Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Outsourcing exploitatie geldautomaten / dienst aan bank niet vrijgesteld van btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑42/18 - ECLI:EU:C:2019:360 - 02-05-2019

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid douaneschuld bij vervoer onder dekking van TIR-carnet

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-224/16 - ECLI:EU:C:2017:514 - 05-07-2017

Jurisprudentie

Franse regeling voor ontvangen dividenduitkeringen is discriminatoir

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-416/17 - ECLI:EU:C:2018:626 - 25-07-2018

Jurisprudentie

Tandheelkundige zorgarrangementen met automatische incasso niet vrijgesteld

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-5/17 - ECLI:EU:C:2018:205 - 21-03-2018

Jurisprudentie

Compensatiebetalingen voor Portugees telecombedrijf aan btw onderworpen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-295/17 - ECLI:EU:C:2018:413 - 07-06-2018

Jurisprudentie

Cumulatie in Italië van sancties wegens niet-betaling btw geoorloofd

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑217/15 en C‑350/15 - ECLI:EU:C:2017:14 - 12-01-2017

Jurisprudentie

Herziening maatstaf van heffing btw bij niet-betaling / onevenredige beperking

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-246/16 - ECLI:EU:C:2017:440 - 08-06-2017

Jurisprudentie

Versoepelde Italiaanse btw-sancties niet strijdig met Unierecht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-574/15 - ECLI:EU:C:2017:553 - 13-07-2017

Jurisprudentie

Rechten en verplichtingen van personen i.v.m. douanewetgeving

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑496/17 - ECLI:EU:C:2018:838 - 17-10-2018

Jurisprudentie

Rechten en verplichtingen van personen i.v.m. douanewetgeving

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-496/17 - ECLI:EU:C:2018:838 - 17-10-2018

Volgende