Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen vrijstelling van btw voor verleende kaartbetalingsdiensten bij verkoop bioscoopkaartjes

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-607/14 - ECLI:EU:C:2016:355 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid douaneschulden bij vervoer onder dekking van TIR-carnet

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-224/16 - ECLI:EU:C:2017:880 - 22-11-2017

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkstelling van erkende depothouder voor betaling van aan smokkelaars opgelegde sancties strijdig met EU-recht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-81/15 - ECLI:EU:C:2016:398 - 02-06-2016

Jurisprudentie

Beantwoording prejudiciële vragen Hoge Raad in douanezaak

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-522/16 - ECLI:EU:C:2017:778 - 19-10-2017

Jurisprudentie

Fiscale btw-eenheid / normeringsbevoegdheid nationale wetgever?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-141/20 - 15-05-2020

Jurisprudentie

Hongaarse sanctieregeling tolgeld strijdig met evenredigheidsvereiste

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑497/15 en C-498/15 - ECLI:EU:C:2017:229 - 22-03-2017

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over uitleg 'uiteindelijk gerechtigde' bij doorstroomvennootschappen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-116/16 - N.n.b. - 18-07-2016

Jurisprudentie

Lidstaat van inning van de belastingen op verzekeringspremies

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑74/18 - ECLI:EU:C:2019:33 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Ontbonden leaseovereenkomst wegens niet-betaling / verlaging maatstaf van heffing

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑404/16 - ECLI:EU:C:2017:759 - 12-10-2017

Volgende