496/17 - ECLI:EU:C:2019:26 - 16-01-2019

Jurisprudentie

CV is een kapitaalvennootschap in de zin van richtlijn 2008/7 (indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal)

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-357/13 - ECLI:EU:C:2015:253 - 22-04-2015

Jurisprudentie

Betaling van "zorgforfait" door nationale zorgverzekering aan instellingen voor huisvesting van afhankelijke ouderen belast met btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-151/13 - ECLI:EU:C:2014:185 - 27-03-2014

Jurisprudentie

Verlaging heffingsmaatstaf btw in geval van niet-betaling / fiscale neutraliteit

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑672/17 - ECLI:EU:C:2018:989 - 06-12-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over overgang van onderneming

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-17/18 - 13-02-2018

Jurisprudentie

Spaanse regeling voor top voetbalclubs kwalificeert niet als staatssteun

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑865/16 - ECLI:EU:T:2019:113 - 26-02-2019

Vorige | Volgende