Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen vrijstelling van btw voor verleende kaartbetalingsdiensten bij verkoop bioscoopkaartjes

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-607/14 - ECLI:EU:C:2016:355 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Betaalplan via automatische incasso voor tandheelkundige zorg niet vrijgesteld

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-5/17 - ECLI:EU:C:2018:592 - 25-07-2018

Jurisprudentie

CV is een kapitaalvennootschap in de zin van richtlijn 2008/7 (indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal)

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-357/13 - ECLI:EU:C:2015:253 - 22-04-2015

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid douaneschulden bij vervoer onder dekking van TIR-carnet

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-224/16 - ECLI:EU:C:2017:880 - 22-11-2017

Jurisprudentie

Btw-heffing bij levering onroerende zaken als tegenprestatie voor inkoop aandelen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-421/17 - ECLI:EU:C:2018:432 - 13-06-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over heffing van assurantiebelasting in grensoverschrijdende situaties

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-74/18 - 21-03-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-heffing automatische incasso's

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-5/17 - 13-02-2017

Jurisprudentie

Beantwoording prejudiciële vragen Hoge Raad in douanezaak

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-522/16 - ECLI:EU:C:2017:778 - 19-10-2017

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkstelling van erkende depothouder voor betaling van aan smokkelaars opgelegde sancties strijdig met EU-recht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-81/15 - ECLI:EU:C:2016:398 - 02-06-2016

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over uitleg 'uiteindelijk gerechtigde' bij doorstroomvennootschappen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-116/16 - N.n.b. - 18-07-2016

Volgende